13 LIPCA

CZWARTEK, Wspomnienie świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta

EWANGELIA - Mt 10, 7-15 (Wskazania na pracę apostolską)

Jezus powiedział do swoich apostołów:
«Idźcie i głoście: „Bliskie już jest królestwo niebieskie”. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy.
A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny, i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, powitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech zstąpi na niego pokój wasz; jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was.
Gdyby was gdzie nie chciano przyjąć i nie chciano słuchać słów waszych, wychodząc z takiego domu albo miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych. Zaprawdę, powiadam wam: Ziemi sodomskiej i gomorejskiej lżej będzie w dzień sądu niż temu miastu».

MEDYTACJA

W modlitwie „Ojcze nasz” wypowiadasz słowa: „Przyjdź Królestwo Twoje!”.
Prosisz wtedy Ojca, by jego wola realizowała się w twoim życiu i w życiu każdego człowieka...

Uczniowie Jezusa zostali posłani, by głosić, że królestwo niebieskie jest bliskie, by uzdrawiać, wskrzeszać i wypędzać złe duchy.
Powierzając im misję, Jezus nie obawiał się, że są zbyt słabi, aby ją wypełnić.
Dał im do wykonania zadanie, choć wiedział, że mają wady i są grzeszni...
Tobie Jezus też powierza misję.
Posyła cię do ludzi z twojego otoczenia.
Posyła cię takim, jaki jesteś...

We współczesnym świecie jest wielu ochrzczonych, którzy porzucili swoją wiarę.
Takie osoby znajdują się w twoim otoczeniu.
To do nich posyła cię Jezus, abyś głosił im prawdę o królestwie Bożym, prawdę o Miłości i Miłosierdziu.
Pragnie przez ciebie dokonywać wielkich dzieł, które będą świadczyły o Jego bliskości.
Pozwól Duchowi Świętemu działać w każdej chwili swojego życia...

Bóg obdarzył Apostołów darem mówienia w Jego imieniu i działania z mocą.
Dlaczego jednak tak rzadko to widać we wspólnotach wiary?
Trzeba bowiem pozwolić, aby radość i prawda Ewangelii przemieniła nasze wnętrza.
Rzeczy niezwykłych dokonuje się tylko w Jego mocy i z odmienionym sercem.
Ludzkie słowo jest słabe, a siła ograniczona.
Trzeba o tym pamiętać, gdy głosimy Królestwo niebieskie...

Strząśnięcie prochu z nóg przez Jezusa oznacza to, byśmy nie zarażali się złem - egoizmem i zamknięciem na dobro, które tkwi w wielu ludziach, a zatem, byśmy nie stawali się tacy, jak świat.
To mogłoby bowiem poskutkować odpowiadaniem złem na zło, a to nie przystoi uczniom Jezusa...
"Strząśnijcie proch z nóg waszych", czyli pozostańcie sobą, sługami Ewangelii, a nie swoich ambicji...

Aby coś komuś dać, trzeba to najpierw mieć...
Bez Boga i pokoju wewnętrznego nie będziemy w stanie dawać pokoju tam, gdzie przeważa nienawiść.
Jesteśmy zbyt słabi i bez Niego z pewnością nie damy rady...

Jezus dzisiaj daje swoim uczniom wskazania na pracę apostolską.
Po pierwsze mają iść i głosić Ewangelię i prawdę o tym, że „bliskie już jest królestwo niebieskie”.
Misja apostolska jest skierowana także do konkretnego człowieka, który doświadcza cierpienia, tajemnicy śmierci i zmagania pomiędzy dobrem a złem we własnym sumieniu...

Misja apostołów napotyka na wiele trudności.
Nie wszyscy będą słuchać głosu apostolskiego.
Nie wszyscy przyjmą świadectwo...

Apostołowie są też wezwani do pełnej ofiary z siebie: „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”...
Mają też troszczyć się przede wszystkim o sprawy ducha...

Podziękuj Jezusowi za zaufanie, którym cię obdarzył i poproś o odwagę do wypełnienia swojej misji w świecie...

Proś o żarliwość i ewangeliczną postawę w codziennej posłudze...

SUMMA SUMMARUM

Każdemu z nas Jezus powierza misję i posyła nas do ludzi z naszego otoczenia. Posyła nas takimi, jakimi jesteśmy.

Musimy pozwolić, aby radość i prawda Ewangelii przemieniły nasze serce.

Rzeczy niezwykłych dokonamy tylko w Jego mocy i z odmienionym sercem, bo ludzkie słowo jest słabe, a siły ograniczone.

"Strząśnijcie proch z nóg waszych", czyli pozostańcie sobą, sługami Ewangelii, a nie swoich ambicji.

"Strząśnijcie proch z nóg waszych", czyli nie zarażajcie się złem, egoizmem i zamknięciem na dobro.

Jesteśmy zbyt słabi i bez Boga oraz pokoju wewnętrznego, nie będziemy w stanie dawać pokoju tam, gdzie przeważa nienawiść.

Misja apostolska jest skierowana do człowieka, który doświadcza cierpienia, tajemnicy śmierci i zmagania pomiędzy dobrem a złem.

 

 

Flag Counter