1 CZERWCA

CZWARTEK, Wspomnienie św. Justyna, męczennika

EWANGELIA - J 17, 20-26 (Aby stanowili jedno)

W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami:
«Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie,
a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.
I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie!
Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś.
Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata.
Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich».

MEDYTACJA

Dzisiejsza Ewangelia wspomina zachowanie Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy...

Jezus okazuje swoją miłość do Ojca oraz do swych uczniów.
Jego słowa pokazują, jak wiele uczniowie dla Niego znaczą...

Jezus modli się za tych, którym Jego uczniowie będą głosić Dobrą Nowinę.
Głoszenie to nie tylko słowa, ale i sposób życia.
Jezus bardzo ufa uczniom, że swoim życiem będą prowadzili innych do zbawienia...

Jezus pragnie zbawienia dla każdego człowieka.
Pragnie być obecny i żywy w życiu tych, którzy uwierzą...

Przez pryzmat naszego życia ludzie budują sobie opinię o Kościele.
Przez nasze codzienne wybory i zachowanie możemy zbliżać innych do Boga.
Możemy pomóc tym, którzy są zagubieni i szukają właściwego kierunku...

Podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus prosi Ojca o dar jedności dla apostołów i członków przyszłego Kościoła.
Chrystus pragnie, aby wszyscy wierzący w Niego byli jednego serca i jednego ducha...

Zwykliśmy łączyć Jezusowe słowa modlitwy o jedność między Jego uczniami z ideą zjednoczenia różnych wyznań chrześcijańskich.
Tymczasem większym nieszczęściem niż brak jedności w tym zakresie jest brak jedności w chrześcijańskich rodzinach, wspólnotach zakonnych, między księżmi tej samej diecezji lub między parafianami tej samej parafii...

Jedność to nie jednolitość.
Jedność może występować tylko tam, gdzie jest różnorodność.
U podstaw braku jedności stoi nieakceptacja odmienności i niepohamowany pęd do władzy, wyrażający się najczęściej przemocą i zmuszaniem innych do podzielania własnych poglądów.
Jedności nie może być nigdy tylko między dobrem a złem, między tym co służy życiu, a tym co mu nie służy, bo zło jest brakiem dobra...

Jeżeli jest jakieś wyjście, jakaś droga i jakaś nadzieja dla świata – to tylko w Nim...

Podziękuj Jezusowi za Jego obecność w twoim życiu...

Proś o wierność i odwagę do bycia Jego uczniem każdego dnia twojego życia...

Proś o głęboką więź z Bogiem Ojcem...

SUMMA SUMMARUM

Głoszenie Dobrej Nowiny, to nie tylko słowa, ale i sposób życia.

Patrząc na nasze życie, ludzie budują sobie opinię o Kościele.

Przez nasze wybory i zachowania możemy zbliżać innych do Boga i pomagać tym, którzy są zagubieni.

Jezusowa modlitwa o jedność to nie tylko idea zjednoczenia wyznań chrześcijańskich, ale również idea jedności między nami.

Jedność to nie jednolitość. Ponadto, jedność może występować tylko tam, gdzie jest różnorodność. Nie ma jedności bez różnorodności.

Brak akceptacji odmienności, pęd do władzy, przemoc i zmuszanie do podzielania własnych poglądów, to podstawy braku jedności.

Jedności nie może nigdy być między dobrem a złem, bo zło jest brakiem dobra.

Tylko w Nim możemy znaleźć jakieś wyjście, drogę i nadzieję dla siebie i świata.

 

 

Flag Counter