11 WRZEŚNIA

PONIEDZIAŁEK, Dzień Powszedni

EWANGELIA - Łk 6, 6-11 (Uzdrowienie w szabat)

W szabat Jezus wszedł do synagogi i nauczał. A był tam człowiek, który miał uschłą prawą rękę.
Uczeni zaś w Piśmie i faryzeusze śledzili Go, czy w szabat uzdrawia, żeby znaleźć powód do oskarżenia Go.
On wszakże znał ich myśli i rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: «Podnieś się i stań na środku». Podniósł się i stanął.
Wtedy Jezus rzekł do nich: «Pytam was: Czy wolno w szabat dobrze czynić, czy wolno źle czynić? Życie ocalić czy zniszczyć?».
I spojrzawszy wokoło po wszystkich, rzekł do człowieka: «Wyciągnij rękę». Uczynił o i jego ręka stała się znów zdrowa.
Oni zaś wpadli w szał i naradzali się między sobą, co by uczynić Jezusowi.

MEDYTACJA

W zwykły dzień Jezus zaprasza cię, żebyś spojrzał na swoje przekonania Jego spojrzeniem...
Zastanów się, co jest dla Niego ważne...

Jezus pierwszy wchodzi w życie człowieka, zanim ten Go zaprosi...
Może człowiek z uschłą ręką z dzisiejszej Ewangelii nie czuł się wcale nieszczęśliwy.
Albo nie wiedział, że może prosić o coś więcej niż ma...

Jezus w dzisiejszej Ewangelii nauczał.
Znał myśli tych, którzy byli przeciwko Niemu.
Ale On nie był przeciwko nim.
Może to właśnie ich przyszedł uratować.
Tych, którzy ograniczyli swój obraz Boga do wiernego przestrzegania przepisów prawa...

Jezus przywraca pierwotny zamysł, który stał za prawem.
Miłość jest pierwszym kryterium działania i z niej wypływa prawo.
Każde wydarzenie i spotkanie z drugim człowiekiem jest dla Ciebie takim Jezusowym nauczaniem...

Bóg jest dawcą i stróżem życia.
Upodabnianie się do Boga musi więc polegać na dawaniu lub ocalaniu życia.
Wszelkie prawo jest tym samym słuszne o tyle, o ile służy życiu.
Prawo, samo w sobie, jest wartością.
Podobnie przestrzeganie go.
Wartością dużo większą jest jednak życie, a tym samym dawanie go i ocalanie...

Kiedy mówimy "życie", mamy na myśli przede wszystkim życie wieczne, które zaczyna się już teraz, w życiu na ziemi.
Życie na ziemi ma wartość jako pewna forma przejściowa życia.
Dlatego osiągamy życie wieczne troszcząc się o życie doczesne.
Czasem jednak warto oddać życie doczesne dla życia wiecznego, które ma tylko jedną formę, którą jest Miłość...

Z pewnością o tym, że Jezus uzdrawiał w szabat mówiono w wielu żydowskich domach.
Szabat, środek synagogi, a Jezus wykonuje to, co jest zabronione przez prawo.
W szabat nie można było wykonywać żadnej pracy, a taką było leczenie czy uzdrawianie...
Jednak Jezus pokazuje współziomkom, że samo prawo religijne bez miłości to za mało.
Ona bowiem jest najważniejsza...

Jezus wiedział, o czym myślą, znał przecież ich myśli, plany i to, że ich zaczepki były jedynie pretekstem, by Go oskarżyć i zabić.
Nieprzypadkowo zadał pytanie, czy można czynić dobrze, czy źle.
Miało ono wzbudzić refleksję u rozmówców.
Odpowiedź był oczywista.
Żeby jednak nie przyznać Jezusowi racji, trzeba byłoby opowiedzieć się za czynieniem zła.
Bezsilność wywołała szał i chęć zemsty.
Jak wielkiego braku dobrej woli potrzeba, by być tak bardzo zamkniętym na dobro, które czynił Jezus...

Jezus z miłości do ludzi uzdrawiał i pomagał.
Kochał także swoich wrogów, którzy pałali nienawiścią wobec Niego.
I to z troski o ich wieczność próbował wzbudzić w nich przemyślenia i zastanowienie się nad pobudkami i intencjami.
Wystarczyło odrzucić urażone ambicje, zacząć szukać prawdy, by zauważyć czynione przez Jezusa dobro...
To nauka, która powinna być aktualna również w twoim życiu, w twoim patrzeniu na dokonujące się wokół dobro i cuda...

Dla Jezusa zawsze liczy się człowiek i jego dobro.
On pochyla się nad człowiekiem, szczególnie cierpiącym.
To wielka katecheza dla nas, by stanąć w obronie człowieka.
Jezus dzisiaj mówi nam o jednym.
Człowiek cierpiący, potrzebujący pomocy jest najważniejszy, jest ważniejszy niż przepisy prawa...

Proś Jezusa o to, żebyś dostrzegł Jego nauczanie w twoich codziennych spotkaniach i relacjach...

SUMMA SUMMARUM

Z miłości wypływa prawo i jest ona najważniejszym kryterium działania.

Każde spotkanie z drugim człowiekiem i każde wydarzenie są dla nas Jezusowym nauczaniem.

Prawo i przestrzeganie go są istotnymi wartościami. Jednak wartością najważniejszą jest życie, a tym samym dawanie go lub ocalanie.

Prawo religijne bez miłości to za mało. Miłość jest bowiem najważniejsza.

Wystarczy odrzucić urażone ambicje i zacząć szukać prawdy, by zauważyć czynione przez Jezusa dobro.

Człowiek, który cierpi i potrzebuje pomocy, jest najważniejszy. Jest ważniejszy niż wszelkie przepisy prawa.

Starajmy się dostrzegać Jego nauczanie w naszych codziennych spotkaniach i relacjach.

 

 

Flag Counter