27 WRZEŚNIA

ŚRODA, Wspomnienie św. Wincentego a Paulo, prezbitera

EWANGELIA - Łk 9, 1-6 (Rozesłanie Apostołów)

Jezus zwołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami i władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych.
Mówił do nich: «Nie bierzcie nic na drogę: ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy; nie miejcie też po dwie suknie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, tam pozostańcie i stamtąd będziecie wychodzić. Jeśli was gdzie nie przyjmą, wyjdźcie z tego miasta i strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim».
Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie.

MEDYTACJA

Jezus posyła Apostołów, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych.
Było to ponad 2000 lat temu.
Dzisiaj to wezwanie jest nadal aktualne.
On kieruje te słowa także do ciebie...

Uczniowie towarzyszyli Jezusowi już jakiś czas, słuchali Jego nauk, byli świadkami cudów.
Posłani przez Jezusa głosili Ewangelię, mówili ludziom z entuzjazmem o Jezusie i o tym, co od Niego usłyszeli.
Działali też cuda mocą, którą im dał...

Ty też jesteś Jego uczniem.
Jezus wysyła także ciebie do głoszenia Jego Królestwa.
Daje ci taką moc, takie obdarowanie, jakiego potrzebujesz w danej sytuacji...

Jezus daje uczniom na drogę wskazówki.
Mają nie troszczyć się o sprawy materialne.
Zdać się na Niego i zaufać, gdyż On będzie dbał o wszystko...
Czasami wystarczy, byś świadczył swoim życiem, dzielił się doświadczeniem Bożej miłości.
Tylko tyle i aż tyle...

Druga wskazówka, jaką daje Jezus jest następująca: jeśliby ich nie przyjęli, mają iść dalej i nie zastanawiać się nad tymi, którzy nie przyjmują głoszonego słowa.
Jezus przygotowuje na trudne sytuacje, na odrzucenie.
Gdy tego doświadczysz, nie popadaj w zniechęcenie, nie załamuj się, idź dalej.
Wielu jest tych, którzy potrzebują i czekają na Dobrą Nowinę...

Człowiek, który chce się wybrać w podróż zaczyna planować, przygotowywać się i pakować.
Podejmuje logiczne kroki, by podróż przyniosła zamierzone owoce...
Misja Jezusa, na którą On posyła wydaje się zdecydowanie mniej logiczna.
Po prostu - idź.
Nie zabieraj nic...
Tym samym Jezus uczy dwóch bardzo ważnych rzeczy.
Pierwsza to zaufanie Apostoła do Mistrza.
Drugą sprawą jest to, że skuteczność misji nie jest uzależniona od Apostoła...
Podjąłeś tę misję?...

Jezus dał swoim uczniom władzę nad wszystkimi złymi duchami i nad chorobami.
Nie dał im natomiast władzy nad ludźmi.
Wręcz przeciwnie: zapowiedział, że ludzie nie zawsze będą spełniać nasze oczekiwania...

Musimy zdecydować, czy chcemy mieć władzę nad ludźmi, czy nad złem.
Nie można mieć jednego i drugiego.
Jeśli mamy władzę nad ludźmi, to nie mamy władzy nad złem.
A nawet zło ma wtedy władzę nad nami.
Ludzie nie są po to, by nimi rządzić, ale po to, by im służyć...

To nie jest tak, że nie mamy w życiu nic mieć.
Jezus mówi Apostołom, by nic nie brali, kiedy wysyła ich na ewangelizację.
To jest bardzo ważny szczegół.
Chrześcijanie mają korzystać ze wszystkich dóbr tego świata.
Jednak kiedy idzie o głoszenie Królestwa Bożego, mają postawić na inne skarby...

Jezus daje swoim uczniom władzę leczenia i wypędzania złego ducha.
To jest skarb, który mają wziąć ze sobą.
Ten, który decyduje się być wysłanym, musi przestać ufać swoim zabezpieczeniom, a uwierzyć w to, że moc, którą daje nam Pan, jest wystarczająca.
Inaczej głosimy siebie, nie Pana...

Jezus przypomina dzisiaj o jeszcze jednym bogactwie - o Ewangelii.
Wysyłając uczniów, mówi, aby zapomnieli o wszystkim innym, aby skoncentrowali się na tym, co dla nich jest najważniejsze.
Obyśmy i my o tym pamiętali...

Rozesłanie Apostołów przez Jezusa jest kontynuowane w misji Kościoła.
Jezus mówi Apostołom, że ich misja nie będzie łatwa.
Czasem ich świadectwo nie będzie przyjęte.
Misja Apostołów ma być spełniana w duchu Jezusowego posłania...

Serce Apostołów ma być wolne od przywiązania do rzeczy tego świata.
Mają mieć pokój Chrystusa w swoich sercach i z tym pokojem iść do ludzi.
Mają głosić królestwo Boże i być z tymi, którzy cierpią...

Proś o głębokie doświadczenie prawdy, że Jezus potrzebuje mojego świadectwa...

Proś Ducha Świętego o odwagę w głoszeniu Ewangelii i o łaskę autentycznego życia wiarą, by twoje czyny pokrywały się ze słowami...

SUMMA SUMMARUM

My także jesteśmy Jego uczniami. On wysyła nas do głoszenia Jego Królestwa i daje nam taką moc, jaką potrzebujemy w danej sytuacji.

Czasami wystarczy, byśmy świadczyli swoim życiem i dzielili się doświadczeniem Bożej miłości. Tylko tyle, i aż tyle.

Gdy doświadczamy odrzucenia, nie popadajmy w zniechęcenie, ale idźmy dalej. Wielu jest tych, którzy potrzebują i czekają na Dobrą Nowinę.

Misja Jezusa, na którą On nas posyła: idź i nie zabieraj nic. Ufaj i pamiętaj, że skuteczność misji nie zależy od Apostoła.

Jeżeli ufamy swoim zabezpieczeniom, a nie ufamy Jemu, to głosimy siebie, a nie Boga.

Jako Apostołowie możemy mieć władzę nad złymi duchami, ale nie nad ludźmi, bo oni nie zawsze będą spełniać nasze oczekiwania.

To my możemy decydować, czy chcemy mieć władzę nad złem, czy nad ludźmi. Nie można mieć jednego i drugiego.

Jeżeli mamy władzę nad ludźmi, to nie mamy władzy nad złem. A nawet zło ma wtedy władzę nad nami.

Inni nie są po to, by nimi rządzić, ale po to, by im służyć.

Serce Apostołów ma być wolne od przywiązania do rzeczy tego świata. Oni mają mieć pokój Chrystusa w sercach i z tym pokojem iść do ludzi.

 

 

Flag Counter