6 MAJA

SOBOTA, Święto Świętych Apostołów Filipa i Jakuba

EWANGELIA - J 14, 6-14 (Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie)

Jezus powiedział do Tomasza:
«Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście».
Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy».
Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: „Pokaż nam Ojca?” Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła.
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie
w imię moje, Ja to spełnię.

MEDYTACJA

W dzisiejszym fragmencie Ewangelii Jezus mówi o jedności z Ojcem...

Jezus mówi do swoich uczniów, że idzie do Ojca.
Wskazuje również na siebie jako jedyną drogę do Ojca.
Kroczyć tą drogą to dążyć do jedności z Trójcą Świętą.
Jezus zaprasza swoich naśladowców do jedności Ojca, Syna i Ducha Świętego...

Żyć życiem Trójcy Świętej na ziemi, to żyć logiką Boga.
Przebywając razem z uczniami, Jezus uczy tej logiki.
Jego jedność z Ojcem objawia się w Jego gestach i w wypowiadanych słowach.
Ta jedność jest źródłem Jego postępowania...

Jezus zachęca do wiary swoich naśladowców.
Wiara w Niego ma stać się źródłem naszego postępowania.
Jezus obiecuje, że wierzący dokona większych dzieł, niż On sam dokonał.
Dzieło Jezusa, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka, zawsze jest zakorzenione w zamiarach całej Trójcy Świętej.
Dzieło Jezusa to pojednanie człowieka z Bogiem i wprowadzenie go w głębokie uczestnictwo w życiu Trójcy Świętej...

Są ludzie, którzy łatwo zachwycają się cudownymi wydarzeniami.
Sami też niesiemy w swoich sercach pragnienie doświadczenia czegoś niezwykłego.
Myślimy, że gdyby w naszym życiu wydarzył się jakiś cud, to łatwiej by nam było wierzyć...
Jezus mówi, że nie tylko możemy być świadkami cudów, ale sami możemy je czynić.
A nie dzieje się tak dlatego, że nie wierzymy Jezusowi...

Kiedy Jezus mówi, że jest drogą, prawdą i życiem, to chce nam zapewne przez to powiedzieć o tym, jak bardzo jest nam bliski.
On nie jest bogiem, który z zaświatów nas obserwuje i zsyła swoje błogosławieństwo, gdy jesteśmy odpowiednio religijni i należycie go czcimy.
Jezus pokazuje nam sobą Boga, który jest Jego, i naszym, Ojcem...

Służy nam jako droga do Boga Ojca, czyli wyznacza kierunki naszych codziennych decyzji, które doprowadzą nas do spotkania z Nim i zamieszkania z Nim na zawsze.
Służy nam jako prawda, czyli wyprowadza nas swoim nauczaniem z wszechogarniającej świat ignorancji co do nas samych i Boga.
Służy nam jako życie, czyli oferuje nam Miłość, która jest jedyną życiodajną energią...

Zastanów się nad stanem swojej wiary.
Zobacz, jaka jest.
Ile potrzebujesz czasu i trudu, aby się rozwijała...
Zauważ jednak małe cuda, gdy zwycięża w tobie miłość nad nienawiścią, brakiem szacunku, grzechem i chęcią obmowy.
Z pewnością do wielkich rzeczy, Jezusowych cudów, jeszcze ci daleko, ale proś Boga, aby to, co jest, wystarczyło...

Jezus pokazuje nam Ojca.
Musimy umieć naszą wiarą rozpoznać dzieła Ojca...
Jezus wskazuje nam również, że Ojciec działa i dokonuje wielkich dzieł.
Musimy umieć rozpoznać Boga w Jego dziełach.
Piękno świata stworzonego, dzieło Ojca, jest na wyciągnięcie ręki.
Skoro Ojciec działa, to działa również w sercu człowieka.
Jezus pragnie, by nasza wiara była mocna...
„O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię”...
Obietnica, która daje nadzieję i pokój serca...

Powtarzaj słowa psalmisty: Boże, Ty "Ukażesz mi ścieżkę życia, pełnię radości u Ciebie, rozkosze na wieki po Twojej prawicy" (Ps 16, 11)...

SUMMA SUMMARUM

Jezus wskazuje na siebie jako jedyną drogę do Ojca, a kroczyć tą drogą, to dążyć do jedności z Trójcą Świętą.

Żyć życiem Trójcy Świętej tu, na ziemi, to żyć logiką Boga.

Wiara w Jezusa ma stać się źródłem naszego postępowania, a wtedy wierzący dokona większych dzieł, niż On sam dokonał.

Nie tylko możemy być świadkami cudów, ale sami możemy je czynić. A nie jest tak dlatego, że, tak naprawdę, nie wierzymy Jezusowi.

Jezus jest DROGĄ, bo wyznacza kierunki naszych codziennych decyzji, które doprowadzą nas do spotkania i zamieszkania z Nim na zawsze.

Jezus jest PRAWDĄ, bo dzięki Jego nauczaniu możemy wyjść ze świata ignorancji nas samych i Boga.

Jezus jest ŻYCIEM, bo oferuje nam Miłość, która jest jedynym życiodajnym źródłem energii.

Daleko nam do Jezusa. Ale zauważmy małe cuda, gdy zwycięża w nas miłość nad grzechem, nienawiścią, brakiem szacunku i chęcią obmowy.

Oby nasza wiara umożliwiała rozpoznawanie dzieł Ojca, Boga w Jego dziełach i piękno stworzonego świata.

O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię”. To obietnica, która daje nadzieję i pokój serca.

Boże, Ty "Ukażesz mi ścieżkę życia, pełnię radości u Ciebie, rozkosze na wieki po Twojej prawicy" (Ps 16, 11).

 

 

Flag Counter