26 GRUDNIA

WTOREK, Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika

EWANGELIA - Mt 10, 17-22 (Duch Ojca waszego będzie mówił przez was)

Jezus powiedział do swoich Apostołów:
«Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić.
Gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony».

MEDYTACJA

Dzisiejsza Ewangelia konfrontuje nas z prawdą, że za wiarę i z powodu bycia uczniem Pana, czasami się cierpi...

Chrystus zdaje sobie sprawę, że niektórzy ludzie widzą w Bogu zagrożenie.
Boją się, że zniszczy ich życie.
Wyobrażają sobie, że zabierze im to, co najcenniejsze.
Dlatego nie chcą Go przyjąć i odrzucają zbawienie...

Jezusowi nie zależy na tłumie uczniów.
Dlatego dopiero tych, którzy się do Niego przyłączyli, poucza i ostrzega przed konsekwencjami ich decyzji.
Wierność imieniu Jezusa czasami oznacza narażenie się rodzinie, utratę zdrowia lub życia, aby ludzie zobaczyli, że istnieje coś piękniejszego niż te dobra...

Do takiej ofiary dojrzewa się latami.
Duch Święty stale ci towarzyszy, umacnia w słabości, zmniejsza lęk.
Jest obecny nie tylko wtedy, gdy wszystko układa się po twojej myśli.
Wspiera cię także wtedy, gdy czyniąc dobro, doświadczasz porażki, słabości i niezrozumienia.
Uczniem czynu, a nie tylko słowa, możesz być wyłącznie wtedy, gdy wytrwale wpatrujesz się w niebo...

Św. Szczepan świadczył o Jezusie Chrystusie.
Pełen łaski i mocy, oddany do końca swojemu posłannictwu bycia wiernym świadkiem Chrystusa.
Robił to, do czego został powołany i co wynikało z jego przynależności do Chrystusa - świadczył o Nim aż do męczeńskiej śmierci...

Jezus nie obiecuje swoim uczniom łatwego i przyjemnego życia.
Nie dlatego, że jest słaby, albo że jest nieżyczliwy dla swych uczniów, ale dlatego, że wcale życie łatwe i przyjemne nie jest najlepsze.
Wbrew powszechnemu mniemaniu człowiek nie jest stworzony do łatwego i przyjemnego życia.
Takie życie niszczy człowieka.
Trud to zdrowie...

Dla właściwego rozwoju potrzebujemy sił i wysiłku.
Inaczej mówiąc - posiłku i trudu.
Nie powinniśmy brać się za trud, jeśli nie posililiśmy się odpowiednio, bo szybko zasłabniemy...

Ale nie powinniśmy też posilać się, jeśli nie podejmujemy trudu, bo otyłość, fizyczna i/lub duchowa, doprowadzi nas do poważnej choroby, a nawet śmierci.
Dlatego Jezus przyzwala na to, by nie raz było nam ciężko, ale najpierw chce nam dać swoją Moc...

Dla pierwszych chrześcijan męczeńska śmierć Szczepana, jak i każda inna męczeńska śmierć, były jednocześnie narodzinami dla nieba.
Zmaganie dla Boga z ludźmi o innych poglądach, nierozumiejących nas, jest wpisane w przeżywanie naszej wiary.
Oby nie polegało z naszej strony na toczeniu wojen, a bardziej, czasem wbrew rozsądkowi, na prowadzeniu ich do Boga, przez miłość, szacunek, miłosierdzie
i troskę...

Jezus zapowiada nam dziś, że będziemy prześladowani i z powodu Niego będziemy przez wielu znienawidzeni.
Nieraz nawet przez najbliższych.
I obiecuje, że kto wytrwa do końca, będzie zbawiony...

Przyznanie się do Jezusa kryje w sobie coś więcej, niż tylko słowne deklaracje.
Szczepan, okrutnie kamieniowany, modlił się za swoich prześladowców.
W ostatniej chwili swojego życia zrobił to samo, co umierający Jezus...

