16 LISTOPADA

CZWARTEK, Dzień powszedni
albo wspomnienie rocznicy poświęcenia Rzymskich bazylik świętych apostołów Piotra i Pawła
albo wspomnienie św. Małgorzaty Szkockiej
albo wspomnienie św. Gertrudy, dziewicy

EWANGELIA - Łk 17, 20-25 (Królestwo Boże jest pośród was)

Jezus zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im: „Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie; i nie powiedzą: «Oto tu jest» albo: «tam». Oto bowiem królestwo Boże jest pośród was”.
Do uczniów zaś rzekł: „Przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie zobaczycie. Powiedzą wam: «Oto tam» lub: «oto tu». Nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi. Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego, tak będzie
z Synem Człowieczym w dniu Jego.
Wpierw jednak musi wiele wycierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie”.

MEDYTACJA

Mówi się, że najtrudniej dostrzec to, co jest blisko, oraz że uświadamiamy sobie posiadanie czegoś dopiero w chwili, gdy to tracimy...

Jezus pragnie uświadomić, że to, co najważniejsze, jest na wyciągnięcie ręki.
Wiara najczęściej nie przejawia się w sposób spektakularny.
Może się nawet wydawać czymś niewartym trudu...

Ludzie, również wierzący, nie są wolni od poszukiwania sensacji.
Jezus pokazuje, że jest to pokusa dręcząca człowieka od wieków.
Życie wiarą nie przemieni magicznie naszej sytuacji życiowej.
Wiara jest nadawaniem sensu, wsparciem, nową perspektywą w spojrzeniu na to, co dotyczy nas na co dzień...

Nadzwyczajne wydarzenia nie wpłyną na nasze zbawienie.
Nie można im ufać.
To ty powinieneś ponieść trud zrozumienia tego, co oferuje ci Jezus.
Chrystus przestrzega przed postawą szukania wrażeń religijnych, która wiedzie na manowce i nie prowadzi do zbawienia.
To, co daje życie, to akceptacja Jezusa odrzuconego i ukrzyżowanego...

Królestwo Boże to nie konkretne miejsce ani konkretny czas.
Królestwo Boże to relacja z Bogiem.
Już teraz możemy go doświadczać na tyle, na ile blisko jesteśmy ze Stwórcą.
Ostatecznie i w pełni Królestwem Bożym będziemy się cieszyć w wieczności...

Ciągle oczekujemy jakiś spektakularnych wydarzeń.
Przejawia się to na przykład rozczytywaniem się w różnego rodzaju przepowiedniach niezwykłych rzeczy, które "wstrząsną światem".
A tymczasem jesteśmy już w środku największych i najwspanialszych wydarzeń: królestwo Boże rozszerza się i ogarnia świat.
Dzieje się to spokojnie, powoli, bez hałasu i może dlatego niedostrzegalnie.
Ale dzieje się...

Aby coś było ważne, nie musi być głośne.
Tymczasem dla nas określenie, że coś jest "głośne" stało się już synonimem słowa "ważne".
No i znowu Jezus musi korygować nasze myślenie, abyśmy nie przegapili tego, co jest najważniejsze i abyśmy nie byli zagłuszeni "głośnymi" wydarzeniami...

Jedną z „herezji” kaznodziejstwa i katechezy jest przekazywanie informacji, że „Królestwo Boże”, to rzeczywistość, która spotka nas po śmierci, czyli nieba,
a więc przyszłości.
Natomiast Królestwo Boże to również sprawa tego, co dzieje się wśród nas na ziemi już dzisiaj.
Im więcej w naszych relacjach miłości, pokoju, szacunku, miłosierdzia, przebaczenia, tym bardziej to królowanie się urzeczywistnia.
Na tym właśnie polega przekonujące chrześcijaństwo, aby to, że Bóg jest dla nas najważniejszy i że żyjemy według Jego wskazań, było widać po sposobie naszego życia...

Jest różnica pomiędzy człowiekiem mądrym a człowiekiem wykształconym?
Można mieć dużo wiedzy, można mieć dyplomy różnych szkół, a jednak nie być człowiekiem mądrym, czyli zaprzyjaźnionym z Bogiem...
Mądrość jest darem Boga.
Jest nierozłącznie związana z czystością serca.
Im czystsze serce, tym więcej w nim mądrości...
Im mądrzejsze serce, tym więcej w nim dobroci i miłości do Boga i drugiego człowieka...

Królestwo Boże jest tam, gdzie panuje miłość, prawda, sprawiedliwość i pokój.
Tymczasem bardzo często świat współczesny odrzuca te wartości.
Co więcej, to tu i teraz Syn Człowieczy jest odrzucany.
Trwa wojna przeciwko Jezusowi...

Proś o serce czyste i gotowe na przyjście Jezusa...

SUMMA SUMMARUM

Często zapominamy, że to, co najważniejsze jest blisko nas. Tak jest również z wiarą, która nie przejawia się w jakiś wyjątkowy sposób, a może nawet wydawać się czymś, co nie jest warte trudu.

Nie jesteśmy wolni od poszukiwania sensacji i jest to pokusa, która dręczy człowieka od wieków. Wiara nie jest jednak sensacją i nie przemieni magicznie naszej życiowej sytuacji.

Wiara to nadawanie sensu, to wsparcie i nowa perspektywa tego, co nas dotyczy każdego dnia.

Nie poszukujmy wrażeń religijnych, bo nadzwyczajne wydarzenia nie wpłyną na nasze zbawienie. Powinniśmy podjąć trud zrozumienia tego, co oferuje nam Jezus. Bo tylko akceptacja Jezusa odrzuconego i ukrzyżowanego daje prawdziwe życie.

Królestwo Boże to nasza relacja z Bogiem, a nie konkretne miejsce i konkretny czas. Im bliżej jesteśmy z Bogiem, tym bardziej doświadczamy Jego Królestwa, a pełnią będziemy się cieszyć w wieczności.

Im więcej w naszych relacjach jest miłości, pokoju, szacunku, miłosierdzia i przebaczenia, tym bardziej Królestwo Boże się urzeczywistnia.

Nie wszystko, co głośnie jest ważne. Często to, co głośne, zagłusza to, co istotne i doprowadza do tego, że przegapiamy to, co najważniejsze. Bóg to cisza.

Człowiek mądry to ten, który zaprzyjaźniony jest z Bogiem. Bo mądrość jest darem Boga i jest mocno związana z czystością serca. Im czystsze serce, tym więcej w nim mądrości. Im mądrzejsze serce, tym więcej w nim dobroci i miłości do Boga oraz innego człowieka.

 

 

Flag Counter