16 PAŹDZIERNIKA

PONIEDZIAŁEK, Wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej

EWANGELIA - Łk 11, 29-32 (Znak Jonasza)

Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: «To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z Południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz».

MEDYTACJA

Zatrzymaj się i wsłuchaj w słowa, które dzisiaj Jezus wypowiada do swoich uczniów...
Zastanów się, co jest w nich dla ciebie szczególnie ważne?...

W zawiłościach życia często szukasz punktu odniesienia dla swoich pragnień i planów.
Spotykasz się z ludźmi, którzy próbują przekonać cię do swoich racji, a ty zastanawiasz się, czy warto za nimi podążać.
W tych codziennych wątpliwościach zapominasz czasami, że został ci dany znak, który może stać się twoim codziennym punktem odniesienia – śmierć
i zmartwychwstanie Jezusa...

Śmierć Jezusa na krzyżu jest jednym z centralnych punktów historii zbawienia.
Nie da się obok ofiary Chrystusa przejść obojętnie, trzeba się wobec niej jakoś określić...
Czy ludzie wokół ciebie odrzucają Jezusa Ukrzyżowanego, czy starają się zatrzymać wobec tej tajemnicy?...
Co dla ciebie wynika ze śmierci Jezusa na krzyżu?...

Jednak czym byłaby śmierć Jezusa bez Jego zmartwychwstania?
Święty Paweł pisał w jednym z listów, że jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest nasza wiara...
Co w twojej codzienności potwierdza, że wierzysz w zmartwychwstanie, jakie są owoce tej wiary?...

Znaki informują albo ostrzegają i zazwyczaj służą naszemu dobru...
Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy.
Dzięki niemu nawrócili się i zostali ocaleni.
Syn Człowieczy stał się – i będzie do końca świata – największym i najważniejszym znakiem dla całej ludzkości.
Bóg staje się człowiekiem, umiera na krzyżu i zmartwychwstaje dla naszego zbawienia.
To znak Jego bezgranicznej miłości do nas...

Oczekujemy różnych znaków od Boga - cudów lub wewnętrznych poruszeń.
I Bóg nie szczędzi nam ich.
Jednak największym i najważniejszym znakiem, który On nam daje jest Jego Miłość.
Objawia się nam ona na różne sposoby, choćby codzienną troską Boga o nasz byt, jednak najpełniej objawia się przez Nauczanie, Mękę, Śmierć
i Zmartwychwstanie Jezusa, czyli przez "znak Jonasza"...

Największym wyrazem miłości Boga jest Jego Słowo i Jego ofiara za nasze grzechy, czyli to, co przeżywamy w każdej Eucharystii.
Msza św. jest więc tym szczególnym znakiem od Boga.
Jednak każdy znak można zlekceważyć, albo błędnie zinterpretować.
Warto więc docenić i zgłębić Eucharystię...

Znakiem dla jednych jest: zdany egzamin, podwyżka, idealny współmałżonek, pochwała od szefa gbura, uzdrowienie.
Ludzie często warunkują swoja wiarę.
Będę wierzył, jeśli Bóg da mi znak przez...
A znaki już są.
To Sakramenty, Słowo Boże, kochający ludzie obok i piękno przyrody.
Czas otworzyć oczy...

Świat miewa swoich idoli.
Takich, z którymi spotkanie traktuje się jako niebywały zaszczyt.
A Jezus?..
Nie to, że niewierzącym, których wielu na świecie, jest obojętny.
Także ludziom nominalnie wierzącym bywa obojętny.
A On nieustannie zaprasza.
Czeka na chwilę wieczornego spotkania na modlitwie...
A my?
„Nie mamy nastroju”, „nie mamy potrzeby”, "nie mamy czasu", "nie mamy ochoty"...

Mamy niesamowite szczęście, że możemy się z Jezusem spotykać.
Czasem może się nie chcieć.
Bywa i w relacjach z najlepszymi przyjaciółmi.
Ale przecież można się przemóc.
Skoro wiemy kim jest, jaki dla nas jest, to czy to takie trudne?
Choćby tylko po to, żeby mu powiedzieć, że dziś tak bardzo się nie chciało...
Żeby wiedział to od nas...
Gdy się kocha zawsze można przemóc słabość...
A najgorsza jest obojętność...

Nasze pokolenie potrzebuje znaku Jonasza i znaku Syna Człowieczego.
W tym znaku zawiera się wezwanie do nawrócenia.
Jednak bardzo często jak „plemię przewrotne” odrzucamy ten znak...

Jezus przestrzega przed ludzką przewrotnością, która uniemożliwia rzeczywiste nawrócenie.
Człowiek o przewrotnym sercu żąda wyjątkowych znaków łaski, nie chcąc przyjąć tych, które posiada na wyciągnięcie ręki...

Jezus zmartwychwstał dla nas.
W grobie pozostawał tylko trzy dni.
Żyje w samym centrum naszej codzienności.
Przychodzi do nas w sakramentach i słowie...

Ilekroć gubimy się w życiu, tylekroć Bóg stawia na naszej drodze Jonaszów, którzy pokazują nam konsekwencje złej drogi i wzywają do zmiany życia...

W serdecznej modlitwie podziękuj Jezusowi za wszystkich Jonaszów, których stawia na twojej drodze życia...

Proś, aby otworzył twoje serce na każde słowo, w którym cię upomina i wzywa do nawrócenia...

Proś o szczerość i otwartość serca na Boże wezwanie do nawrócenia...

SUMMA SUMMARUM

Szukamy punktu odniesienia dla swoich pragnień i planów, a zapominamy, że został nam dany znak - śmierć i zmartwychwstanie Jezusa.

Jezus to największy i najważniejszy znak dla całej ludzkości. To najistotniejszy punkt odniesienia dla naszych pragnień i planów.

Oczekujemy różnych znaków od Boga, i Bóg nam je daje. Ale największym i najważniejszym znakiem, który On nam daje, jest Jego Miłość.

Szczególnym znakiem od Boga jest Eucharystia.

Jego Słowo i ofiara za nasze grzechy to największy wyraz miłości Boga do nas. A to przeżywamy w każdej Eucharystii.

Często warunkujemy naszą wiarę: będę wierzył, jeśli Bóg da mi znak przez... A przecież znaki już są.

Jego znaki już są. To Słowo Boże, Sakramenty, kochający nas ludzie, piękno przyrody... Wystarczy otworzyć oczy...

On nieustannie zaprasza. Czeka na wieczorne spotkania w modlitwie. A my? Nie mamy nastroju, potrzeby, czasu, ochoty...

Spotykajmy się z Nim. Choćby tylko po to, żeby mu powiedzieć, że dziś tak bardzo się nie chciało. Żeby wiedział to od nas.

Gdy się kocha zawsze można przemóc słabość złego nastroju, braku potrzeby, czasu i ochoty. Bo najgorsza jest obojętność i bierność.

Nieustannie potrzebujemy znaku Jonasza i znaku Syna Człowieczego. W tych znakach zawiera się wezwanie do naszego nawrócenia.

Jezus przestrzega przed ludzką przewrotnością, która uniemożliwia rzeczywiste nawrócenie.

Żądamy wyjątkowych znaków łaski, a nie chcemy przyjąć tych, które posiadamy w zasięgu ręki.

Gdy gubimy się w życiu, Bóg stawia na naszej drodze Jonaszów, którzy pokazują nam konsekwencje złej drogi i wzywają do zmiany życia.

 

 

Flag Counter