11 PAŹDZIERNIKA

ŚRODA, Dzień Powszedni
albo wspomnienie św. Jana XXIII, papieża

EWANGELIA - Łk 11, 1-4 (Jezus uczy modlitwy)

Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów».
A On rzekł do nich: «Kiedy się modlicie, mówcie:
„Ojcze, święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
i przebacz nam nasze grzechy,
bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini;
i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie”».

MEDYTACJA

W dzisiejszej Ewangelii uczniowie proszą Jezusa, aby nauczył ich modlitwy...

Uczniowie często widzieli Jezusa w czasie modlitwy.
Było w niej coś, co ich pociągało.
Wiedzieli jednak, że sami, bez Jego pomocy, nie będą potrafili modlić się tak samo.
Dlatego poprosili Jezusa, by ich tego nauczył...

Nauka Jezusa jest bardzo prosta.
Nie daje długich rad i nie każe powtarzać trudnych, skomplikowanych tekstów.
Jezus przekazuje uczniom gotową modlitwę, która składa się z kilku prostych zdań.
To wystarczy, aby modlitwa stała się pełna...

Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów (Łk 11, 1)...
Oby takie pragnienie towarzyszyło każdemu z nas przez całe życie...

Myślenie o Bogu staje się modlitwą.
Pragnienie modlitwy jest tęsknotą za rozmową z Bogiem...
Modlitwa jest najpiękniejszym dialogiem Boga z człowiekiem.
Jezus nauczył nas w najprostszy sposób wyrazić to, co stanowi największe pragnienia ludzkiego serca...

Jezus ucząc modlitwy nie uczy skomplikowanej medytacji, czy innej wymagającej wiele od człowieka sztuki.
Uczy prostych słów, które mówią o najważniejszych dla człowieka rzeczach.
Nie ma więc powodu sądzić, że modlitwa to jakaś skomplikowana umiejętność.
Jeżeli modlitwa jest dla nas trudna i skomplikowana, to problem leży w nas, a nie w modlitwie.
Nie oznacza to, że nasza modlitwa nie może być bogata w formy.
Chodzi o to, że owym bogactwem nie mierzy się jakości modlitwy...

Ewangelia zachęca nas do tego, abyśmy weszli do Jezusowej szkoły modlitwy.
Dzisiaj otrzymujemy od Jezusa dar modlitwy „Ojcze nasz”.
Ta modlitwa powinna nam uczniom Jezusowym towarzyszyć zawsze...

Proś o ducha głębokiej modlitwy i zażyłą więź z Ojcem...

Proś o łaskę, aby modlitwa przemieniała twoje serce...

SUMMA SUMMARUM

"Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów" (Łk 11, 1). To pragnienie powinno być z nami przez całe życie.

Myślenie o Bogu staje się modlitwą, a pragnienie modlitwy jest tęsknotą za rozmową z Bogiem.

Jezus nauczył nas, jak w prosty sposób wyrazić to, co stanowi największe pragnienia naszych serc.

 

 

Flag Counter