21 STYCZNIA

NIEDZIELA, Trzecia Niedziela zwykła

EWANGELIA - Mk 1, 14-20 (Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię)

Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się
i wierzcie w Ewangelię”.
Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami.
Jezus rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.
Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

MEDYTACJA

„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” (Mk 3, 15), to pierwsze słowa Jezusa w Ewangelii św. Marka.
Streszczają one misję Jezusa, wyrażają to, do czego chciałby zaprosić każdego człowieka.
Dla rozwoju wiary i pogłębiania życia duchowego konieczne jest nieustanne nawracanie się...

Nawracanie się i rozwój wiary to proces, który dokonuje się przez całe życie.
To nie jest chwila, która trwa sekundę, a jego owoców wystarcza już na zawsze.
Nawrócenie to zadanie na każdy dzień, również na dzisiaj...

Ważne jest to, jak wygląda nasze codzienne przeżywanie wiary.
Jeśli brakuje stałego rytmu, możemy zacząć od zwykłego pacierza.
Jeśli podejmujemy zbyt dużo różnych praktyk religijnych, może powinniśmy wybrać te, które przynoszą największe owoce, a resztę czasu przeznaczyć na służbę innym...

W nawróceniu chodzi o to, aby pójść za Nim bardziej wyraźnie, bliżej, bardziej zdecydowanie.
Jest ono dziełem wiary w Jezusa.
Wtedy nie nasze ambicje i wysiłki sprawią, że staniemy się rybakiem ludzi, lecz uczyni to On – Chrystus...

Przy narodzeniu Chrystusa, Zbawiciel został rozpoznany przez prostych, ale zarazem światłych ludzi, otwartych na powiew Ducha Świętego: Maryja i Józef, pasterze, Symeon i Anna, magowie...
Po aresztowaniu Jana Chrzciciela, nadszedł czas głosić misję Pana: “czas się wypełnił", to znaczy, okres czekania się skończył i królestwo Boże rzeczywiście jest pośród nas.
A obecny czas jest ustanowiony przez Boga dla zbawienia tego pokolenia, to znaczy dla naszego zbawienia, bo właśnie dzisiaj jesteśmy zaproszeni, aby zostać nowym człowiekiem.
Królestwo Boże, królestwo prawdy, miłości, wierności, sprawiedliwości, pokoju, braterstwa i życia wiecznego, jest już tu i teraz...

Pójście za Jezusem powoduje, że stajemy się innymi ludzi.
Niby nic się nie zmienia, ale nasze życie staje się zupełnie inne.
To właśnie oznaczają słowa Jezusa: "Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi".
Czyli: "Pozostaniecie sobą, ale wasze życie będzie inne"...

Obecność Jezusa w naszym życiu wiele temu życiu dodaje.
Aby to mogło się stać, trzeba wiele zostawić.
Ale warto...
Jezus chce wypełnić nasze życie nową treścią, chce abyśmy podjęli takie czyny, o których wcześniej nawet nam się nie śniło.
Te czyny nie będą nakazem, ale owocem nowych zdolności...

Jeśli chcemy więcej umieć i być lepiej wykształceni, jeśli chcemy być bogatsi w to, czego nie da kupić się za pieniądze, to idźmy za Jezusem...

Ciekawe są historie uczniów Chrystusa...
Każdy z nas, po Chrzcie świętym, staje się Jego uczniem.
Czasami niektórzy, jak Jakub i Jan, od razu rzucają wszystko i idą za Nauczycielem, a niektórzy, jak Piotr, są uparci.
Piotr pierwszy raz spotkał Jezusa nad Jordanem i usłyszał, że to Mesjasz.
Nie przejął się i wrócił do swojej pracy.
Drugi raz Jezus uzdrowił mu teściową, w jego rodzinnym domu.
Piotr i tym razem nie przejął się i dalej poszedł do swojej pracy.
Dopiero za trzecim razem rzucił sieci i poszedł za Jezusem.
Na szczęście Bóg jest dla nas cierpliwy.
Nieustannie przychodzi i przekonuje, że warto być z wyboru uczniem w Jego szkole...

Przepowiadaniu Dobrej Nowiny od samego początku towarzyszy cierpienie i prześladowanie...

Królestwo łaski jest tak blisko nas, jak tylko to możliwe.
Od nas zależy nasze wieczne szczęście.
Czas naszego życia jest czymś bardzo względnym wobec czasu wiecznego królestwa...

Prośmy o zerwanie z wszelką przeciętnością i o nową gorliwość ewangeliczną...

SUMMA SUMMARUM

„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” (Mk 3, 15). To streszczenie misji Jezusa. Ale także zaproszenie dla każdego z nas, bo dla rozwoju wiary i pogłębiania życia duchowego konieczne jest nieustanne nawracanie się, a to dokonuje się przez całe życie. To zadanie na każdy dzień.

Istotą nawrócenia jest to, aby pójść za Nim bardziej wyraźnie, bliżej, bardziej zdecydowanie, gdyż jest ono dziełem wiary w Jezusa. Wtedy nie nasze ambicje
i wysiłki sprawią, że staniemy się rybakami ludzi, lecz On to uczyni.

Czas głosić misję Pana: “czas się wypełnił". Okres czekania skończył się i królestwo Boże rzeczywiście jest pośród nas, a obecny czas jest ustanowiony przez Boga dla naszego zbawienia, bo właśnie dzisiaj jesteśmy zaproszeni, aby zostać nowym człowiekiem.

Pójście za Jezusem powoduje, że stajemy się innymi ludzi. Niby nic się nie zmienia, pozostajemy sobą, ale nasze życie staje się zupełnie inne.

Obecność Jezusa w naszym życiu wiele temu życiu dodaje. Jednak, by to stało się faktem, trzeba wiele zostawić, bo przepowiadaniu Dobrej Nowiny od samego początku towarzyszy cierpienie i prześladowanie. Ale naprawdę warto.

Jezus chce wypełnić nasze życie nową treścią. Chce, abyśmy podjęli zupełnie nowe czyny. Ale nie są one nakazem, lecz owocem nowych zdolności.

Bóg jest dla nas cierpliwy. Nieustannie przychodzi i przekonuje nas, że warto być z wyboru uczniem w Jego szkole.

 

 

Flag Counter