12 CZERWCA

PONIEDZIAŁEK, Dzień powszedni

EWANGELIA - Mt 5, 1-12 (Osiem błogosławieństw)

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy płaczą smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami».

MEDYTACJA

Zwróć uwagę na okoliczności nauczania Jezusa...
Wychodzi na górę, siada i zaczyna mówić...
Są to okoliczności, które wskazują, że następuje uroczyste objawienie Słowa Bożego.
Jezus występuje jako prawdziwy Nauczyciel, który głosi dobrą nowinę o Królestwie...
Zobacz również, że zbierają się wokół Jezusa dwa kręgi – bliższy krąg uczniów i dalszy - tłumów.
Nauka Jezusa jest objawieniem życia szczęśliwego dla wszystkich ludzi, ale pełnia tego życia jest w Jezusie i w Jego Kościele...

Wsłuchaj się w pierwsze błogosławieństwo. Jezus mówi: „błogosławieni ubodzy w duchu”...
Ubogi to ten, kto oczekuje pomocy wyłącznie od Boga.
Jezus dodaje: „albowiem do nich należy królestwo niebieskie”.
Zostaje stwierdzony fakt: ten kto jest ubogi – czyli bogaty w Bogu – już jest szczęśliwy, bo do niego należy Królestwo...

Wsłuchaj się w pozostałe błogosławieństwa...
Każde błogosławieństwo Jezusa zawiera obietnicę.
Zauważ, które błogosławieństwo do ciebie szczególnie przemawia i cię porusza...

Szczęśliwi, którzy w chwili śmierci mają czyste serce.
Oni Boga oglądać będą...
Miłosierny Bóg w konfesjonale czyści serce.
To nie boli.
Zaufaj Jemu, a będziesz szczęśliwy...

Dlaczego ubodzy, smucący się, cisi, głodni sprawiedliwości, miłosierni, czystego serca, wprowadzający pokój i cierpiący prześladowanie są błogosławieni, czyli szczęśliwi?
Czy dlatego, że im gorzej, tym lepiej?
Na pewno nie.
Jezus mówi te słowa do swoich uczniów, czyli do tych, którzy uczą się Miłości.
To właśnie ta niezwykła umiejętność, którą nazywamy Miłością, czyni człowieka szczęśliwym wbrew powszechnej logice, która nie jest logiką ewangeliczną.
Człowiek umiejący kochać zgodnie z nauką Jezusa, jest szczęśliwy w okolicznościach, w których inni szczęśliwymi nie potrafią być.
To sprawia, że Miłość nie jest ciężarem, ale niesamowitym bogactwem...

Kazanie na górze uczy pokory.
Daje receptę na szczęście: wprowadzanie pokoju, bycie ubogim w duchu, miłosiernym, czystego serca, smutnym z powodu swoich ograniczeń i słabości, pragnącym sprawiedliwości…
Recepta na to jest łatwa i jednocześnie trudna.
Wartości muszą być wprowzdzone w życie.
Najtrudniejsze jest to, że trzeba zacząć od siebie...

Bóg jest blisko i słucha.
Chociaż Jego pocieszenie nie ogranicza się do bliskości i słuchania.
Boża pociecha jest obietnicą dla której żyjemy.
Kto nie żyje tą obietnicą, i dla tej obietnicy, nigdy nie będzie Bożym pocieszycielem...

Dzisiaj Jezus wskazuje nam kierunek naszego życia.
Program, który przedstawia Jezus jest zupełnie inny niż przywódców tego świata.
Program Ośmiu Błogosławieństw to zadanie dla każdego chrześcijanina, to apel do serc ludzi odpowiedzialnych za losy tego świata.
Osiem Błogosławieństw to nasza ważna przepustka do świętości...

Porozmawiaj z Jezusem o błogosławieństwach, których On Jest wzorem.
Powiedz mu o tym, co jest trudne i podziękuj za to, co już realizuje się w Twoim życiu...

Proś o silną wolę kroczenia drogą Jezusowych błogosławieństw...

SUMMA SUMMARUM

Ubodzy to ci, którzy oczekują pomocy wyłącznie od Boga.

Kto jest ubogi, czyli bogaty w Bogu, jest szczęśliwy, bo już do niego należy Królestwo.

Miłość czyni człowieka szczęśliwym, wbrew powszechnej logice, która nie jest logiką ewangeliczną.

Człowiek, który potrafi kochać zgodnie z nauką Jezusa, jest szczęśliwy w sytuacjach, w których inni nie potrafią być szczęśliwymi.

Miłość nie jest ciężarem. Miłość to bogactwo.

Program Ośmiu Błogosławieństw to zadanie dla każdego chrześcijanina. To ważna przepustka do świętości.

 

 

Flag Counter