3 SIERPNIA

CZWARTEK, Dzień Powszedni

EWANGELIA - Mt 13, 47-53 (Przypowieść o sieci)

Jezus powiedział do tłumów:
«Podobne jest królestwo niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg
i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą
w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
Zrozumieliście to wszystko?»
Odpowiedzieli Mu: «Tak jest».
A On rzekł do nich: «Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare».
Gdy Jezus dokończył tych przypowieści, oddalił się stamtąd.

MEDYTACJA

Rozpoczynając czas modlitwy, uświadom sobie, że jesteś w obecności Boga, który chce mówić do twojego serca...
Wsłuchaj się uważnie w Jego Słowa...

Jezus porównuje dzisiaj Królestwo Niebieskie do wielkiej sieci.
Sieć ta zagarnia ryby wszelkiego rodzaju, bez wyjątków.
Łowiący nie wybiera tylko jednego gatunku ryb, lecz wszystkie.
Tak samo jest z Królestwem Niebieskim – każdy człowiek jest do niego zaproszony, niezależnie od pochodzenia, rasy, inteligencji i statusu społecznego.
Każdy, ty również...

Po wyciągnięciu na brzeg ryby są rozdzielane na dobre i na złe.
Nie według popularności i liczby przyjaciół, nie na podstawie wyglądu czy osiągniętych sukcesów.
Liczy się wyłącznie to, czy są dobre, czy zepsute...
Podobnie jest z Królestwem Niebieskim.
Przed świętym obliczem Boga nie może się ostać nic nieczystego i zepsutego.
Dlatego tak ważna jest czystość twojego serca...

W perspektywie wieczności jedyną istotną sprawą jest Twoja świętość.
Wszystko inne ma wartość o tyle, o ile przybliża cię do Królestwa.
Również mądrość i wiedza.
Mogą wydawać ci się ważne.
Może są dla ciebie powodem do dumy.
Ale tak naprawdę mają wartość tylko wtedy, gdy są połączone z miłością.
By być świętym, nie trzeba być uczonym – ważniejsze jest, by stać się uczniem Królestwa.
By każdego dnia uczyć się prawdziwie miłować...

Często zastanawiamy się, czy warto być dobrym, wiernym Ewangelii, skoro tak dobrze powodzi się tym, którzy nauką Bożą się nie przejmują.
Ale przy rozpoczynaniu należy patrzeć na koniec.
My mamy obietnicę bez końca.
Jest nią życie wieczne i przebywanie z Bogiem na zawsze.
To aniołowie będą nas prowadzić na to spotkanie...

Jeżeli chcemy zerwać z grzechem, musimy korzystać nie tylko z tego, co stare, czyli z tradycji i dorobku minionych pokoleń, ale także z tego, co nowe.
Jezus został ukrzyżowany właśnie dlatego, że w wielu kwestiach sprzeciwiał się tradycji i uczył czegoś nowego...

Jezus objawił wszystko, ale my jeszcze nie odczytaliśmy właściwie wszystkiego, czego On nauczał.
To jest ciągle przed nami i to oznacza, że muszą jeszcze pojawić się nowe wymiary w naszej wierze i praktyce życia Kościoła...

Kościół jest taką siecią, w której jest miejsce dla każdego.
Oby to było też miejsce, w którym będziemy dojrzewać do bycia dobrymi i świętymi ludźmi.
Bardzo cierpliwie.
Dzień po dniu...

Nasze życie rozgrywa się w „Bożej sieci”.
Musimy być świadomi tego, że każdy dzień jest naszym wbudowywaniem w wieczność.
Każdego dnia zmierzamy do końca, do oceny naszego życia...

Żyjesz w świecie, w którym granica między dobrem a złem często jest zacierana.
Kuszony jesteś do relatywizmu i kompromisów.
Bóg daje ci swoje słowo, abyś dokonywał wyborów w jego świetle...

Uczeń królestwa powinien kierować się w swoich wyborach roztropnością.
Jak ojciec rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare.
Codzienne wybory są sprawdzianem naszego rzeczywistego stosunku do życia i powołania...

Scena końca świata, którą przedstawia Jezus, pomaga odnaleźć właściwy dystans do swoich przywiązań i ziemskich pragnień.
Wszystkie twoje „perły”, które teraz kochasz, na końcu świata okażą się niczym, wobec jedynej perły wiecznego królestwa...

Powiedz szczerze Jezusowi o swoich zniewoleniach, które oddalają cię od Jego królestwa.
Zaproś Go we wszystkie osobiste sytuacje życiowe, w których panują nieuporządkowania...

Proś o serce wolne od kompromisów i stanowcze w wybieraniu...

Proś o dar wewnętrznej wolności, abyś umiał szukać królestwa Bożego za wszelką cenę...

Proś Jezusa, żeby dał ci mądrość i roztropność, by konsekwentnie wybierać to, co naprawdę ważne...
By wlał w twoje serce gorliwość w dążeniu do celu, którym jest Niebo...

SUMMA SUMMARUM

Przed obliczem Boga nie może stanąć nic nieczystego i zepsutego. Dlatego tak ważna jest czystość naszego serca.

W perspektywie wieczności jedyną istotną sprawą jest nasza świętość.

Najważniejsze jest to, by stać się uczniem Królestwa. By każdego dnia uczyć się prawdziwie miłować.

Jeżeli chcemy zerwać z grzechem, musimy korzystać nie tylko z tradycji, ale także z tego, co nowe.

Kościół jest taką siecią, w której jest miejsce dla każdego, by dojrzewać do bycia dobrymi i świętymi ludźmi.

Nasze życie rozgrywa się w Bożej sieci. Każdego dnia zmierzamy do końca, który będzie oceną naszego życia.

Nasze codzienne wybory są sprawdzianem realnego stosunku do życia i powołania.

 

 

Flag Counter