24 GRUDNIA

NIEDZIELA, Czwarta Niedziela Adwentu i Wigilia Bożego Narodzenia

EWANGELIA - Łk 1, 26-38 (Maryja pocznie i porodzi Syna)

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski. Pan z Tobą”.
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus.
Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego ojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”.
Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”.
Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”.
Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa”. Wtedy odszedł od Niej anioł.

MEDYTACJA

Jesteś pełna łaski”...
Anioł najpierw objawia Maryi, co Bóg już dla niej uczynił, a dopiero potem pyta, czy chce urodzić Jego Syna.
Maryja jest zdziwiona tym, co słyszy...
Jeśli Bóg wzywa cię do jakiegoś zadania, to dlatego, że już wcześniej cię na nie przygotował...

W odpowiedzi na słowa anioła Maryja nie twierdzi, że się nie nadaje i jest niegodna.
Pokora polega na rozpoznaniu i przyjęciu Bożych darów...
Bóg pierwszy przychodzi do ciebie.
Zaprasza cię do czegoś więcej.
Tylko człowiek, który widzi, jak wiele otrzymuje każdego dnia, może się zaangażować, nie licząc kosztów.
Anioł nie udziela Maryi instrukcji, co ma robić dalej, jak być matką, dokąd teraz pójść...

Anioł, objawiając się Maryi, ogłasza wielką radość, że niebawem przyjdzie na świat obiecany Mesjasz, którego Matką będzie Ona za sprawą Ducha Świętego.
Maryja pomimo uzasadnionego lęku i zmieszania przyjmuje wolę Boga Ojca, stając się służebnicą Pańską...
Bóg każdego z nas obdarzył konkretnym powołaniem, abyśmy pełnili Jego świętą wolę.
To On doskonale wie, czego nam potrzeba w konkretnym momencie naszego życia...
Maryja uczy nas, całkowitego zawierzenia się Bogu, mówienia każdego dnia fiat - tak Panie, niech się pełni Twoja wola...

Służebnica Pańska została Matką Najwyższego Króla.
Nie szlachcianka, ani panna wysoko urodzona, albo bogata, czy nadzwyczajnie wykształcona kobieta.
Zwykła "służebnica".
Stało się tak, ponieważ o godności człowieka nie decyduje jego ludzkie, ale Boskie pochodzenie.
A w tym wszyscy są równi - wszyscy są bowiem dziećmi Bożymi...

Na wybór Maryi miało na pewno też wpływ to, że ona ową służbę, płynącą z miłości, uczyniła sposobem swego życia.
Gdyby tak nie było, nie zrozumiałaby Syna Bożego, mimo, że był jej dzieckiem.
On bowiem też jest sługą, choć jest Bogiem i Królem nad królami...

Łatwo powiedzieć: bądź wola Twoja, kiedy w życiu dobrze się wiedzie, gdy nieszczęścia nas omijają.
Nie ma wtedy większego znaczenia, czy zrobi się karierę naukowca czy biznesmena; czy zostanie się ojcem czwórki dzieci...
Aniołowi zwiastującemu dobre nowiny łatwo powiedzieć „tak, zgadzam się”...

Trudniej, gdy wiedzie się źle.
Gdy przychodzi cierpienie.
Moje, moich bliskich...
Anioł przynoszący złe wieści słyszy wtedy skierowaną do Boga modlitwę: „Bądź wola Twoja, Panie, ale dlaczego pozwalasz na te wszystkie nieszczęścia?
Jaki jest ich sens?”...

Odpowiedzią na naszą niepewność i rozterki jest Boża bliskość.
Podtrzymuje nas na duchu, gdy nasze ludzkie nadzieje i plany mają się nie spełnić.
Gdy pozostać ma niedosyt, poczucie porażki i bezsensu.
Ale myśli już o dobru dużo większym....

A skoro tak, to choć pełen obaw, to jednak powtarzaj za Maryją: Oto ja, Twój sługa Boże. Niech będzie Twoja wola...

Proś o łaskę wewnętrznej więzi z Bogiem i Jego Słowem w codzienności...

Proś Maryję, twoją Matkę, aby pomogła ci zauważyć i docenić, jak wiele dobra Bóg złożył w tobie niczym drogocennym skarbcu...

SUMMA SUMMARUM

Jeżeli Bóg wzywa do jakiegoś zadania, to dlatego, że już wcześniej nas na nie przygotował.

Pokora polega na rozpoznaniu i przyjęciu Bożych darów. Bóg pierwszy przychodzi do nas i zaprasza do czegoś więcej. Tylko człowiek, który widzi, jak wiele otrzymuje każdego dnia, nie liczy kosztów i chce się zaangażować.

Bóg każdego z nas obdarzył powołaniem, abyśmy pełnili Jego świętą wolę.

Maryja uczy nas, całkowitego zawierzenia się Bogu, a więc mówienia każdego dnia FIAT - tak Panie, niech się pełni Twoja wola.

O godności człowieka nie decyduje ludzkie, ale Boskie pochodzenie, a w tym wszyscy są równi, bo jesteśmy dziećmi Bożymi.

Łatwo powiedzieć: bądź wola Twoja, kiedy w życiu dobrze się wiedzie, gdy nieszczęścia nas omijają. Trudniej, gdy wiedzie się źle i gdy przychodzi cierpienie. Wtedy mówimy: „Bądź wola Twoja, Panie, ale dlaczego pozwalasz na te wszystkie nieszczęścia? Jaki jest ich sens?"...

Odpowiedzią na naszą niepewność i rozterki jest Boża bliskość. A jeżeli tak jest, to choć pełni obaw, to jednak powtarzajmy za Maryją: "Oto ja, Twój sługa Boże. Niech będzie Twoja wola"...

 

 

Flag Counter