14 PAŹDZIERNIKA

SOBOTA, Dzień Powszedni
albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę
albo wspomnienie św. Kaliksta I, papieża i męczennika
albo wspomnienie św. Małgorzaty Marii Alacoque, dziewicy

EWANGELIA - Łk 11, 27-28 (Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego)

Gdy Jezus mówił do tłumów, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: «Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś».
Lecz On rzekł: «Owszem, ale również błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je».

MEDYTACJA

W dzisiejszej Ewangelii Jezus stawia przed nami Maryję jako wzór duchowego macierzyństwa, przykład doskonałego posłuszeństwa Bogu...

W wielu kulturach, gdy młody człowiek osiąga dojrzałość, zakłada rodzinę i odnosi pierwsze sukcesy, istnieje piękny zwyczaj dziękowania wszystkim, którzy się do tego przyczynili.
W Starym Testamencie często podkreślano, że dzieci są chlubą, bogactwem i błogosławieństwem rodziców, że w pewnym sensie stanowią o ich wartości...

W tekście Ewangelii słyszymy wezwanie, które może wprawić w zakłopotanie: „Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś”.
Ale mówi nam ono coś bardzo istotnego.
Jezus to nie tylko Bóg, ale też człowiek.
Jak każdy człowiek urodził się, rozwijał, doświadczał uczucia zależności i głodu.
A to znaczy, że wszystkie nasze trudności związane z fizycznością nie są mu obce...

Jezus podkreśla jeszcze inną prawdę.
Nie wystarczy kogoś urodzić, żeby dać mu życie.
Macierzyństwo i ojcostwo duchowe nie są owocem ciała i krwi, lecz wierności słowu Bożemu.
Każdy kto bez reszty ufa Bogu, tak jak Abraham i Maryja, może dostąpić błogosławieństwa licznego potomstwa.
Może pomnożyć liczbę tych, którzy narodzili się nie z krwi ani z żądzy ciała, lecz z Boga...
Pomyśl o ludziach wokół ciebie, którzy pragną narodzić się na nowo i potrzebują ojca i matki silnych wiarą, pełnych miłości i nadziei...

Tak, błogosławieni są raczej ci, "którzy słuchają słowa Bożego i go przestrzegają" (Łk 11, 28)...
Jest to wielka pochwała, która zawiera konkretną obietnicę.
Człowiek wierzący pragnie być blisko Boga.
Słuchanie Słowa Bożego, zachowywanie go w swoim sercu i postępowanie zgodnie z nim jest chodzeniem w Bożej obecności.
Miejmy odwagę każdego dnia po to Słowo sięgnąć.
Nie pozwólmy zagłuszyć go w zgiełku dnia...

Każdy człowiek chciałby w życiu zrobić coś wyjątkowego.
Każdy czuje, że to uczyniłoby go szczęśliwszym.
Jedną z takich wyjątkowych spraw jest bycie Matką Boga.
Tymczasem Jezus wyjaśnia, że równie spektakularną sprawą jest słuchanie słowa Bożego i zachowywanie go.
A nam się wydaje, że to jest coś zwykłego…
Wymarzone życie mamy na wyciągnięcie ręki, wystarczy, że zaczniemy słuchać słowa Bożego i zachowywać go...

Słuchanie słowa Bożego i zachowywanie go czyni zupełnie nowym nasze życie, bo scala je z życiem Boga...

„Błogosławieni” (gr. makarioi), to „szczęśliwi”...
Jeśli chcemy być autentycznie szczęśliwymi ludźmi, powinniśmy być blisko Boga.
On jest źródłem prawdziwego szczęścia.
Warto spróbować.
Nawet dzisiaj, od teraz...

Dumą i szczęściem matki są jej dzieci.
To owoc jej życia...
Jezus całkowicie zmienia optykę.
Szczęście płynące z bliskości Boga, duma z przynależności do Jego rodziny, nie zależy od pokrewieństwa cielesnego.
To ci, którzy słuchają Jego słowa i go przestrzegają, są najbliżej.
W Ewangelii Św. Marka znajdziemy tę myśl wypowiedzianą jeszcze dokładniej: "Kto spełni wolę Boga, ten będzie moim bratem, i siostrą, i matką"
(Mk 3, 35)...

Ta radość, to szczęście, ta duma z przynależności do Jezusa, z bliskości z Nim, z bycia jego bratem, siostrą i dzieckiem samego Boga jest dostępna dla każdego.
Bóg otworzył szeroko ramiona i objął nimi cały świat, każdego człowieka...
Trzeba tylko, by słowo Boże stało się rzeczywistością naszego życia...

Żyjmy Słowem Boga, słuchajmy go i dzielmy się nim.
Wtedy nasze życie nabierze właściwego kształtu...

Proś o całkowite otwarcie się na Słowo i poddanie się jego działaniu...

SUMMA SUMMARUM

Nie wystarczy kogoś urodzić, aby dać mu życie. Macierzyństwo i ojcostwo duchowe nie są owocem ciała i krwi, lecz wierności słowu Bożemu.

Rozejrzyjmy się i zobaczmy tych, którzy pragną narodzić się na nowo i potrzebują ojca i matki silnych wiarą, pełnych miłości i nadziei.

Tak, błogosławieni są raczej ci, "którzy słuchają słowa Bożego i go przestrzegają" (Łk 11, 28).

Miejmy odwagę, aby każdego dnia sięgnąć po Słowo i nie pozwólmy zagłuszyć go w codziennym pędzie.

Jezus wyjaśnia, że wyjątkową sprawą sprawą jest słuchanie słowa Bożego i zachowywanie go. A nam się wydaje, że to jest coś zwykłego.

Wymarzone życie mamy na wyciągnięcie ręki. Wystarczy, że zaczniemy słuchać słowa Bożego i zachowywać go.

Słuchanie słowa Bożego i zachowywanie go powoduje to, że nasze życie jest zupełnie inne, bo scalone z życiem Boga.

„Błogosławieni” (gr. makarioi), to „szczęśliwi”. Gdy chcemy być naprawdę szczęśliwymi ludźmi, powinniśmy być blisko Boga.

Tylko Bóg jest źródłem prawdziwego szczęścia. Warto spróbować. Nawet dzisiaj, od teraz.

Ci, którzy słuchają Jego słowa i go przestrzegają, są najbliżej. Pokrewieństwo cielesne nie ma tutaj znaczenia.

"Kto spełni wolę Boga, ten będzie moim bratem, i siostrą, i matką" (Mk 3, 35).

Radość, szczęście, duma i bliskość z Nim są dostępne dla każdego. Trzeba tylko, by Jego słowo stało się rzeczywistością naszego życia.

Słuchajmy Boga, żyjmy Jego Słowem i dzielmy się nim. Wtedy nasze życie nabierze właściwego wymiaru.

 

 

Flag Counter