21 CZERWCA

ŚRODA, Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika

EWANGELIA - Mt 6, 1-6. 16-18 (Dobre uczynki pełnić w ukryciu)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.
Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili.
Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest
w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie».

MEDYTACJA

Jezus przestrzega przed obłudą.
On, który sam jest Prawdą, zachęca, by upodabniać się do Niego.
Modlitwa, post i jałmużna nie powinny służyć autopromocji naszej osoby, ale mają zbliżyć do Boga i uwrażliwić na Jego obecność w drugim człowieku...

Przyjrzyj się swojemu życiu duchowemu...
Jeżeli twoje motywacje są dobre, dziękuj za to Bogu Ojcu.
Jeżeli jednak dostrzegasz elementy obłudy w swoim postępowaniu, proś Go, aby uczył cię pokory i pomagał żyć w Prawdzie...

Jezus zaprasza do pogłębienia życia duchowego.
Do przyjrzenia się, czy w osobistej modlitwie jesteś gotowy do nieograniczonego otwarcia serca i czy faktycznie potrafisz rozmawiać z Ojcem, który jest
w ukryciu.
Rozmawiać, to znaczy odrzucić przynajmniej na chwilę modlitewne formuły i nawiązać dialog.
Mówić szczerze o wszystkim, co nosisz w swoim sercu.
O swoich bólach i zranieniach, ale także o radościach i nadziejach...

Powinniśmy dawać świadectwo każdego dnia i w każdej chwili, ale dawanie świadectwa naszej wiary w Jezusa powinno polegać wyłącznie na okazywaniu miłości.
Uczynki pobożne, dawanie jałmużny, posty i modlitwy nie muszą wcale być przejawem miłości.
Na pewno nim nie są, jeśli robimy te rzeczy, aby ludziom pokazać, że jesteśmy lepsi niż oni.
Miłość nie jest pokazywaniem, że jestem lepszy.
Ona jest oczywistym przejawem szacunku dla Boga i drugiego człowieka, który im się należy tylko dlatego, że są...

Trzeba robić jak najwięcej dobrych rzeczy.
Jednak nie ze względu na to, aby inni ludzie nas szanowali, podziwiali, ale ze względu na wierność Ewangelii i zwykłą ludzką poczciwość.
Wtedy nie dość, że zrobimy wiele dobra, to jeszcze sami będziemy wzrastać duchowo, przez wysiłek i pracę nad sobą...

Tak rzadko uświadamiamy sobie, że nic nie jest nasze.
Nawet nasza chęć służenia Bogu jest Jego łaską...

Kiedy prawda o ludzkiej nicości prawdziwie zagości w naszym sercu, zmieni się nasze postępowanie.
Przestanie nam zależeć na ludzkim uznaniu i docenieniu.
Nie będziemy oceniać po pozorach i po tym, co zewnętrzne, krzykliwe i narzucające się...
Będzie w nas radość dawania i dzielenia się tym, co mam, nie tylko z najbliższymi i z tymi, których lubię, ale z wszystkimi ludźmi.
Bo każdemu możemy dać uśmiech, życzliwość i dobre słowo...
W ten sposób współpracuje się nieustannie z łaskami, otrzymywanymi od Boga, a współpraca ta nigdy się nie skończy...

Jezus przypomina, że najważniejszym elementem uczynków pobożnych i dobrych jest cichość, skrytość i pokora.
Nie warto czynić tego jedynie na pokaz, bo to jest bliskie obłudzie.
Nasza postawa ma wynikać z wiary i pokory serca.
Jezus chce byśmy byli Jego uczniami, ale autentycznymi.
Musimy wystrzegać się postawy na pokaz, postawy obłudników...

Porozmawiaj z Jezusem – z tym, który jest Prawdą.
Opowiedz mu o sobie i swoich motywacjach w życiu duchowym.
Proś, aby umacniał cię mocą miłości Ducha Świętego...

SUMMA SUMMARUM

Modlitwa, post i jałmużna nie powinny służyć promocji nas, ale mają zbliżyć do Boga i uwrażliwić na Jego obecność w drugim człowieku.

Jezus oczekuje, że będziemy z Nim rozmawiać i mówić szczerze o swoich bólach i zranieniach, ale również o radościach i nadziejach.

Powinniśmy dawać świadectwo. Ale dawanie świadectwa naszej wiary w Jezusa powinno polegać wyłącznie na okazywaniu miłości.

Miłość nie jest pokazywaniem, że jest się lepszy. To przejaw szacunku dla Boga i drugiego człowieka, który im się należy dlatego, że są.

Najważniejszymi elementami uczynków pobożnych i dobrych są cichość, skrytość i pokora.

Gdy prawda o ludzkiej nicości zagości w naszym sercu, zmieni się nasze postępowanie. Przestanie nam zależeć na ludzkim uznaniu i docenieniu.

Gdy przyjmiemy prawdę o ludzkiej nicości - nie będziemy oceniać po pozorach i po tym, co zewnętrzne, krzykliwe i narzucające się.

Gdy przyjmiemy prawdę o ludzkiej nicości - będzie w nas radość dawania i dzielenia się ze wszystkimi tym, co mamy.

Gdy przyjmiemy prawdę o ludzkiej nicości - każdemu będziemy mogli dać uśmiech, życzliwość i dobre słowo.

 

 

Flag Counter