22 WRZEŚNIA

PIĄTEK, Dzień Powszedni

EWANGELIA - Łk 8, 1-3 (Niewiasty wspierają Jezusa ze swojego mienia)

Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości: Maria zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów: Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda: Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały ze swego mienia.

MEDYTACJA

Jezus wyrusza głosić Ewangelię o królestwie Bożym.
Ma przed sobą konkretny cel, który wyznacza całe Jego działanie...

Patrząc na głoszącego Jezusa, przyjrzyj się swojemu głównemu celowi.
Popatrz również na motywacje, które pobudzają cię, aby ku niemu zmierzać...

Jezus wyrusza w drogę i nie wie w jakich sytuacjach się znajdzie.
Zachowanie i reakcje Jezusa w tych sytuacjach stawały się również świadectwem Królestwa Bożego.
Było to możliwe, ponieważ miał postawę nasłuchiwania sytuacji, w których się znajdował.
Takie nasłuchiwanie sprawiało, że potrafił zareagować w adekwatny sposób...

Jezusowi towarzyszy dwunastu uczniów i kilka kobiet.
Przemieszczają się z miejsca na miejsce.
Są świadkami głoszenia Dobrej nowiny.
Fragment Ewangelii nie mówi nic o wielkich cudach oraz uzdrowieniach.
Uczniowie kroczą za Jezusem w prozie codzienności...

W dzisiejszym fragmencie Ewangelii św. Łukasza można dostrzec pełne oddanie się misji przez Jezusa.
Głosić światu Dobrą Nowinę.
Razem z Nim idą jego uczniowie, przyjaciele, ci, którzy doznali Jego łaski.
Dziś to miejsce w świecie zajmują chrześcijanie...

Od początku Jezus tworzył wspólnotę mężczyzn i kobiet.
Nie rodzinę i nie organizację czy stowarzyszenie, ale wspólnotę.
Tych ludzi nie łączyła krew, ani przynależność.
Ich łączył On - Jezus.
To jest pierwowzór Kościoła, który nie jest rodziną ani organizacją.
Owszem, potrzebuje przepisów i innych prawnych uregulowań, ale potrzebuje tego o tyle, o ile poszczególni członkowie Kościoła daleko są od Jezusa.
A niestety tak się dzieje.
Bynajmniej nie dlatego, że nie można się do Jezusa dopchać, ale raczej dlatego, że zajęci są oni innymi sprawami niż towarzyszenie Jezusowi...

Uczniowie Jezusa: kobiety i mężczyźn; ludzie ze wsi i miast, biedni i bogaci, niewykształceni i wykształceni, święci i grzesznicy, na wysokich stanowiskach
i zwykli ludzie...
Wspólnota uczniów Jezusa, do których On nas zaprasza.
Dla każdego jest miejsce...

Nasze życie jest oddane misji głoszenia Ewangelii o królestwie Bożym.
Nie jest łatwo być w szkole Jezusa.
A jednak warto!...

Zawierz Jezusowi i powierz Mu te sfery, w których potrzebujesz przemiany...

Proś o uzdrowienie duszy ze swoich zniewoleń i całkowite przylgnięcie do Jezusa...

SUMMA SUMMARUM

Głównym celem Jezusa jest głoszenie Ewangelii o Królestwie Bożym. A jaki jest nasz cel?...

Mamy każdego dnia iść razem z Nim i głosić światu Dobrą Nowinę. Jakie są nasze motywacje, aby tak było?...

Jezus zaprasza do swojej Wspólnoty. Dla każdego jest miejsce. Nie jest tam łatwo. Ale naprawdę warto. Przyjęliśmy to zaproszenie?...

 

 

Flag Counter