Dobrze, jeśli na nienawiść odpowiadamy autentyczną miłością, wyrażającą się także w modlitwie za prześladowców.
Jeśli naszą odpowiedzią jest złość, gniew, wyzwiska, drwina i obraźliwe słowa, to nie można powiedzieć, że trwamy w wierze...

Jezus zapowiada uczniom prześladowania.
Od tej pory będą musieli dać odważnie świadectwo o Chrystusie i Ewangelii.
Ta zapowiedź Jezusa spełnia się także dzisiaj.
Każdego bowiem dnia nasi bracia i siostry chrześcijanie doświadczają prześladowań.
Bo Kościół nie tylko jest jeden, święty, powszechny i apostolski, ale ma jeszcze jeden szczególny przymiot - jest prześladowany...

Męczeństwo św. Szczepana to katecheza dla naszego pokolenia.
To katecheza wierności Ewangelii.
Św. Szczepan jest wiernym świadkiem Jezusa i Ewangelii.
Męczennicy to ci, którzy rodzą się dla nieba.
Dzisiaj jasno widzimy prawdę, że z Betlejem droga człowieka wiedzie na Golgotę...

Proś o odwagę i wytrwałość w przeżywaniu cierpienia z powodu Jezusa...

Proś Ducha Świętego, aby uwalniał cię od lęku przed ludzką opinią lub agresją i dodawał ci sił w znoszeniu przeciwności...

SUMMA SUMMARUM

Czasami wierność Jezusowi oznacza narażenie się rodzinie, utratę zdrowia lub życia, aby ludzie zobaczyli, że istnieje coś wyjątkowego, piękniejszego, niż dobra tu, na ziemi. Do takiej ofiary dojrzewa się latami.

Gdy jesteśmy wierni Jezusowi Duch Święty stale nam towarzyszy, umacnia w słabości i zmniejsza lęk. Jest obecny nie tylko wtedy, gdy wszystko układa się po naszej myśli. Wspiera nas również wtedy, gdy czyniąc dobro, doświadczamy porażki, słabości i niezrozumienia.

Uczniami czynu, a nie tylko słowa, możemy być wyłącznie wtedy, gdy wytrwale będziemy wpatrywać się w niebo.

Jezus nie obiecuje swoim uczniom łatwego i przyjemnego życia, bo takie życie nie jest najlepsze, gdyż nas niszczy. Trud to zdrowie. Dlatego Jezus przyzwala na to, by czasami było nam ciężko, ale najpierw chce nam dać swoją Moc.

Dla właściwego rozwoju potrzebujemy posiłku i trudu. Ale nie powinniśmy brać się za trud, jeśli nie posililiśmy się odpowiednio, bo zabraknie nam sił. I nie powinniśmy posilać się, jeśli nie podejmujemy trudu, bo otyłość, fizyczna i/lub duchowa, może doprowadzić nas do złego.

Zmaganie się dla Boga z ludźmi o innych poglądach i nierozumiejących nas, jest wpisane w przeżywanie naszej wiary. Jednak wbrew powszechnemu rozsądkowi, prowadźmy ich do Boga przez miłość, szacunek, miłosierdzie i troskę. Nigdy przez wojny.

Przyznanie się do Jezusa kryje w sobie coś więcej, niż tylko słowne deklaracje. To trwanie przy Nim do końca. A kto wytrwa do końca, będzie zbawiony.

Kościół nie tylko jest jeden, święty, powszechny i apostolski, ale ma jeszcze jedną szczególną cechę. Jest prześladowany.

Męczeństwo św. Szczepana to katecheza wierności Ewangelii. Dzisiaj jasno powinniśmy widzieć prawdę, że z Betlejem droga człowieka wiedzie na Golgotę.

Oby Duch Święty uwalniał nas od lęku przed ludzką opinią lub agresją i dodawał sił w znoszeniu przeciwności...

 

 

Flag Counter