22 SIERPNIA

WTOREK, Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej

EWANGELIA - Łk 1, 26-38 (Bóg da Jezusowi tron Dawida)

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami».
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus.
Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki,
a Jego panowaniu nie będzie końca».
Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro męża nie znam?»
Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną.
Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego».
Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa». Wtedy odszedł od Niej anioł.

MEDYTACJA

Prawdopodobnie nie doświadczysz nigdy tak intymnego i mistycznego spotkania z Bogiem jak Maryja.
Ale nie oznacza to, że On do ciebie nie przychodzi.
Możesz Go spotkać w swojej codzienności: w domu, wśród rodziny, w pracy, w szkole, na uczelni, podczas wykonywania prozaicznych czynności.
To jest twój Nazaret.
Pomyśl, jak Bóg do ciebie przyszedł dzisiaj, wczoraj, w ubiegłym tygodniu...

Anioł pozdrowił Maryję, mówiąc do Niej: „Pan z tobą”.
Imię Jezus właśnie to oznacza – Emmanuel, Bóg z nami.
Tę prawdę Bóg chce ci dziś przypomnieć.
Te słowa odnoszą się nie tylko do Maryi, lecz także do ciebie.
Trwaj teraz przez chwilę w modlitewnym rozważaniu tej prawdy: Bóg jest z tobą...

Słowa, które anioł przekazał Maryi od Boga, odnosiły się do niej, były związane z Jej życiem.
Twoje życie to inna historia, ale ją także Bóg już zaplanował.
Może już realizujesz ten plan, a może jeszcze szukasz woli Boga...

Ciekawe jest królowanie Maryi.
Jego idea zawiera się w tej pięknej deklaracji wypowiedzianej przy zwiastowaniu: "Oto ja służebnica Pańska"...
Królowanie powinno być służbą.
Najpierw przed Bogiem - Panem i Królem wszechświata, a potem wobec ludzi.
Służba dodaje blasku królowaniu.
Każdy z nas może mieć w tym swój udział - nie gdy panuje, ale kiedy służy...

Często nam się wydaje, że "znaleźć łaskę u Boga" to na przykład wygrać w totolotka, albo mieć dobre zdrowie, albo zdać egzamin na prawo jazdy za pierwszym razem.
Tymczasem Maryja, znalazłszy łaskę u Boga, po prostu stała się matką.
Może ktoś powie, że nie byle jaką matką, bo Matką Boga, ale dla Niej to nie oznaczało nic wyjątkowego...

Maryja, znalazłszy łaskę u Boga, musiała tak samo jak każda inna matka zakasać rękawy i wziąć się za sprzątanie, pranie, gotowanie, musiała myśleć czy dziecko ma kolkę, czy też płacze z innego powodu, musiała wstawać w nocy, bo dziecko się zsikało i pilnować, żeby dziecko, bawiąc się na podwórku, nie wpadło przypadkiem do studni.
Nikt za Jej życia nie nosił Jej na rękach za to, że "znalazła łaskę u Boga" i została Matką Boga...

Niech ten fakt poszerzy nasze horyzonty w spojrzeniu na Bożą łaskawość.
Często bowiem bywa, że Bóg przychodzi do nas z jakąś łaską, a my mówimy, że znowu mamy problemy, że sprawy nie idą pomyślnie, że los się na nas uwziął...

Nigdy nie zdarzyło się nic ważniejszego.
Oto Bóg dokonał tego, co zapowiadał.
Wybawił nas od zła, przynosząc zbawienie.
Przepaść między nami a Nim została pokonana.
Bóg stając się człowiekiem podniósł nas ku sobie...

To, co było niedostępne dla nas - stało się możliwe.
Nie dzięki naszym wysiłkom, ale Jego łasce.
A jej początek był wtedy, gdy gdzieś na krańcu rzymskiego imperium, ponad dwa tysiące lat temu, pewna dziewczyna usłyszała: Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus.
Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida.
Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca.
I odpowiedziała: Niech mi się stanie...

Proś Maryję, by pomogła ci wypowiedzieć słowa zgody na wypełnienie woli Boga w twoim życiu: „Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa”...

Proś o serce wolne, gotowe na przyjęcie Bożej woli...

SUMMA SUMMARUM

Bóg przychodzi do nas. Możemy Go spotkać w naszej codzienności. To jest nasz Nazaret.

Anioł pozdrowił Maryję "Pan z Tobą". Tę prawdę Bóg chce nam dzisiaj przypomnieć: Bóg JEST z tobą. Bóg JEST z nami.

Królowanie powinno być służbą. Najpierw przed Bogiem, a potem wobec ludzi.

Służba dodaje blasku królowaniu. Każdy z nas może mieć w tym swój udział - nie gdy panuje, ale kiedy służy.

 

 

Flag Counter