27 CZERWCA

WTOREK, Dzień powszedni

EWANGELIA - Mt 7, 6. 12-14 (Brama szeroka i brama ciasna)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami, i obróciwszy się, was nie poszarpały.
Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy.
Wchodźcie przez ciasną bramę. Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują».

MEDYTACJA

Ciasna brama, wąska droga - jakie budzą w tobie skojarzenia te słowa?
Krzyż, asceza, wyrzeczenie, cierpienie a może ubóstwo, czy prześladowanie?
Na jakiej drodze ty się dzisiaj znajdujesz i dokąd ona prowadzi?
Popatrz na swoje życie i na dokonywane wybory...

Z pewnością nie jest łatwo wchodzić przez ciasną bramę.
Co ona oznacza?
To kochać tych, którzy nie odwzajemniają twojej miłości, a nawet odpłacają złem za uczynione dobro...
To oznacza postępować uczciwie, choć idąc na skróty, byłoby o wiele łatwiej.
To płacić rzetelnie podatki, być sumiennym w swoich obowiązkach…
To oznacza być wiernym w małżeństwie i wybaczać kolejny już raz…

Wąską drogą i ciasną bramą, która prowadzi do życia jest Jezus.
Tylko idąc za Nim i trwając z Nim w bliskiej relacji, będziesz w stanie wybierać to, co trudne, chodź po ludzku może wydawać się niemożliwe.
Jezus zaprasza cię na taką drogę.
Czy chcesz iść razem z Nim?...

Wstrząsające są słowa przestrogi Jezusa.
W dalszej części tego zdania Jezus mówi o rzucaniu pereł przed świnie.
Z pewnością chodzi o szacunek do świętości.
Poszanowania sacrum.
Obrony przed wkraczającą na ołtarze desakralizacją.
Choć zabezpieczenie przed nadużyciami w tym względzie znajduje się w drugim przykazaniu Dekalogu...

Można spotkać takich uczniów Jezusa, którzy napotykając na mocny opór niektórych ludzi w przyjęciu Ewangelii mówią sobie: "Trzeba było nie rzucać pereł przed świnie".
Czy taką miał Jezus intencję, gdy wypowiadał te słowa o należnym szacunku dla tego, co święte?
Czy nie chodziło Mu raczej o to, co mówi w następnym zdaniu, dając nam tę niezwykle przejrzystą regułę moralną: "Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie"?...

Największe bezczeszczenie świętości ma miejsce wtedy, gdy uczeń Jezusa zachowuje się jak ktoś, kto uważa, że jemu należy się większy szacunek niż innym.
Tymczasem każdy człowiek ma taką samą godność, dlatego zawsze powinniśmy czynić innym to samo, co chcielibyśmy, aby nam uczyniono...

Świetne i proste w obsłudze.
Pierwszy kochaj, szanuj, przebaczaj, wprowadzaj pokój, dawaj radość, a sam to prędzej czy później otrzymasz.
Warto, aby taka była narracja życia nas, chrześcijan.
Nie czekajmy na innych.
Zaryzykujmy.
Zacznijmy pierwsi...

Droga, która prowadzi do życia wiecznego, jest zasadniczo różna od pozostałych dróg.
Składa się na nią trud, wysiłek, wymagania i surowe życie.
Pojawiające się w świecie nowe propozycje kuszą szybkim sukcesem, wielkimi osiągnięciami przy małym zaangażowaniu, pozorami wolności lub prawdy...

Pójście na łatwiznę nie daje satysfakcji, możliwości rozwoju, wzrastania w świętości.
Nie da się życia przebiec sprintem, omijając to, co najważniejsze.
Potrzeba zatrzymania się, refleksji w świetle słowa Bożego, żeby dostrzec autentyczne wartości, które budują nas i prowadzą ku Niebu.
Inaczej, pozostanie niesmak i żal, że wszystkie wysiłki są na próżno oraz nostalgia za tym, co było wczoraj, do którego nie da się już wrócić...

Warto więc poszukiwać Jezusa – światłości świata, by mieć światło prawdziwego życia...

Musimy iść za Jezusem przez nasze życie.
Oznacza to, że musisz iść przez ciasną bramę i wąską drogą.
Nie możesz trzymać się własnych wygód i przyzwyczajeń.
Musisz mieć świadomość, że Jezus cię zna i wie o tobie wszystko.
Dlatego przejście przez tę Bramę daje zbawienie...

Dobroć rozszerza serce, budzi zaufanie, powiększa grono przyjaciół...

Jezus uświadamia, że w życiu będziesz kuszony do wybierania tego, co łatwe i co kosztuje mniej wyrzeczeń.
Przestrzega przed zgubą takiej filozofi i życia.
Rzeczywiste dobro zawsze kosztuje...

Proś o zdecydowane i wielkoduszne podążanie za tym, co dobre...

Panie, nie umiem wybierać wąskiej drogi, choć prowadzi do pełni życia.
Proszę daj mi łaskę podążania za Tobą, bo tylko Ty jesteś Drogą, Prawdą i Życiem...

SUMMA SUMMARUM

Ciasna brama to kochać tych, którzy nie odwzajemniają naszej miłości, a nawet odpłacają złem za uczynione dobro.

Ciasna brama to postępować uczciwie.

Ciasna brama to być sumiennym w swoich obowiązkach.

Ciasna brama to być wiernym w małżeństwie i wybaczać kolejny raz.

Wąska droga i ciasna brama prowadzą do życia jak Jezus.

Tylko idąc za Nim będziemy w stanie wybierać to, co trudne, chodź po ludzku może wydawać się niemożliwe.

"Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie" (Mt 7, 12)

Nie mamy prawa uważać, że nam należy się większy szacunek niż innym.

Pierwsi kochajmy, szanujmy, przebaczajmy, wprowadzajmy pokój, dawajmy radość, a sami z czasem to samo otrzymamy.

Nie czekajmy na innych. Zacznijmy pierwsi kochać, szanować, przebaczać, wprowadzać pokój i dawać radość.

Trud, wysiłek, wymagania i surowe życie to wąska droga i ciasna brama, które prowadzą do życia wiecznego.

Szeroka droga i brama to propozycje, które kuszą szybkim sukcesem, osiągnięciami przy małym zaangażowaniu, pozorami wolności i prawdy.

Dobroć uwrażliwia serce, budzi zaufanie i powiększa grono przyjaciół.

Jezus przestrzega przed zgubą filozofii życia wybierania tego, co łatwe i co kosztuje mniej wyrzeczeń.

Prawdziwe dobro zawsze kosztuje. Fałszywe dobro kusi i niczego od nas nie wymaga.

Nie umiemy wybierać wąskiej drogi, choć prowadzi ona do pełni życia. Tylko On może nam w tym pomóc.

 

 

Flag Counter