24 MAJA

ŚRODA, Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych

EWANGELIA - J 16, 12-15 (Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie
i wam objawi.
Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi».

MEDYTACJA

W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi o prawdzie, do której może cię doprowadzić Duch Święty.
Otwórz swoje serce na Jego działanie...

Jezus tłumaczy uczniom, że nie może od razu powiedzieć im wszystkiego...
Bycie uczniem Chrystusa zmusza do konfrontowania się z trudnymi pytaniami dotyczącymi prawd wiary, dogmatów, ale też moralności i konkretnych postaw...

Zagadnienie prawdy często pojawiało się w nauczaniu Chrystusa.
W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi, że Duch Święty doprowadzi wierzących do całej prawdy...

Czasami „prawda” jest tylko wiedzą.
Można dużo wiedzieć i wcale nie być blisko Boga.
Duch Święty prowadzi do „prawdy miłości”.
Do prawdy o Bogu, który z miłości do człowieka dał się zabić; który zginął na krzyżu, żeby nasze grzechy zostały zgładzone.
To jest prawda, która wyzwala...

"W Nim bowiem żyjemy, poruszamy się i jesteśmy" (Dz 17, 28a)...
W swojej mowie w ateńskim Areopagu św. Paweł przypomina o wielkiej dobroci Boga, a jednocześnie o naszej zależności od Niego: z Jego hojności i łaskawości otrzymujemy wszelkie dobrodziejstwa, a wieczne zjednoczenie z Nim powinno stać się celem naszych dążeń...

Jezus miał wiele do powiedzenia swoim uczniom.
Nie powiedział im wszystkiego, bo nie byli jeszcze gotowi.
Powiedzeniem wszystkiego, po śmierci i Zmartwychwstaniu Chrystusa, ma zająć się Duch Prawdy...

W Piśmie świętym jest zawarta prawda, którą przekazał nam Jezus, ale czy my już ją usłyszeliśmy?
Oczywiście, że nie, choć odczytywanie Bożego Objawienia ciągle postępuje naprzód, to jednak nadal nie jesteśmy jeszcze gotowi rozeznać wszystkiego...
Wiele słów Chrystusa jest dla nas jeszcze niezrozumiałych.
Tak naprawdę, to historia chrześcijaństwa dopiero się zaczyna.
Wszystko to, czego dokonano w przeszłości, co nazywamy historią chrześcijaństwa, jest zaledwie sumą prób, mniej lub bardziej udanych...

Jezus przygotowuje uczniów do Zesłania Ducha Świętego.
To jedno z trzech najważniejszych świąt wczesnego chrześcijaństwa.
Dzisiaj, jak się wydaje, na nowo odkrywane...

Jednym ze skutków Zesłania Ducha Świętego jest życie w prawdzie o Bogu, bliźnich i sobie samym.
Obyśmy od niej nie uciekali...

Nie jesteśmy jeszcze gotowi na przyjęcie wszystkiego, co Jezus ma nam do powiedzenia.
Buntujemy się, bo przecież nie zawsze jest tak, jakbyśmy chcieli...
Cóż, cała nadzieja w Duchu Prawdy.
I naszym otwarciu na Jego natchnienia...

Życie każdego z nas powinno być oddaniem chwały Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu.
Powinniśmy każdego dnia zanurzać nasze życie w Bogu, tak by w naszym sercu panował pokój.
Katechizm uczy nas, że „całe życie chrześcijańskie jest komunią z każdą z Osób Bożych, bez jakiegokolwiek ich rozdzielenia. Kto oddaje chwałę Ojcu, czyni to przez Syna w Duchu Świętym; kto idzie za Chrystusem, czyni to, ponieważ Ojciec go pociąga, a Duch porusza” (KKK n. 259)...

Oczywiście, by w pełni zrozumieć to, że nasze życie jest zjednoczone z Bogiem, potrzebujemy Ducha Prawdy, który nas o tym pouczy.
Starajmy się całe nasze życie oddać Bogu...

Wiem, Panie, że jeszcze w wielu sprawach buntuję się przeciwko Twojej nauce.
Ale w głębi serca wiem, że masz rację.
Prowadź mnie...

Proś Ducha Świętego, by prowadził cię drogą poznania całej prawdy, prawdy miłości, prawdy, która wyzwala...

SUMMA SUMMARUM

To, że jest się uczniem Chrystusa, zmusza do konfrontacji z trudnymi pytaniami nt. prawd wiary, dogmatów, moralności i konkretnych postaw.

Duch Święty doprowadzi wierzących do prawdy. Prawdy miłości, Prawdy o Bogu, który z miłości do człowieka zginął na krzyżu.Ta prawda wyzwala.

W Piśmie świętym zawarta jest prawda, którą przekazał nam Jezus, ale my, choć słuchamy, jeszcze jej nie usłyszeliśmy.

Wiele słów Chrystusa jest dla nas jeszcze niezrozumiałych. Nadal nie jesteśmy jeszcze gotowi rozeznać wszystkiego.

Nie jesteśmy gotowi na przyjęcie wszystkiego, co Jezus ma nam do powiedzenia. Cała nadzieja w Duchu Prawdy i naszym otwarciu na Niego.

Jednym ze skutków Zesłania Ducha Świętego jest życie w prawdzie o Bogu, bliźnich i sobie samym. Nie uciekajmy od tej Prawdy.

Jeszcze w wielu sprawach buntujemy się przeciwko Jego nauce, chociaż w głębi serca wiemy, że On ma rację.

By zrozumieć to, że nasze życie jest zjednoczone z Bogiem, potrzebujemy Ducha Prawdy, który nas o tym pouczy.

Tylko Duch Prawdy może poprowadzić nas drogą poznania całej prawdy, prawdy miłości. Prawdy, która wyzwala.

 

 

Flag Counter