30 LIPCA

NIEDZIELA, Siedemnasta Niedziela zwykła

EWANGELIA - Mt 13, 44-52 (Przypowieści o skarbie, o perle i o sieci)

Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść:
„Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę.
Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją”.
„Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg
i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą
w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
Zrozumieliście to wszystko?”
Odpowiedzieli Mu: „Tak jest”.
A On rzekł do nich: „Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stal się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare”.

MEDYTACJA

Co jest największą wartością w twoim życiu, marzeniem, najgłębszym pragnieniem serca?...
A może żyjesz bez wielkich pragnień, z dnia na dzień, w kieracie codziennych trosk?...

W dzisiejszym słowie nie tyle chodzi o majątek, pieniądze, poprawienie sytuacji materialnej, lecz o szansę na zdobycie czegoś wyjątkowo cennego.
Widać to zwłaszcza w przypowieści o perle, symbolu wielkiego, wyjątkowego piękna...

Te dwie krótkie przypowieści różnią się między sobą.
Kupiec świadomie poszukuje cennych pereł, zadaje sobie trud, żeby je znaleźć.
Natomiast skarb ukryty na polu zostaje odkryty przypadkiem.
Jednak kiedy już ta cenna rzecz zostaje znaleziona, w obu sytuacjach trzeba sprzedać wszystko, żeby móc zdobyć upragniony, najcenniejszy skarb...

Żeby zdobyć upragniony skarb, trzeba poświęcić wiele, trzeba sprzedać wszystko, co się ma.
Niełatwo jest się pozbyć nagromadzonych dóbr, nie tylko materialnych, ale także nawyków, przyzwyczajeń, a czasami grzechów...

Bywa, że pozorna strata przynosi ogromny zysk, wielką radość ze zdobycia czegoś najbardziej upragnionego...

Salomon otrzymał łaskę poproszenia Boga o jeden dar.
Wobec swojego niedoświadczenia i odpowiedzialnego zadania do wykonania poprosił o mądrość...

Tak bardzo nam potrzeba roztropności w podejmowaniu decyzji, umiejętności rozróżnienia dobra od zła i zdolności dobrego życia.
Życie stawia nam do rozwiązania złożone sytuacje.
Stąd tak ważna jest pokora w cierpliwym szukaniu światła u Boga...

Dzisiaj w Ewangelii Jezus wskazuje, że mądrością jest oddanie całego swego życia Bogu.
Aby "sprzedać wszystko" trzeba odwagi i zdecydowania...

Czy największym twoim bogactwem jest Bóg i perspektywa nieba?
Zapewne chciałbyś, aby tak było.
Chciałbyś potrafić oddać całego siebie, swoje relacje z innymi, wszystko, co posiadasz, zupełnie, w ręce Boga...
Ale z pewnością zauważasz jednocześnie ile masz przywiązań i wątpliwości, jak często wybierasz to, co łatwiejsze, ciekawsze, przyjemniejsze…
Proś Boga o pomoc.
Wyciągaj ręce.
On cię nie pozostawi...

Szukajcie a znajdziecie.
Szukajcie Pana, bo pozwala się znaleźć.
By szukać i znaleźć, trzeba coś zostawić.
Być jak pasterz wędrujący za owcą.
Jak niewiasta przetrząsająca dom.
Trzeba wejść na obce pole...

Znajdujący wraca z radością większą niż pasterz.
Jednak nie sprasza sąsiadów.
Kupuje rolę, ale najpierw ukrywa skarb...

Ale nie ukrywa go w ziemi jak ów, co zakopał talent.
I nie zawiązuje w chustce jak ten, któremu powierzono minę.
Ukrywa go w sercu, gdyż napisano: połóż mię jak pieczęć na swym sercu, jak pieczęć na swoim ramieniu.
Posiadł mądrość obcą patrzącym i słuchającym bez zrozumienia...

Jezus opowiada o pięknie królestwa Bożego.
Do ciebie jednak należy wybór: życie razem z Nim w królestwie lub wieczne odrzucenie...

Królestwo Boże jest jak skarb, dla którego warto sprzedać wszystko inne...

Królestwo jest jak skarb ukryty w ziemi.
Musisz go szukać i pragnąć odnajdywać każdego dnia...

Uczeń królestwa powinien kierować się roztropnością w swoich wyborach, jak ojciec rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare.
Twoje codzienne wybory są sprawdzianem mojego rzeczywistego stosunku do życia i powołania...

Scena końca świata, którą przedstawia Jezus, niechaj pomoże ci odnaleźć właściwy dystans do swoich przywiązań i ziemskich pragnień.
Wszystkie twoje „perły”, które teraz kochasz, na końcu świata okażą się niczym, wobec jedynej perły wiecznego królestwa...

Powiedz szczerze Jezusowi o swoich zniewoleniach...
Zaproś Go w osobiste sytuacje życiowe, w których panują najgłębsze nieuporządkowania...
Trwaj w modlitwie serca: „Jezu, przywróć mi serce wolne, zdolne wybierać Ciebie”...

Proś o serce, które pragnie Jezusa ponad wszystko...

Proś o głębokie doświadczenie Bożej miłości, która uwalnia od trosk i niepokojów codziennego życia...

SUMMA SUMMARUM

Aby zdobyć upragniony skarb, należy poświęcić wiele. Trzeba sprzedać wszystko, co się ma.

Tak bardzo potrzeba nam roztropności w podejmowaniu decyzji, umiejętności rozróżnienia dobra od zła i zdolności dobrego życia.

Największą mądrością jest oddanie całego swego życia Bogu. Jednak, aby "sprzedać wszystko" potrzeba odwagi i zdecydowania.

Szukajcie a znajdziecie. Szukajmy Pana, bo pozwala się znaleźć. Ale by szukać i znaleźć, trzeba coś zostawić.

Ten, który znajduje, wraca z radością większą niż radość pasterza.

Obyśmy posiedli mądrość. Obyśmy patrzyli, dostrzegali i widzieli. Obyśmy słuchali, słyszeli i rozumieli.

Do nas należy wybór: życie razem z Nim lub wieczne odrzucenie.

Codzienne wybory są sprawdzianem naszego rzeczywistego stosunku do życia i powołania.

Wszystkie nasze „perły”, które teraz kochamy, na końcu świata okażą się niczym, wobec jedynej perły wiecznego królestwa.

 

 

Flag Counter