3 MAJA

ŚRODA, Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski

EWANGELIA - J 19, 25-27 (Oto Matka twoja)

Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.
Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój».
Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja».
I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

MEDYTACJA

Przypomnij sobie sytuacje z twojego życia, gdy pomimo otaczającej cię beznadziei i tragedii, zaufanie Bogu i Jego miłość pomogły ci przy Nim wytrwać...

Spójrz na bliskich Jezusa...
W pierwszej kolejności na tych, którzy uciekli, którzy nie potrafili wytrwać przy Nim w tych najcięższych chwilach.
Jego wybrani uczniowie zwątpili wtedy w Jego posłannictwo.
Ale nie pogrążyli się w rozpaczy.
Z czasem wrócili do Jezusa...

Spójrz na bliskich Jezusa...
Teraz popatrz na niewiasty stojące pod krzyżem.
One trwają.
Gdy skończy się szabat, pójdą namaścić ciało Jezusa.
Przyjmują to, co się dzieje.
Pomimo przeżywanej tragedii trwają pod krzyżem...

Spójrz na bliskich Jezusa...
Zobacz Matkę Jezusa i Jego umiłowanego ucznia.
Oni nie tylko trwają przy Jezusie w tej beznadziejnej sytuacji, ale przyjmują również misję i zadanie od Niego.
Tylko najbardziej miłujące osoby potrafią to przyjąć w chwili próby...
Uświadom sobie, z jakiej perspektywy uczestniczysz w tej scenie.
Odezwij się, jeśli chcesz, do Jezusa, Jego Matki, umiłowanego ucznia...

Maryja jest dla nas znakiem godności człowieka, zwycięstwa pokory i posłuszeństwa.
Ci, którzy zawierzyli Jej swoje życie, nigdy się nie zawiedli.
Nasza Ojczyzna jest królestwem Maryi i jeśli tak pozostanie, nie musimy obawiać się przyszłości...

Naszą pierwszą i najważniejszą Matką i Ojcem jest Bóg.
Nasze biologiczne matki i ojcowie są tymi, którym Bóg oddał nas na wychowanie.
Matka jest najwspanialszym obrazem Boga-Matki jaki kiedykolwiek powstał.
Jest Matką wyjątkową, bo Bóg powierzył Jej wychowanie swego Syna, który stał się człowiekiem...

Jakże bardzo porusza obraz krzyża i Maryi wraz z młodym apostołem Janem...
Zabieraj Maryję pod dach swojego życia.
Ona jest najlepszą nauczycielką świętości...

Kiedy Jezus umierał na krzyżu, polecił swojemu uczniowi, by zaopiekował się Jego Matką.
Uczeń wziął Ją do siebie...

Co to znaczy: wziąć do siebie Maryję?...
Odpowiedzi można szukać w codziennym odmawianiu różańca, by podczas tej modlitwy nieustannie wraz z Maryją towarzyszyć Jezusowi...
Okazuje się wówczas, jak bardzo nasze życie jest podobne do Jej życia i do tego wszystkiego, co spotkało Jej Syna...

W naszym życiu także są tajemnice radosne, związane ze spotkaniem Boga, zaślubinami i narodzinami dzieci.
W nich ukryte są sakramenty małżeństwa, chrztu, Pierwszej Komunii świętej i bierzmowania.
Jest czas pielgrzymowania i świętowania...
W życiu człowieka są także tajemnice światła, tajemnice bolesne i chwalebne...

Wziąć do siebie Maryję, to iść wraz z Nią przez te wszystkie chwile, które są w ludzkim życiu.
Dzięki temu idzie się spokojniej, człowiek czuje się bezpiecznie, bo nieustannie towarzyszy mu najlepsza z Matek...
Matka, która wszystko rozumie, nikogo nie osądza, patrzy z miłością i czułością i nieustannie powtarza: „Zrób wszystko, co Syn Mój ci powie!”...

Jezus oddaje nam swoją Matkę.
Od tej pory to Maryja, tak jak stoi przy krzyżu Jezusa, trwa także przy naszych codziennych krzyżach.
Trwa też przy krzyżu Ojczyzny.
My razem z Maryją mamy stanąć także obok krzyża Chrystusa bez kompromisu z duchem tego świata i bez lęku...

Mamy Matkę...
To piękny dar Jezusa dla nas.
Matka to osoba, której zawdzięczamy niemal wszystko, przy niej czujemy się bezpiecznie.
To osoba, która tworzy nasz dom...

Proś o łaskę miłowania Jezusa, tak jak miłowała Go Maryja...

Proś o Ducha Świętego, który pomoże ci otwierać się na Boże wezwanie nawet w najtrudniejszych sytuacjach życiowych, nawet w czasie zwątpień i poczucia bezsensu...

SUMMA SUMMARUM

Maryja jest znakiem godności człowieka, zwycięstwa pokory i posłuszeństwa.

Zabierajmy Maryję pod dach swojego życia. To najlepsza nauczycielka świętości.

Wziąć do siebie Maryję to codzienne odmawianie różańca, by podczas tej modlitwy nieustannie, wraz z Maryją, towarzyszyć Jezusowi.

W naszym życiu są tajemnice radosne, światła, bolesne i chwalebne. Wziąć do siebie Maryję, to iść z Nią przez te wszystkie chwile.

Maryja, tak jak stoi przy krzyżu Jezusa, trwa także przy naszych codziennych krzyżach.

 

 

Flag Counter