7 MAJA

NIEDZIELA, Czwarta Niedziela Wielkanocna

EWANGELIA - J 10, 1-10 (Jezus jest bramą owiec)

Jezus powiedział:
«Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych».
Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił.
Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich, owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości».

MEDYTACJA

Bóg jest Światłością, która rozjaśnia każdą ciemność i mrok...
Zbliż się do światła.
Pozwól, by przeniknęło dziś do głębi twojego serca...

Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć”...
Nic dziwnego, że nie wchodzi do owczarni przez bramę, na oczach odźwiernego.
Woli pozostać niezauważony.
Dlatego choć brama jest otwarta, wciska się bokiem, przez dziurę w płocie...

Jezus mówi o sobie, że jest bramą.
Jest bramą do życia wiecznego.
W chwili śmierci każdy z nas będzie musiał przez nią przejść.
Czy jesteś gotowy, by przejść przez tę bramę?...

Jezus jest naszym Pasterzem.
Dobry Pasterz troszczy się o każda owcę i wiele czyni dla jej dobra.
Nasz Pasterz uczynił dla swych owiec coś, co do tej pory jeszcze nie zdarzyło się.
On oddał życie za swoje owce.
Nasza wdzięczność wobec Pasterza powinna być bezgraniczna...

Jezus jest Dobrym Pasterzem.
On bowiem woła swoje owce po imieniu.
Tego zwykły pasterz nie robi.
Potrafi rozpoznać swoje owce, ale nie woła ich przecież po imieniu...

Jezus wyprowadza nas z niewoli grzechu.
Staje na czele, by nas obronić przed wilkiem - szatanem.
Owce, które postępują za Nim, wyprowadza na zielone pastwiska, czyli obdarza życiem wiecznym.
Za Nim idą jednak tylko te owce, które znają Jego głos.
Poznanie głosu Jezusa wymaga czasu spędzonego z Nim...
Jest to o tyle ważne, że w świecie jest wielu imitatorów głosu Jezusa.
Wydają się mówić nam rzeczy dobre, ale ostatecznie prowadzą nas do zagłady, bo nie oddają za nas swego życia, ale chcą nas okraść i zniszczyć.
Bądźmy więc rozważni i uczmy się rozpoznawać głos Jezusa...

Greckie "amprosetthen auton poreuetai kai ta probata auto akoluthei", nie oznacza „Staje na ich czele, owce zaś postępują za nim”, a raczej „Przed nimi podąża, i owce mu towarzyszą”.
To ważne, bo nie chodzi tutaj o relację podległości, choć Pasterz idzie przed nimi, a więc to nie jest istota.
Bardziej chodzi o wzajemne towarzyszenie i wspieranie się na drogach wiary.
Pamiętajmy o tym i wzajemnie wspierajmy się, podpierajmy i opatrujmy rany, krocząc drogą do Boga...

Symbolika bramy opiera się zarówno na jej konstrukcji, jak i funkcji.
Brama miasta-twierdzy posiadała centralne znaczenie w systemie obronnym.
Wręczenie klucza do bramy oznaczało wydanie całego obiektu.
Szczególnie na Wschodzie pod bramą rozgrywało się całe życie publiczne.
Jednocześnie była tym miejscem, przez które można się było dostać do miasta.
Natomiast główna brama stanowiła niejako wizytówkę miasta...
Ma to swoje konotacje rónież w Biblii.
Wystarczy przypomnieć choćby opowieści Jezusa o bramie zwanej „ucho igielne”, przez którą ma przejść wielbłąd, czy też o metaforycznej, ciasnej bramie, która prowadzi do nieba...

Jezus mówiąc, że jest pasterzem, przypisuje sobie godność Mesjasza.
W przypowieści o dobrym pasterzu Jezus mówi o sobie, że jest bramą owiec.
Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony”...
Stanowi On więc przejście z nieba na ziemię i z ziemi do nieba...

Chrystus przychodzi nam z pomocą w ziemskiej wędrówce.
A po zwycięskich zmaganiach na ziemi, dzięki Jego tajemnicy paschalnej, możemy zwycięsko wejść do wiecznej ojczyzny...

Pomyśl o swoim życiu.
Czy są sprawy, które chciałbyś pozostawić ukryte przed światem?
Jeśli widzisz takie sytuacje, powiedz o nich otwarcie Jezusowi i poproś, aby je oczyścił...

Proś o wielkoduszne powierzenie się prowadzeniu Jezusa...

Proś Jezusa, by pomógł ci żyć tak, abyś niczego nie musiał się wstydzić.
Byś na końcu ziemskiego życia z radością i odwagą wszedł przez bramę.
Byś mógł bez lęku stanąć przez Bogiem, który jest światłością...

Dobry Pasterzu, spraw, abyśmy słyszeli Twój głos, który rozbrzmiewa w naszych sercach światłem i mocą Ducha Świętego...

SUMMA SUMMARUM

Jezus jest bramą do życia wiecznego. Czy jesteśmy gotowi, aby dzisiaj przejść przez tę bramę?

Jezus wyprowadza nas z niewoli grzechu i broni przed wilkiem - szatanem.

Owce, które idą za Jezusem docierają na zielone pastwiska, czyli zostają obdarzone życiem wiecznym.

Za Jezusem idą tylko te owce, które znają Jego głos, a poznanie głosu Jezusa wymaga czasu spędzonego z Nim.

Chociaż Pasterz idzie przed owcami, to istotą nie jest relacja podległości, ale wzajemne towarzyszenie i wspieranie się na drogach wiary.

Jezus jest bramą owiec. „Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony”. Stanowi On więc przejście z nieba na ziemię i z ziemi do nieba.

Prośmy Jezusa, by pomógł nam żyć tak, abyśmy niczego nie musieli się wstydzić i na końcu ziemskiego życia z radością i odwagą weszli przez bramę.

 

 

Flag Counter