30 GRUDNIA

SOBOTA, Szósty Dzień oktawy Narodzenia Pańskiego

EWANGELIA - Łk 2, 36-40 (Anna mówiła o Jezusie wszystkim, którzy oczekiwali Mesjasza)

Gdy Rodzice przynieśli Dzieciątko Jezus do świątyni, była tam prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach.
Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą.
Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy.
A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret.
Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.

MEDYTACJA

Dzisiaj wraz z Jezusem, Maryją i Józefem spotykamy w Świątyni prorokinię Annę.
Chociaż Ewangelista nie zapisuje żadnych jej słów, to jej obecność odciska się trwale na historii życia Świętej Rodziny...

Mimo podeszłego wieku Anna służyła Bogu.
Bywa, że w miarę zbliżania się do momentu śmierci fizycznej, zamiast wzrastać w gorliwości pozwalamy sobie na zniechęcenie i pogrążamy się w marazmie.
Usprawiedliwiamy się brakiem sił psychicznych i fizycznych.
A przecież jeśli stajemy się zbyt słabi, by poświęcić komuś swoje siły, możemy służyć mu chociażby w postach i modlitwach, polecając go Miłosierdziu Bożemu...

Anna sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy.
Życie dla innych napełniało ją radością i poczuciem własnej wartości.
Żyła w poczuciu, że jej istnienie ma sens, że jest odpowiedzią na wołanie Boga.
Trwanie w miłości pozwalało jej doświadczyć co jakiś czas przejawów wdzięczności Boga i ludzi.
Przykład prorokini Anny to prosta droga, by rozkwitła w nas pełna radość Jezusa.
A to z kolei rodzi nieodparte pragnienie sławienia Miłosiernego i opowiadania o Nim wszystkim gotowym przyjąć Dobrą Nowinę...

Po spotkaniu z Anną, Święta Rodzina wraca do Galilei.
Żyje na co dzień wiernością sobie i Bogu, Prawu i tradycji.
Na tej drodze doświadcza łask Bożych.
Życie w rodzinie na co dzień wierną i uczciwą miłością to Sakrament Obecności Boga na ziemi.
Taki znak niesie nadzieję zagubionym i zrozpaczonym...

Jest radosna nowina, że kto wypełnia wolę Bożą trwa na wieki.
Najprościej mówiąc chodzi o życie wieczne.
Jak poznawać tą wolę Bożą?
Jest to każde Słowo Boże, które przemawia do nas oraz do naszych krewnych i znajomych...

Do każdego może trafić to samo słowo, ale jakże inaczej i personalistycznie zadziała w życiu każdego z nas.
Każdy odczyta tę wolę na swój sposób, w sposób do jakiego został powołany, aby tą wolę wypełnić i realizować swoje powołanie.
Świat przeminie w momencie naszej śmierci, ale odkrywanie woli Bożej, wypełnianie mojego powołania i odnajdywanie go każdego dnia, pozwoli nam żyć wiecznie...

Prorokini Anna miała wiedzę na temat obecności Boga na ziemi dużo większą od innych, gdyż "służyła Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą".
Czasem narzekamy, że Bóg nam się nie objawia, że nie możemy Go dostrzec, ale jednocześnie nie mamy dla Niego czasu - zajęci jesteśmy innymi sprawami...

Aby Boga dostrzegać w codzienności, trzeba dobrze Go znać.
Aby Go znać, trzeba z Nim dużo przebywać, słuchać Go i przyglądać się Mu.
Odkąd Bóg stał się człowiekiem, poznawanie Go jest jeszcze prostsze - Bóg bardzo przybliżył się do nas, ale my za to staliśmy się bardziej zabiegani i nie mamy dla Niego czasu.
A szkoda, bo znajdowanie Boga ogromnie by nam pomogło poradzić sobie z trudną często codziennością...

Anna stoi obok Symeona.
Żyła blisko Boga i świątyni, pod koniec życia spotkała Mesjasza.
Rozpoznała Go trafnie w małym dziecku...
Oby i tak było z nami: abyśmy potrafili rozpoznawać Boga w sakramentach i w Jego słowie, ale i w drugim człowieku...

Wszystko przemija.
Tylko miłość bliźniego pozwala trwać na wieki.
Jest eliksirem wiecznej młodości, pozwalającym przejść przez śmierć do nieśmiertelności życia wiecznego.
Życia z Bogiem i bliźnimi, życia w Nowym Niebie i Nowej Ziemi...

Proś o żarliwość w duchowym wzrastaniu...

Proś Jezusa, by uzdolnił ciebie i twoich najbliższych do wzajemnej miłości, która czyni Boga widzialnym...

Duchu Święty, oświecaj mój umysł i moje serca, bym zawsze zwracał się nie ku temu, co jest przemijającą marnością, ale ku temu co wieczne.
Nawet jeśli będzie to tylko zachwyt ulotnym pięknem stworzonego przez Boga świata...

SUMMA SUMMARUM

Żyjmy na co dzień wiernością sobie, Bogu, Prawu i tradycji. Bo życie w rodzinie wierną i uczciwą miłością to swoisty Sakrament Obecności Boga na ziemi, a taki znak niesie nadzieję zagubionym i zrozpaczonym.

Kto wypełnia wolę Bożą - trwa na wieki. To niezwykle radosna nowina.

Wola Boża zawarta jest w każdym Słowie Bożym, które przemawia do nas oraz do naszych krewnych i znajomych. Do każdego może trafić to samo słowo, ale
w każdym z nas zadziała inaczej, bo każdy odczyta Jego wolę na swój sposób, w zależności od tego, do czego został powołany.

Czasami narzekamy, że Bóg nam się nie objawia i nie możemy Go dostrzec. Jednocześnie nie mamy dla Niego czasu, bo jesteśmy zajęci innymi sprawami. Szkoda, bo znajdowanie Boga ogromnie by nam pomogło w radzeniu sobie z trudną codziennością.

Aby dostrzegać Boga w codzienności, trzeba dobrze Go znać. By Go znać, trzeba z Nim dużo przebywać, słuchać Go i przyglądać się Mu.

Bóg będzie widzialny, gdy my i inni będziemy emanować wzajemną miłością.

 

 

Flag Counter