13 MAJA

SOBOTA, Dzień powszedni

EWANGELIA - J 14, 7-14 (Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście».
Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy».
Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: „Pokaż nam Ojca?” Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła.
Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię».

MEDYTACJA

Dzisiejsza scena z Ewangelii rozgrywa się w wieczerniku po wyjściu Judasza.
Jezus jest już tylko w otoczeniu tych, którzy są Mu bliscy...

Jezus obiecuje swoim przyjaciołom, że będzie przez nich działał...
Jeśli chcesz znaleźć się w ich gronie, pozwól Chrystusowi, aby działał także przez ciebie.
Zaproś Go do wszystkiego, co robisz, do swojej pracy i odpoczynku...
Pomyśl o czynnościach, do których najbardziej chcesz zaprosić Chrystusa...
Jeśli prosisz, aby wykonywał je przez ciebie, On działa...

Jezus obiecuje, że uczynisz nawet większe dzieła niż On, dlatego że idzie do Ojca.
Oznacza to, że nie odchodzi od nas, ale wchodzi w świat Ducha, w Królestwo, które jest też pośród nas...

Zaproś Chrystusa do siebie.
Zapraszaj Go często, a wtedy stopniowo zaczniesz dostrzegać, jak pozbywasz się iluzji i frustracji.
Zapraszaj Chrystusa do podpowiadania twoim myślom, co naprawdę oznacza, że działasz w Jego Imię, w Jego Duchu i w Jego Obecności...

Jakże trudno nam przełamywać stereotypy.
Przyzwyczailiśmy się do pewnych interpretacji rzeczywistości, dlatego trudno nam przyjąć inną wersję.
Pamiętajmy, że rutyna i przyzwyczajenia mogą nam bardzo zaszkodzić w naszym duchowym rozwoju.
Dlatego potrzeba nam Ducha Świętego, który ożywia i odnawia wszystko...

Relacja Jezusa z Ojcem jest dla nas wzorem relacji człowieka z Bogiem.
Nasza relacja z Bogiem ma stać się taka, że jak ktoś będzie na nas patrzył, to zobaczy Boga.
Oczywiście z powodu podobieństwa, bo pełnią człowieczeństwa jest podobieństwo do Boga.
Wtedy będzie też tak, że nic nie będziemy robili "od siebie", nawet mówić nie będziemy "od siebie".
Wszystko będzie "od Boga"...

Taki rodzaj relacji z Bogiem opisał św. Paweł, mówiąc: "Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus" (Gal 2, 20).
Aby to osiągnąć niezbędne jest zapatrzenie i zasłuchanie się w Boga...
Jezus całą wieczność patrzył na Ojca, a jak przyszedł na ziemię, robił to nadal.
Jakby nigdy nie miał dosyć...

Doświadczenie kochającego, bliskiego każdemu z nas Boga, to dar, który otrzymujemy, by głosić wielkie dzieła Boże.
By wraz z Maryją wyśpiewywać hymn uwielbienia na cześć Chrystusa – zwycięzcy śmierci, piekła i szatana – oplatając dłonie paciorkami różańca...

Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy”- słowa Filipa wyrażają pragnienie serca człowieka wiary.
To pragnienie jest zapisane także w naszym sercu.
To Jezus pokazuje nam Ojca.
Musimy w to głęboko wierzyć, mieć pewność wiary i iść za Jezusem...

Jezus pokazuje nam Ojca.
Musimy umieć naszą wiarą rozpoznać dzieła Ojca...
Jezus wskazuje nam również, że Ojciec działa i dokonuje wielkich dzieł.
Musimy umieć rozpoznać Boga w Jego dziełach.
Piękno świata stworzonego, dzieło Ojca, jest na nasze wyciągnięcie ręki.
Skoro Ojciec działa, to działa również w sercu człowieka...

Jezus pragnie, by nasza wiara była mocna.
„O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię” - to obietnica, która daje nadzieję i pokój serca...

Proś Jezusa, aby umacniał stale twoją wiarę w to, że On przez ciebie działa, tak jak Ojciec działa przez Niego...

SUMMA SUMMARUM

Jeżeli chcemy znaleźć się w gronie przyjaciół Jezusa, pozwólmy Mu działać przez nas.

Zaprośmy Go do wszystkiego, co robimy. Wtedy On będzie działał przez nas.

Zapraszajmy Go często do siebie, a wtedy stopniowo zaczniemy dostrzegać, jak pozbywamy się iluzji i frustracji.

Rytuał i rutyna mogą nam zaszkodzić w duchowym rozwoju. Dlatego potrzeba nam Ducha Świętego, który ożywia i odnawia wszystko.

Relacja Jezusa z Ojcem powinna być dla nas wzorem relacji człowieka z Bogiem.

Pełnią człowieczeństwa jest podobieństwo do Boga.

Jezus pokazuje nam Ojca. Powinniśmy w to głęboko wierzyć, mieć pewność wiary i iść za Jezusem.

Jezus pokazuje nam Ojca. Powinniśmy umieć naszą wiarą rozpoznać dzieła Ojca.

„O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię”. To obietnica, która daje nadzieję i pokój serca.

Umacniajmy naszą wiarę w to, że On przez nas działa, tak jak Ojciec działa przez Niego.

 

 

Flag Counter