29 MAJA

PONIEDZIAŁEK, Wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy

EWANGELIA - J 16, 29-33 (Jam zwyciężył świat)

Uczniowie rzekli do Jezusa:
«Oto teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści. Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie trzeba, aby Cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś».
Odpowiedział im Jezus: «Teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie każdy w swoją stronę, a Mnie zostawicie samego. Ale Ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze Mną.
To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat».

MEDYTACJA

To ostatnie chwile, kiedy Jezus może bezpośrednio i otwarcie porozmawiać z nimi, bo po tej Wieczerzy już nic nie będzie takie samo...

Teraz wierzymy...
Uczniowie nareszcie doczekali się chwili, kiedy Jezus mówi otwarcie.
Co przeszkadzało im rozumieć Jego słowa wcześniej?...
Ewangelia Jezusa jest czasami tajemnicza.
Nierzadko, aby ją zrozumieć, musimy najpierw przestawić się na jezusowy sposób rozumowania...

Uczniowie myślą, że zrozumieli wreszcie, o co chodzi w podążaniu za Jezusem.
Wszystko nagle wydaje się zrozumiałe.
Jednak Jezus daje im poznać, że rozumieją zaledwie co nieco, czyli, tak naprawdę, niewiele...
A to nie oznacza, że wszystko stanie się pewne i jasne.
Zwłaszcza nie oznacza to, że będą wiernie szli za tym, co rozpoznali i zrozumieli...

Wy Mnie zostawicie, ale Ja nie jestem sam...
Ojciec jest ze Mną...
Jezus daje uczniom to, co może dać im pewność, czyli relację.
Wiedza pomaga, ale to relacja tak naprawdę nas karmi.
Co by się nie stało w twoim życiu, wiedz, że nie jesteś sam, On jest z tobą.
Jezus zaprasza cię do tego, abyś trwał w Nim...

Jezus wielokrotnie przypomina o prześladowaniach swoich wyznawców, a jednocześnie dodaje im otuchy.
Niełatwa to droga, jednak chcemy nią podążać, bo ufamy i wierzymy, że w Jezusie znajdziemy wieczne szczęście, radość i pokój...

Jezus powiedział swoim uczniom o tym, że Go opuszczą, aby "mieli pokój", ale On mimo to nie będzie sam.
To niesamowity wyraz Jego troski o nich.
Jezus nie chciał, by uczniowie czuli się źle z powodu zdradzenia Go...

Żyjemy w świecie nieustannego zamieszania, krzyku, konfliktu i hałasu.
Ten, kto jest głośniejszy, wygrywa w biegu życia.
Tęsknimy za pokojem, mamy dość chaosu...
Prawdziwy pokój daje Bóg.
Im bardziej jesteś w Jego rękach i im bardziej Mu ufasz, tym więcej jest w tobie pokoju...

To, co serwuje nam świat, jest czasami jak mamrotanie, pogaduchy bez głębi i wszechobecne czarnowidztwo…
Doskwiera to i wciska się w każdą szczelinę, przygniata do ziemi...

A cóż taki „świat” może wiedzieć?
Przecież chrześcijanin to ten, który słucha Boga, a nie "świata"...
To ten, który jest po stronie Zwycięzcy...

Słowa Chrystusa są pełne nadziei dla nas.
Jezus ofiarowuje nam pokój.
To dar bardzo potrzebny naszym czasom i naszym sercom.
Pokój od Jezusa nie jest jedynie jakimś spokojem.
To pokój zbudowany na głębokiej więzi z Jezusem...

Źródłem naszej nadziei jest prawda zawarta w Ewangelii, że Jezus zwyciężył świat.
Dlatego bez lęku i kompromisu z duchem tego świata powinniśmy nieść świadectwo, że to Jezus jest zwycięski.
Ci, którzy dzisiaj prześladują chrześcijaństwo - przegrają...
Otwórzmy nasze serca na dar pokoju Jezusa i Jego moc...

Proś o wytrwanie do końca w wierności Jezusowi...

SUMMA SUMMARUM

Aby rozumieć Jego słowa, należy najpierw przestawić się na jezusowy sposób rozumowania.

Wiedza o Nim pomaga, ale tak naprawdę istotna jest relacja z Nim.

Jezus przypomina o prześladowaniach swoich wyznawców. Niełatwa to droga, jednak podążamy nią.

Pomimo prześladowań, podążamy Jego drogą, bo ufamy i wierzymy, że w Jezusie znajdziemy wieczne szczęście, radość i pokój.

Prawdziwy pokój daje tylko Bóg. Im bardziej jesteśmy w Jego rękach i im bardziej Mu ufamy, tym więcej jest w nas pokoju.

Chrześcijanin to ten, który słucha Boga, a nie "świata". To ten, który jest po stronie Zwycięzcy.

Jezus ofiarowuje nam pokój, który nie jest jedynie spokojem. To pokój zbudowany na głębokiej więzi z Nim.

Źródłem naszej nadziei jest prawda zawarta w Ewangelii, że Jezus zwyciężył świat.

On jest z nami. Dlatego bez lęku i kompromisu powinniśmy nieść świadectwo, że to Jezus jest zwycięski.

 

 

Flag Counter