14 CZERWCA

ŚRODA, Wspomnienie Bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika

EWANGELIA - Mt 5, 17-19 (Jezus nie znosi Prawa, lecz je wypełnia)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić.
Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.
Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim».

MEDYTACJA

W różny sposób można podejść do wypełniania przepisów.
Pierwszy polega na dosłownym kierowaniu się przepisami.
Jak jest powiedziane, tak trzeba zrobić...
Dla chrześcijanina, który został wychowany w wierze od dziecka, jest to ważny punkt odniesienia, by znać prawa, zasady, dziesięć przykazań...

Pierwszy krok był prosty.
Wiesz, co masz robić, a czego unikać.
Ale nie wolno się na tym zatrzymać.
Należy szukać sensu.
Jezus streszcza wszystkie przykazania w jednym - miłości Boga i bliźniego.
Miłość jest tym wskaźnikiem, który pokazuje, jak stosować dane przykazanie w życiu, dodaje mu sensu...

Miłość nie prowadzi nas tylko do unikania zła.
Ona jest tym, co prowadzi nas do dobra, co więcej, do większego dobra w naszym życiu...
Spójrz na swoje życie i zobacz, jakie okazje do czynienia dobra pojawiają się już teraz.
Poszukaj większego dobra w twoim codziennym życiu...

Jezus pokazał w jaki sposób należy wypełniać Prawo.
Nikogo nie namawiał do ignorowania przykazań.
Uczeń Chrystusa jest zobowiązany do przestrzegania prawa, które nie jest w sprzeczności z Pozytywnym Prawem Bożym...

Żeby być w królestwie niebieskim trzeba wypełniać prawo Boże.
Im doskonalej to robimy, tym lepiej.
Jednak wiele razy i na różne sposoby Jezus dawał do zrozumienia, że prawdziwe wypełnianie prawa Bożego zaczyna się od praktykowania Miłości, bo prawo Boże to Miłość...

W przykazaniu: "Miłujcie się wzajemnie, tak jak Ja was umiłowałem" (J 15, 12) zawierają się wszystkie przykazania.
Natomiast jeśli nie przestrzegamy tego przykazania, to tak, jakbyśmy nie przestrzegali żadnego.
To właśnie w tym przykazaniu wypełnia się całe Prawo i Prorocy...

Miewamy tendencję rozmydlania dekalogu.
Są momenty, kiedy wydaje się nam, że lepiej od Boga wiemy, co robić, aby być szczęśliwymi ludźmi i to robimy, łamiąc któreś z przykazań.
Oddalamy się wówczas od Boga, a najczęściej decyzja o złamaniu przykazania kończy się klęską w jakimś wymiarze życia.
Im szybciej zrozumiemy i powrócimy, tym lepiej...

Mieć pomysł, być kreatywnym, poszerzać horyzonty...
Ważne, choć do niczego nie przydatne, gdy nie czerpie z Boga.
Ten, kto nie czerpie, zamiast służyć - panoszy się, bo zamiast ewangelizować głosi siebie.
W konsekwencji zamiast budować - burzy.
A jeśli cokolwiek wznosi, to jedynie mury, stając się sługą litery prawa...

Być sługą przymierza.
Mimo słabości, ograniczeń, wad i niedoskonałości.
Swoich i tych, którzy są sługami tak samo jak my.
Niepozorne joty i kreski, nie dające się usunąć ze strategii Przymierza, pomyślanego jako plan Boga dla człowieka.
Nigdy na odwrót.
Dlatego to, co wypisane w sercu, okazuje się być trwalsze od wypisanego na kamieniu...

Prawo Boże jest niezmienne i nie podlega dyskusji.
Jednak wielu jest takich, którzy chcieliby zmienić coś w tym Prawie, znieść niewygodne przykazanie...
Konieczna jest wierność Prawu Bożemu.
Bez tego Prawa w sercu człowieka rodzi się nieład, a stąd prosta droga do nieładu i bezprawia w życiu społecznym...

Prawo Boże jest niezmienne.
Wielki jest ten w oczach Bożych, w królestwie niebieskim, który jest wierny temu Prawu.
Być może dla wielu słowa Jezusa nie są nowoczesne.
Ale przecież w nich chodzi o dobro człowieka.
Ewangelia i Prawo Boże to nie jest kwestia mody, zmieniającej się kultury.
Prawo Boże jest niezmienne i dzięki temu mamy stały fundament dla naszego życia...

Proś o głębokie i wierne trwanie przy Słowie Bożym...

Proś o Ducha Świętego, by pomagał ci w życiu miłością.
By obowiązki nie były tylko przykrymi zakazami, ale by pomagały w odkrywaniu radości i dobra...

SUMMA SUMMARUM

Jezus streszcza wszystkie przykazania w jednym. Jest to przykazanie miłości Boga i bliźniego.

W przykazaniu: "Miłujcie się wzajemnie, tak jak Ja was umiłowałem" (J 15, 12) zawierają się wszystkie przykazania.

Jeśli nie przestrzegamy przykazania Miłości, to tak, jakbyśmy nie przestrzegali żadnego.

Miłość to wskaźnik, który pokazuje, jak stosować dane przykazanie w życiu. Dzięki temu życie ma sens.

Miłość prowadzi nas do unikania zła i do dobra, w dodatku - do większego dobra w naszym życiu.

Prawdziwe wypełnianie prawa Bożego zaczyna się od praktykowania Miłości, bo prawo Boże to Miłość.

Zbyt często wydaje się nam, że lepiej od Boga wiemy, co robić, aby być szczęśliwymi ludźmi i to robimy, łamiąc jakieś przykazanie.

Mieć pomysły, być kreatywny i poszerzać horyzonty. To wszystko ważne, choć do niczego nie przydatne, gdy nie czerpie z Boga.

Ten, kto nie czerpie z Boga, zamiast służyć - panoszy się, bo zamiast ewangelizować głosi siebie. W konsekwencji zamiast budować - burzy.

Konieczna jest wierność Prawu Bożemu. Bez tego Prawa w sercu człowieka rodzi się nieład i bezprawie w życiu społecznym.

 

 

Flag Counter