26 CZERWCA

PONIEDZIAŁEK, Dzień powszedni
albo wspomnienie św. Zygmunta Gorazdowskiego, prezbitera

EWANGELIA - Mt 7, 1-5 (Drzazga i belka)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą.
Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Albo jak możesz mówić swemu bratu: „Pozwól, że usunę drzazgę
z twego oka”, gdy belka tkwi w twoim oku? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata».

MEDYTACJA

Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni” mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii...
Jak łatwo jest osądzać innych ludzi.
Dzisiejszy świat dużą wagę przywiązuje do sensacji.
Zasłyszane plotki stają się źródłem wiedzy o drugim człowieku.
Nie sprawdza, czy są prawdziwe.
Wydając swoją opinię na podstawie zmyślonych wydarzeń i sytuacji, możesz bardzo skrzywdzić niejedną osobę...

Jezus widział u wielu osób tendencję do wyolbrzymiania win innych i łatwego rozgrzeszania siebie z własnych, realnych, często ciężkich grzechów.
We współczesnym świecie można zaobserwować ten sam mechanizm...

Chrześcijanin nie może osądzać człowieka.
Spróbuj spojrzeć na drugiego człowieka przez pryzmat własnych słabości i błędów.
Spróbuj wczuć się w jego sytuację i miłosiernie przebaczyć, bo kto jest miłosierny, ten i od Boga miłosierdzia dostąpi...

Jezus delikatnie zachęca do spojrzenia najpierw na siebie, czyli do rachunku sumienia.
Konsekwencją tego spojrzenia powinna być praca, którą należy rozpocząć od siebie...

"Za młodu byłem rewolucjonistą i moja modlitwa wyglądała tak: Panie, daj mi siły, żeby zmienić świat.
W miarę jak stawałem się dorosły i uświadomiłem sobie, że minęło mi pół życia, a nie zdołałem zmienić ani jednego człowieka, zmieniłem moją modlitwę
i zacząłem mówić: Panie, udziel mi łaski, by przemienić tych, którzy się ze mną kontaktują. Choćby tylko moją rodzinę i moich przyjaciół. Tym się zadowolę.
Teraz, kiedy jestem stary i moje dni są policzone, zacząłem rozumieć jaki byłem głupi.
I moja jedyna modlitwa jest taka: Panie, udziel mi łaski, bym sam się zmienił.
Gdybym tak się modlił od początku, nie zmarnowałbym życia.
Wszyscy myślą o zmianie ludzkości. Prawie nikt nie myśli o zmianie samego siebie" (Anthony de Mello SJ, Śpiew ptaka)...

Widzimy tylko słabości i grzechy innych, ale nie swoje...
Prośmy Boga o zdrowy wzrok, czyli taki, który widzi i to, co daleko i to, co blisko.
Przecież również niedobry jest taki wzrok, który widzi jedynie własne grzechy, a wszystkich innych postrzega jako ludzi doskonałych...

Jezus uczy nas, że mamy budować relacje z innymi oparte na pokorze, która wyrasta z prawdy również o nas samych, a nie na obłudzie, która wyrasta
z pychy i kłamstwa.
Musimy umieć w pokorze i prawdzie ocenić także nasze własne postępowanie.
Miarą jaką powinniśmy mierzyć innych powinna być miara serca, pokory i prawdy.
Tej miary powinniśmy uczyć się na modlitwie...

Proś Jezusa o dobre i życzliwe oczy w patrzeniu na innych.
Zawierz Mu wszystkie swoje spotkania z ludźmi, rozmowy i wypowiadane słowa...

Proś Boga o miłosierdzie dla siebie oraz tych wszystkich, których opinii i zachowania trudno ci przyjąć...

Proś o ludzką życzliwość i dobroć w spotkaniach z drugim...

SUMMA SUMMARUM

Zbyt często wyolbrzymiamy winy innych i łatwo rozgrzeszamy siebie z własnych grzechów.

Jezus zachęca do spojrzenia najpierw na siebie, a potem na drugiego człowieka poprzez pryzmat własnych słabości i błędów.

Niemal każdy chce zmienić świat. Prawie nikt nie myśli o zmianie samego siebie.

Nie zmieniajmy świata i nie zmieniajmy innych, ale zmieniajmy siebie. Tylko wtedy nie zmarnujemy życia.

Prośmy o optymalny wzrok, czyli taki, który widzi i to, co daleko i to, co blisko.

To nie jest optymalny wzrok, gdy widzimy tylko słabości i grzechy innych, ale nie dostrzegamy swoich.

To nie jest optymalny wzrok, gdy widzimy jedynie własne grzechy, a innych postrzegamy jako ludzi doskonałych.

Budujmy relacje z innymi oparte na pokorze, która wyrasta z prawdy o nas samych, a nie na obłudzie, która wyrasta z pychy i kłamstwa.

Prośmy Boga o miłosierdzie dla siebie oraz tych wszystkich, których opinie i zachowania trudno jest nam przyjąć.

 

 

Flag Counter