21 MAJA

NIEDZIELA, Szósta Niedziela Wielkanocna

EWANGELIA - J 14, 15-21 (Będę prosił Ojca, a da wam Ducha Prawdy)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie.
Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was.
Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował
i objawię mu siebie».

MEDYTACJA

Jezus odchodząc z tego świata, powiedział uczniom, że o nich nie zapomni...

Wyrazem miłości do Boga jest wsłuchiwanie się w słowa, które przekazał nam Chrystus.
To Jego nauka potrafi zmienić cię w lepszego człowieka.
Pomoże ci poznać prawdę o sytuacji, w której się teraz znajdujesz...

Duch prawdy chce przenikać twoje serce.
Wesprzeć cię przy podjęciu dobrych decyzji.
Pragnie być twoim obrońcą i orędownikiem...

"Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was" (J 14, 18)...
To zdanie z Ewangelii św. Jana przywołuje inne, kończące Ewangelię św. Mateusza, przypominające o stałej obecności Pana pośród swojego ludu.
Albowiem Bóg chce być blisko nas, błogosławić nasz codzienny trud, podejmowane wysiłki i zadania.
Z wdzięcznością przyjmujmy każdy Boży dar, szczególnie dar światła i mocy Jego Ducha...

"Paraklet" znaczy "obrońca", "adwokat", "pocieszyciel".
Otrzymaliśmy Go na zawsze od Jezusa.
Nie jesteśmy więc sierotami, zdanymi tylko na siebie.
Paraklet, Duch Prawdy, broni nas przed oskarżycielem zewnętrznym, czyli szatanem i jego ludzkimi współpracownikami, ale też przed nami samymi, gdy próbujemy siebie potępiać z powodu popełnionych grzechów...

Duch Prawdy powoduje także to, że możemy ciągle widzieć Jezusa, dzięki któremu nasz Obrońca jest jeszcze skuteczniejszy.
To właśnie Męka, Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa jest naszym ostatecznym usprawiedliwieniem i ochroną przed potępieniem.
Teraz już wszystko pozostaje w naszych rękach, czy przyjmiemy usprawiedliwiającą nas posługę Syna i Ducha Świętego, pełnioną z woli Ojca, który jest
w Niebie...

W chrześcijaństwie chodzi o miłość w wymiarze praktycznym.
Jezus precyzuje, aby nie było niedomówień: miłość w praktyce to zachowywanie przykazań.
Jeśli chcesz prawdziwie kochać Boga, innych ludzi i siebie samego, to żyj według dekalogu i przykazań miłości.
To bardzo trudne.
Ale w kryzysowych sytuacjach, kiedy się nie udaje, warto, abyśmy szczególnie pamiętali, że chrześcijanina, ucznia Jezusa, powinno się rozpoznawać po miłości...

Niekoniecznie naprawdę kocha Jezusa ten, kto składa ustne deklaracje.
Potrzeba jeszcze zachowania Jego przykazań, a zwłaszcza tego, abyśmy się wzajemnie tak miłowali, jak On nas umiłował.
Żebyśmy za siebie umieli oddać swoje życie.
Nie tylko swoje pieniądze, swój czas, swoją dumę, rację czy ambicje.
Ale wszystko.
To bardzo trudne...

Tak, to trudne, ale przynajmniej się nie okłamujmy, że Jezus wymaga mniej...

Trwaj dzisiaj w świadomości, że Bóg myśli o tobie i daje ci swego Ducha, aby wspierał Cię w twoich wyborach...

Proś o głębokie doświadczenie czułej opieki Jezusa...

Proś Ducha Świętego, aby cię inspirował oraz pomagał ci odkrywać to, co przybliży cię do Boga i ludzi, wśród których żyjesz...

SUMMA SUMMARUM

Nie jesteśmy sierotami, zdanymi tylko na siebie. Paraklet, Duch Prawdy, broni nas przed szatanem i przed nami samymi.

Duch Prawdy powoduje to, że możemy ciągle widzieć Jezusa, a przez to Jego obrona jest jeszcze skuteczniejsza.

W chrześcijaństwie chodzi o miłość w wymiarze praktycznym. A miłość w praktyce to zachowywanie przykazań.

Jeżeli chcemy prawdziwie kochać Boga, innych ludzi i siebie samego, to żyjmy według Dekalogu i przykazań miłości.

Potrzeba, abyśmy umieli oddać wszystko. To bardzo trudne. Ale przynajmniej się nie okłamujemy, że Jezus wymaga mniej.

Oby Duch Prawdy nas inspirował oraz pomagał odkrywać to, co przybliży nas do Boga i ludzi, wśród których żyjemy...

 

 

Flag Counter