26 WRZEŚNIA

WTOREK, Dzień Powszedni
albo wspomnienie świętych męczenników Kosmy i Damiana
albo wspomnienie świętych męczenników Wawrzyńca Ruiz i Towarzyszy

EWANGELIA - Łk 8, 19-21 (Krewni Chrystusa)

Przyszli do Jezusa Jego Matka i bracia, lecz nie mogli się dostać do Niego z powodu tłumu.
Oznajmiono Mu: «Twoja Matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą».
Lecz On im odpowiedział: «Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je».

MEDYTACJA

Dzisiejsza Ewangelia wskazuje na duchowy wymiar relacji z Jezusem, która często przekracza nasze horyzonty rozumienia...
W Ewangelii słyszymy, że mamy stać się duchową matką i braćmi Jezusa.
Staną się nimi ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je.
Najpierw trzeba przyjąć słowo, aby móc je wypełnić.
Przyjęcie tego słowa to jego narodzenie w naszym sercu.
Wzorem takiego słuchania jest Maryja.
Przez jej przyjęcie Słowa przyszło na świat zbawienie.
Maryja jest więc dla nas wzorem jako ta, która rodzi Boga dla świata, która jest Matką Boga.
Ona jest wzorem słuchania.
Jednak to słuchanie jest jednocześnie przyjmowaniem samego Boga i wydawaniem owoców zbawienia...

Jezus mówi, że mamy stać się też Jego braćmi...
Rodzeństwo dzieli wspólny los, ma wspólnych rodziców.
Wraz z Jezusem jesteśmy dziećmi jednego Ojca.
Jeśli mamy być braćmi Jezusa, to musimy Mu towarzyszyć, wypełniać wolę Ojca w przyjętym wcześniej słowie...

Dwa słowa – słuchać i wypełniać, wprowadzają nas w głęboką zażyłość z Jezusem.
Wprowadzają nas w Bożą rodzinę.
Stajemy się Jego Braćmi...
Jednak samo słuchać nie wystarczy.
Mogę słuchać, ale czym będzie owo słuchanie, gdy nie da owoców.
A zatem - jak wypełniać i co wypełniać, gdy nie będę słuchał...

Słowa wypowiedziane przez Jezusa w dzisiejszej Ewangelii na pewno nie wzięły się z chęci zrobienia przyjemności ludziom, którzy Go otaczali.
Robienie pozorów jedynie dla czyjejś przyjemności nie jest w Jego stylu.
On chciał owym ludziom, oraz nam, dzisiejszym Jego słuchaczom, dać do zrozumienia, że traktuje naprawdę każdego z nas jak kogoś wyjątkowego...

Dla Jezusa nie ma tłumów; są tylko krewni, i to tacy najbliżsi.
Warto o tym zawsze pamiętać.
Nie tylko wtedy, gdy się modlimy i trwamy w komunii z Jezusem, ale także, a może zwłaszcza wtedy, gdy oddalamy się od Niego i grzeszymy.
To właśnie pamięć o tym ma moc nas przemienić w podobnych do Niego...

Nie jesteśmy przypadkowymi ludźmi, którzy są na kilka chwil włączeni do historii świata.
Jesteśmy dla Boga kimś nieskończenie cennym i to tak bardzo, że przelał za nas Swoją krew.
Należymy do Jego rodziny...

Łatwo jest słuchać i być posłusznym ludziom mądrym, tym, których kochasz, albo lubisz.
Trudniej słuchać i iść za tym, co mówią ludzie, na których się zawiodłeś, którym nie ufasz, lub których po prostu nie lubisz...

Jednak On może przemówić nawet przez oślicę (por. Lb 22, 28), więc może mówić do ciebie przez wszystko i wszystkich.
Wymaga to więc otwartego umysłu i serca, a przede wszystkim wielkiego zaufania w Jego dobroć i miłość do ciebie...

Chrześcijanin przynależy do Chrystusa.
Jezus pragnie, byś był Jego krewnym.
Tak będzie jeśli będziesz słuchał Słowa Bożego i wypełniał je...

Maryja jest pokazana przez Jezusa jako Ta, która słucha słowa Bożego i wypełnia je...
Musimy i my karmić się każdego dnia słowem Bożym, starać się wypełniać je, a będziemy należeć do Jego najbliższych.
Będę Jezusowy, gdy będę realizował słowo Boże w moim życiu...

Porozmawiaj z Maryją, o tym jak słuchać słowa, by móc je wypełniać i dawać światu Boga...

Proś o serce, które żyje do głębi słowem Jezusa...

SUMMA SUMMARUM

Jeżeli mamy stać się duchową matką Jezusa, to musimy najpierw przyjąć, a potem słuchać słowa Bożego i wypełnić je.

Jeżeli mamy być braćmi Jezusa, to musimy Mu towarzyszyć i wypełniać wolę Ojca w przyjętym wcześniej słowie.

Dwa słowa: słuchać i wypełniać, wprowadzają nas w prawdziwą zażyłość z Jezusem. Stajemy się Jego Braćmi.

Dla Jezusa nie ma anonimowych tłumów. Są tylko krewni, i to najbliżsi. Warto o tym zawsze pamiętać.

Należymy do Jego rodziny, a więc nie jesteśmy przypadkowymi ludźmi, którzy na kilka chwil są włączeni do historii świata.

Słuchajmy uważnie, bo On może przemówić nawet przez oślicę (por. Lb 22, 28), więc może mówić do nas przez wszystko i wszystkich.

 

 

Flag Counter