31 MARCA

SOBOTA, Wielka Sobota
Wigilia Paschalna w Wielką Noc

EWANGELIA - Mk 16, 1-8 (Chrystus zmartwychwstał)

Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło. A mówiły między sobą: «Kto nam odsunie kamień od wejścia do grobu?» Gdy jednak spojrzały, zauważyły, że kamień był już odsunięty, a był bardzo duży. Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca, siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę; i bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich: «Nie bójcie się. Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli. Lecz idźcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: „Idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powiedział”». One wyszły
i uciekły od grobu; ogarnęło je bowiem zdumienie i przestrach. Nikomu też nic nie oznajmiły, bo się bały.

MEDYTACJA

Serca i umysły uczniów zostały przytłoczone tragedią śmierci Mistrza.
Nikt i nic nie ma mocy przemienić smutku i rozpaczy w radość i odwagę działania.
Tylko Zmartwychwstały...

Jezus chce podnieść wszystkich ludzi wraz ze Swoim Zmartwychwstaniem...
Dzisiaj cały świat, który został powalony w śmierci Jezusa Chrystusa, podnosi się wraz z Nim...
On powstając z martwych podnosi cały świat.
Nas połamanych na duchu, powalonych przez nasze grzechy, rozpacz i wszelkie ciemności - podnosi wraz z sobą...

Opustoszały ulice Jerozolimy.
Uczestnicy i obserwatorzy egzekucji wracali do domów.
Wszak trzeba było jeszcze przygotować się do świętowania Paschy...
Najbliżsi, opłakując Zmarłego, byli pełni smutku i żalu...

Inni, rządni sensacji kolejnego cudu, rozżaleni i rozczarowani...
Żołnierze z poczuciem dobrze wykonanego rozkazu...
A ci, którzy deklarowali swoje oddanie – ukryci z obawy przed uwięzieniem, nie przyszli nawet pożegnać swego Mistrza...
Przy Jego grobie stanęli strażnicy, obojętni na to, co się wydarzyło, a może i niezadowoleni, że właśnie im przypadło w udziale pełnienie tej służby...

Powinniśmy przystanąć przy Twoim Grobie, by Cię po raz kolejny odnaleźć.
Twój grób przypomina Ofiarę, którą złożyłeś za nas.
To miejsce pełne nadziei, bo po nim przyjdzie chwała zmartwychwstania...
Musimy już teraz wsłuchać się w jego ciszę, zatrzymać się i zastanowić, dokąd tak naprawdę podążamy, czy nie straciliśmy celu naszego życia i czy żyje jeszcze w nas prawda o naszym zmartwychwstaniu?...

Pusty grób Jezusa to znak życia, to dar nadziei i orędzie pokoju.
Chrystus zmartwychwstały daje nam życie, nadzieję i pokój, daje nam odwagę...
Bardzo naszym czasom i naszym sercom potrzebny jest pokój od Chrystusa, co więcej to sam Chrystus zmartwychwstały jest naszym pokojem...

Orędzie życia, które kobiety słyszą o świcie, zmienia diametralnie kierunek ich życia.
Do tej pory zmierzały w stronę grobu.
Teraz pospiesznie oddalają się od niego.
Czują się posłane, aby dzielić się otrzymanym życiem...

Oczami wiary zobaczmy zmartwychwstałego Jezusa.
Staje przed nami i mówi, jak do kobiet: „Witaj”...
Zbliżmy się do Niego, obejmijmy Go za nogi i oddajmy Mu pokłon.
Nasycajmy się Jego obecnością i powtarzajmy: „Odbierz każdy nasz lęk i pomóż nam uwierzyć, że ofiarujesz nam życie silniejsze od śmierci”...

Prośmy o wiarę w moc życia, które ofiaruje nam Zmartwychwstały Chrystus...

SUMMA SUMMARUM

Jezus powstając z martwych podnosi cały świat. Nas, połamanych na duchu, powalonych przez nasze grzechy, rozpacz i wszelkie ciemności - podnosi wraz z sobą.

Powinniśmy przystanąć przy Grobie Chrystusa, by Go po raz kolejny odnaleźć. Jego grób przypomina Ofiarę, którą złożył za nas. To miejsce pełne nadziei, bo po nim przyjdzie chwała zmartwychwstania.

Musimy już teraz wsłuchać się w ciszę Grobu Chrystusa. Zatrzymać się i zastanowić, dokąd, tak naprawdę, podążamy, czy nie straciliśmy celu naszego życia
i czy żyje jeszcze w nas prawda o naszym zmartwychwstaniu...

Pusty grób Jezusa to znak życia, dar nadziei i orędzie pokoju. Chrystus zmartwychwstały daje nam życie, nadzieję i pokój. Daje nam odwagę.

Oczami naszej wiary zobaczmy zmartwychwstałego Jezusa. On staje przed nami i mówi: „Witaj”. Zbliżmy się do Niego i oddajmy Mu pokłon.
Nasycajmy się Jego obecnością i powtarzajmy: „Odbierz każdy nasz lęk i pomóż nam uwierzyć, że ofiarujesz nam życie silniejsze od śmierci”.

 

 

Flag Counter