29 WRZEŚNIA

PIĄTEK, Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

EWANGELIA - J 1, 47-51 (Ujrzycie aniołów Bożych)

Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: «Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu».
Powiedział do Niego Natanael: «Skąd mnie znasz?»
Odrzekł mu Jezus: «Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym».
Odpowiedział Mu Natanael: «Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!»
Odparł mu Jezus: «Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to».
Potem powiedział do niego: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego».

MEDYTACJA

Każdego dnia Jezus czeka na spotkanie z tobą i pragnie, abyś z Nim porozmawiał...

Mężczyzna siedzący pod drzewem figowym to popularny wśród rabinów z I. wieku obraz tego, kto rozważa Prawo Boże.
Jezus właśnie pod takim drzewem po raz pierwszy ujrzał Natanaela.
Wejrzawszy w jego serce, dostrzegł, że był on człowiekiem modlitwy.
Dlatego obiecał mu w nagrodę oglądanie otwartych niebios...

Także dzisiaj Jezus widzi nasze serca i obiecuje nam tę samą nagrodę.
Otwiera bramy niebios przed tymi, którzy się modlą i głoszą Jego imię.
Objawia tajemnice królestwa i ukazuje prawdę o sobie tym, którzy szukają Jego obecności...

Natanael otworzył swoje serce i zgodził się na rozmowę z Jezusem.
To spotkanie zmieniło jego życie i pozwoliło pełniej zrozumieć, kim jest Jezus...

Zdziwiony Natanael zadaje Jezusowi pytanie o samego siebie, o znajomość, a także pytanie o to, jak to możliwe.
Bóg zna prawdę o nas bardziej niż my o sobie.
Podziękujmy Bogu za prawdę o sobie.
Jezus mówi, iż prawda nas wyzwoli.
On jest Prawdą, Bogiem, który zna każdego z nas i za nas oddaje swe życie...

Jezus nazwał Natanaela "prawdziwym Izraelitą, w którym nie ma podstępu", ponieważ widział coś, co on uczynił, a co świadczyło o jego szlachetności...
Jezus nie ukrywa, że widzi nasze dobre czyny.
Nigdy natomiast Jezus nie chwalił się wiedzą o jakiś złych czynach człowieka, które stawiałyby tego człowieka w złym świetle.
Nie oznacza to, że On nie widzi grzechu, ale robi wrażenie jakby go nie widział...

Bóg nie ma upodobania, w odróżnieniu do człowieka, w dostrzeganiu naszych grzechów.
Za to ma wielkie upodobanie w dostrzeganiu dobra.
Byłoby to z wielkim pożytkiem dla nas, gdybyśmy ukształtowali nasze upodobania na wzór Boga...

Jezus zaskoczył Natanaela.
Znał szczegóły z jego życia.
Zaskakiwał wówczas ludzi nie tylko wiedzą o nich, ale i uzdrowieniami, wskrzeszeniami, rozmnażaniem żywności, przemianą wody w wino i chyba równie mocno przemianą życia ludzi, których znali.
Z oszustów, pijaków, cudzołożników czynił dobrych ludzi.
Dobrze by było, gdyby inni rozpoznawali nas, chrześcijan, właśnie po tej przemianie na coraz lepszych ludzi.
Takie cuda mogą zdarzać się i dziś, i w naszym życiu...

Każdego dnia uświadamiam sobie prawdę, że Bóg nie zostawia mnie samego.
Wierzę, że obok mnie jest dobry Anioł, który mnie strzeże, pomaga pokonać trudności i zło.
Pomaga, gdy jest ciężko.
Są takie sytuacje, w których uświadamiamy sobie fakt, że to Opatrzność Boża sprawiła, że Ktoś nam pomógł.
Miejmy wiarę w obecność Aniołów w naszym codziennym życiu...

Proś Jezusa o szczerość i otwartość na spotkaniu z Nim...

Proś o wieczne radowanie się razem z aniołami oglądaniem Boga...

SUMMA SUMMARUM

Bóg zna prawdę o nas bardziej niż my. Podziękujmy Bogu za prawdę o sobie.

Jezus nie ukrywa, że widzi nasze dobre czyny. I widzi nasze grzechy, ale robi wrażenie jakby ich nie widział.

Bóg ukazuje prawdę o sobie tym, którzy szukają Jego obecności.

 

 

Flag Counter