30 LISTOPADA

CZWARTEK, Święto św. Andrzeja Apostoła

EWANGELIA - Mt 4, 18-22 (Powołanie Apostołów)

Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami.
I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi».
Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.
A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał.
A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.

MEDYTACJA

W dzisiejszej Ewangelii jest mowa o powołaniu pierwszych uczniów...

Jezus wybiera uczniów.
Są to prawdopodobnie ludzie, których już wcześniej poznał, rozmawiał z nimi, jadał…
Spotkania z nimi nie są przypadkowe.
Jezus przychodzi do konkretnych osób, bo wie, kogo chce mieć w swoim najbliższym gronie.
Piotr, Andrzej, Jakub i Jan to ludzie pracy, specjaliści w swojej dziedzinie.
Jezus zaprasza ich do porzucenia wszystkiego i odnalezienia nowej drogi...

Jezus powołuje uczniów, a zatem powołuje i ciebie, bo pragnie podzielić się sobą, swoją wspólnotą z Ojcem i Duchem.
Chce pokazać, jak być dobrym dla ludzi, jak żyć w tym świecie tak, by nie stracić jego miłości...
Jezus będzie cię tego wszystkiego uczył, ale to twoim zadaniem jest konkretne zaangażowanie i poświęcenie czasu na wsłuchiwanie się w jego naukę...

Przed tobą konieczność podjęcia decyzji: czy zostać w tym, czemu poświęcasz dużo uwagi, czy pójść za Jezusem i skoncentrować się na tym, co ci proponuje...

Jezus powoływał uczniów przechodząc.
Nie czynił tego nachalnie, ani głośno, tylko jakby mimochodem.
Pokorne zaproszenie Jezusa jest ciche i delikatne.
Potrzeba uwagi, by je usłyszeć...

Bóg wchodzi w historię życia człowieka.
Możemy Mu na to nie pozwalać, możemy ignorować Jego obecność.
Mamy do tego prawo.
Jesteśmy wolni...
Ale czy nie warto przeżywać każdego dnia razem z Bogiem?
Żyć z Bogiem oznacza oczywiście niejednokrotnie rezygnację ze swoich planów i zamierzeń tak, jak to ma miejsce w każdej relacji.
Ale czy samotność jest czymś dobrym?
Nie jesteśmy dla niej stworzeni.
A kiedy tę samotność zapełnia sam Bóg, to już chyba jest najlepiej, bo towarzystwo Boga jest najwspanialsze na świecie...

Pamiętajmy, że kiedy mówimy o Bożym powołaniu, to nie chodzi tu o kolejne przykazanie, ale o kolejny pomysł Pana Boga na jeszcze pełniejsze dawanie się nam...

Jezus po raz trzeci spotyka Piotra.
Pierwszy raz nad Jordanem.
Drugi raz w jego domu, gdzie uzdrawia jego teściową.
Trzeci raz nad Jeziorem Galilejskim.
Dopiero tu Piotr zrozumiał o co chodzi.
Na szczęście Bóg jest cierpliwy.
Nie poddaje się łatwo, zmagając się z ludzkim „trudnym materiałem”...

W słowach Chrystusa „Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi” ukryta jest nie tylko tajemnica powołania apostolskiego, ale również wezwanie do nas wszystkich, byśmy byli świadkami wiary.
Apostołowie są powołani, by dać świadectwo.
Ten kto spotyka Jezusa, doświadcza Jego obecności w swoim życiu, dzieli się tym doświadczeniem z innymi.
Przyprowadza ich do Jezusa.
Tak jak św. Andrzej, pierwszy wezwany...
Świadectwo w dzisiejszych czasach też jest bardzo potrzebne.
Apostoł to ten, który odpowiada na wezwanie Jezusa i jest obdarowany Jego spojrzeniem...

Proś o powrót do pierwotnej miłości w wyborze Jezusa...

Proś Jezusa, by uczył cię wsłuchiwać się w Jego głos, tak byś mógł iść i Go naśladować...

SUMMA SUMMARUM

Jezus nie przychodzi do przypadkowych osób, ale do konkretnych ludzi, bo wie, kogo chce mieć w swoim najbliższym gronie.

Jezus powołuje uczniów, bo chce podzielić się sobą, swoją wspólnotą z Ojcem i Duchem oraz chce pokazać, jak być dobrym dla ludzi i jak żyć w tym świecie tak, by nie stracić jego miłości.

Jezus nas, swoich uczniów, naucza, ale to naszym zadaniem jest konkretne zaangażowanie i poświęcenie czasu na wsłuchiwanie się w Jego naukę.

Przed nami ważna decyzja: pozostać w tym, czemu poświęcamy dużo uwagi, czy pójść za Jezusem i skoncentrować się na tym, co nam proponuje.

Jezus nie powołuje nachalnie i głośno. Jego zaproszenie jest delikatne i ciche. Potrzeba znacznej uwagi, aby je usłyszeć.

Bóg wchodzi w historię naszego życia. Możemy Mu na to pozwolić, albo ignorować Jego obecność. Mamy do tego prawo, bo jesteśmy wolnymi ludźmi. Tylko, czy naprawdę nie warto przeżywać każdego dnia z Bogiem? Czy naprawdę warto wybrać samotność?

Jezus spotkał Piotra trzy razy: nad Jordanem, w jego domu i nad Jeziorem Galilejskim. Dopiero wtedy Piotr zrozumiał, o co chodzi. Bo, na szczęście, Bóg jest cierpliwy i nie poddaje się łatwo, tylko zmaga się ze słabościami i oporem człowieka.

„Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi”. To tajemnica powołania apostolskiego i wezwanie, abyśmy byli świadkami wiary i dawali świadectwo, bo skoro spotkaliśmy Jezusa i doświadczamy Jego obecności w naszym życiu, to powinniśmy dzielić się tym doświadczeniem z innymi.

Apostoł to ten, który odpowiada na wezwanie Jezusa i jest obdarowany Jego spojrzeniem, a świadectwo w dzisiejszych czasach jest bardzo potrzebne. Bądźmy zatem Apostołami i przyprowadzajmy innych do Jezusa.

 

 

 

Flag Counter