31 LIPCA

PONIEDZIAŁEK, Wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, prezbitera

EWANGELIA - Mt 13, 31-35 (Przypowieść o ziarnku gorczycy i o kwasie)

Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się na jego gałęziach».
Powiedział im inną przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło».
To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo Proroka: «Otworzę usta
w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata».

MEDYTACJA

Ktoś posiał na swojej roli ziarno…
Aby Królestwo mogło wykiełkować, trzeba je najpierw zasiać.
Jednak żeby je zasiać, trzeba wcześniej przygotować grunt.
Tym gruntem jest twoje życie, które kształtujesz podejmując codzienne decyzje.
Twój styl życia decyduje o jakości gleby...

Jak roślinka zaczyna rosnąć, wtedy zaczynają się problemy.
Powracają stare nawyki lub ulegasz pokusie i wybierasz najłatwiejsze rozwiązania.
Jednak siła jest w tobie, warunki są drugorzędne.
Owoc zależy od tego, czy jesteś w stanie uwierzyć w siebie.
Można nawet powiedzieć, że jeśli wierzysz w Boga, to równocześnie musisz wierzyć w swoje siły.
Zarówna wiara w Boga, jak i w siebie, są Jego darem.
Jeśli ci ich brakuje, warto o nie prosić...

Gdy masz wiarę w Boga i w siebie, możesz stać się schronieniem dla innych.
Twoje działania i gesty mogą wtedy wiele zmienić.
Nawet jeśli od razu tego nie dostrzegasz, bo wydaje ci się, że robisz niewiele i że zło jest znacznie większe, wręcz wszechogarniające.
A przecież niewielki zaczyn zakwasza potężną ilość mąki.
Taka jest jego siła, aby zmieniać to, co go przerasta.
Podobnie i w tobie jest potężny potencjał.
Jeśli wierzysz, że możesz coś zrobić, masz rację.
Jeśli w to nie wierzysz, też masz rację...

Jako wzór wiary Jezus wskazuje ziarnko gorczycy dlatego, że ma ono w sobie ukryty ogromny potencjał.
Z bardzo małego ziarenka potrafi wyrosnąć nawet kilkumetrowe drzewo...
Podobny potencjał Ducha otrzymaliśmy w chrzcie, a spotęgowany został w bierzmowaniu.
Potrzeba nam używać w praktyce potencjał łaski uświęcającej.
Jednakże wiara nie dział jak magia, stąd potrzeba nam współpracy z łaską, aby ziarno zakorzeniło się, wzrosło i wydało plon.
Wielki potencjał kryje się w pokorze.
Kiedy do swojej małości zapraszamy Boga, wtedy wiara czyni cuda...

Ziarno gorczycy, o którym mówi Jezus, jest mniejsze od ziarna maku, a rzeczywiście bardzo szybko, w ciągu kilku tygodni, potrafi z niego wyrosnąć duże drzewko.
Każde ziarno cechuje się wielkim potencjałem.
Ma w sobie wielką moc.
Potrafi czasami nawet rozsadzić skałę...

Tak też jest z królestwem niebieskim.
Nawet jeśli w danym momencie wydaje się małe, tkwi w nim wielki potencjał i potrafi błyskawicznie rozrosnąć się.
A wszystko po to, by dać schronienie "ptakom podniebnym", czyli ludziom pragnącym wznieść się do Nieba.
Dzieje się tak za sprawą Miłości, która jest istotą królestwa niebieskiego...

Królestwa Bożego nie należy umieszczać wyłącznie w niebie i zapominać, że mamy tak żyć, aby ono stawało się już tu, na ziemi.
To jest ogromne wyzwanie.
Jako chrześcijanie mamy tak żyć, aby być zaczynem Ewangelii tam, gdzie jesteśmy.
Aby po sposobie naszego życia można było rozpoznać, iż należymy do Boga...

Być może łatwość, z jaką Bóg i Jego ludzie przebaczają, jest owym ziarnkiem gorczycy, włożonym w ciasto zaczynem, zdolnym odmienić oblicze ziemi...
Zatem, nie tego się lękaj, że wpadłeś w gniew.
Bój się gniewu, nad którym nie potrafisz i nie chcesz zapanować...
Boży gniew czasami jest potrzebny.
Gniew wieczny jest zabójczy.
Bo nie gniewem Bóg zbawia, a miłosierdziem...

Królestwo Boże jest jak ewangeliczne ziarnko gorczycy.
Trzeba mieć wiarę, aby to dostrzec.
Królestwo Boże jest tam, gdzie jest pokój, miłość, prawda i sprawiedliwość.
Wzrost Królestwa Bożego dokonuje się na roli, którą jest serce człowieka.
Czasem jest maleńkim ziarnem dobra, prawdy, pokoju i sprawiedliwości, tak jak ziarnko gorczycy.
Współpracujemy we wzroście tego Królestwa...

Jezus przypomina, jaka jest logika życia, do którego nas zaprasza.
Musimy być czujni i wrażliwi na łaski, które daje nam nieustannie.
Są mało widoczne i delikatne jak nasienie gorczycy, ale mogą stać się w nas wielkim drzewem, albo, przez nieuwagę, mogą zgubić się lub być podeptane...

Jezus pokazuje ziarenko gorczycy, aby nauczyć nas pokornego i cierpliwego wzrastania w życiu duchowym.
Musimy strzec się pokusy zniecierpliwienia, przeskakiwania kolejnych etapów rozwoju duchowego, pozornego i powierzchownego wzrostu...

Niepozorna ilość kwasu, potrafi przetworzyć całą materię mąki...
Jezus przyniósł nam Ewangelię.
Jego Słowo, kryje w sobie ogromną moc przemiany naszego życia...

Proś o głębokie doświadczenie mocy łaski w codziennym życiu...

Proś Jezusa, aby dał ci serce mądre i wielkoduszne, zdolne pojąć i przyjąć Jego słowo...

Módl się: Panie, daj mi łaskę wiary w siebie i w Ciebie, abym mógł stać się schronieniem dla innych...

SUMMA SUMMARUM

Nasze życie to grunt, który kształtowany jest poprzez codzienne wybory. A nasz styl życia decyduje o jakości gleby.

Jeżeli wierzymy w Boga, to równocześnie musimy wierzyć w swoje siły, bo wiara w Boga, jak i w siebie, są Jego darami.

Gdy mamy wiarę w Boga i w siebie, możemy stać się schronieniem dla innych.

Niewielki zaczyn zakwasza dużą ilość mąki. Jego siła zmienia to, co go przerasta. I w nas jest potężny potencjał. Gdy w to uwierzymy.

Wielki potencjał kryje się w pokorze. Gdy do swojej małości zapraszamy Boga, wtedy wiara czyni cuda.

Królestwa Bożego nie należy umieszczać wyłącznie w niebie i zapominać, że mamy tak żyć, aby ono stawało się już tu, na ziemi.

Królestwo Boże jest tam, gdzie jest pokój, miłość, prawda i sprawiedliwość.

Mamy tak żyć, aby być zaczynem Ewangelii tam, gdzie jesteśmy.

Bóg nie zbawia gniewem, ale miłosierdziem.

 

 

Flag Counter