29 KWIETNIA

SOBOTA, Święto św. Katarzyny ze Sieny, dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy

EWANGELIA - Mt 11, 25-30 (Tajemnice królestwa objawione prostaczkom)

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy
przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.
Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu
Syn zechce objawić.
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.
Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla
dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie».

MEDYTACJA

Nikt nie zna Ojca, „tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić”...
Na drodze wiary spotykamy czasami sytuacje, których nie potrafimy zrozumieć...

Przyjdźcie do mnie wszyscy, a Ja was pokrzepię” – mówi Jezus.
Nie ma tu ani słowa o osądzie lub potępieniu, jest za to zapowiedź ukojenia...

Jezus mówi: „Uczcie się ode mnie”...
W sposobie, w jakim On żył, znajdziemy podpowiedź, w jaki sposób zachowywać się w obliczu trudności...

Każde wyzwanie, które cię czeka, będzie łatwiejsze, jeśli podejmiesz je razem z Jezusem.
Zaproś Go do do swoich dzisiejszych zadań i proś, by uczył cię, w jaki sposób je realizować...

Obietnica Jezusa z dzisiejszej Ewangelii jest jedną z najpiękniejszych, bo jest pełna otuchy i nadziei.
Słowami Jezusa, święty Mateusz pokazuje nam jak wielkiego i jednocześnie pokornego serca jest Pan, noszący na
swych barkach nasze Zbawienie i nas samych.
A my, dzięki naszym modlitwom skierowanym do Boga, mamy się umacniać i jednoczyć wzajemnie w wierze, miłości
i nadziei.
Mamy być tą otuchą dla utrudzonych i obciążonych oraz pomocą dla słabych...

Można dojść do prawdy o istnieniu Boga, a także odkryć wiele Jego cech.
Nie możliwe jest to jednak bez Bożej interwencji.
Aby ktokolwiek uwierzył w Boga i poznał Go, Bóg musi się mu objawić.
Gdyby tak nie było, to oznaczałoby, że Bóg jest niesprawiedliwy, tak jak my często jesteśmy niesprawiedliwi
i stygmatyzujemy innych...

Skoro tak jest, jak czytamy w dzisiejszej Ewangelii, nie mówmy nigdy o kimś niewierzącym, że "powinien uwierzyć",
bo jest wykształcony, bo chodził na religię, bo jest wychowany w katolickiej rodzinie...
Raczej módlmy się, by Bóg mu się objawił i pytajmy siebie, czy przypadkiem swoim postępowaniem nie gasimy w tym
człowieku zainteresowania Bogiem...

Szukamy pomocy w wielu miejscach.
I zapominamy o tym, że jest ktoś, kto chce nasze problemy ogarnąć i nam pomóc.
Im wcześniej zrozumiemy, że tylko w Bogu znajdziemy rozwiązanie naszych kłopotów, tym szybciej przestaniemy
szarpać się, a znajdziemy pokój...

Jezus wzywa do tego, abyśmy uczyli się od Niego pokory i łagodności, które dają prawdziwy pokój serca...
Dzisiejsza Ewangelia jest wielką szkołą pokory i prostoty.
Tylko ludzie pokorni sercem mogą bowiem zrozumieć to wszystko, co Jezus nam objawia.
Tylko ludzie pokorni sercem znajdują pokój, ale także potrafią stanąć w prawdzie o własnym życiu...

Często odczuwamy trudy naszego życia, czujemy zmęczenie, a nawet bezradność.
Właśnie w takich trudnych sytuacjach potrzebujemy Jezusa, który jest łagodny i pokorny sercem.
On nas nie zostawia...

Pokora daje pokój w sercu człowieka.
To wielka prawda na całe nasze życie.
Szukając pokoju w sercu, najpierw szukajmy pokory i łagodności...

Ważniejsza jest ewangeliczna mądrość niż nabyta wiedza.
Ewangeliczną mądrość zdobywa się w szkole Serca Jezusowego...

Proś o silną wiarę, że Jezus jest większy od twoich największych zmartwień...

SUMMA SUMMARUM

Patrząc na życie Jezusa znajdujemy odpowiedź w jaki sposób zachowywać się, gdy pojawiają się trudności.

Każde wyzwanie będzie łatwiejsze jeśli podejmiemy je z Jezusem.

Dzięki naszym modlitwom do Boga, mamy się umacniać i jednoczyć wzajemnie. Mamy być otuchą dla utrudzonych i pomocą dla słabych.

Szukamy pomocy w wielu miejscach i zapominamy o tym, że jest ktoś, kto chce nasze problemy rozwiązać i nam pomóc.

Jezus wzywa do tego, abyśmy uczyli się od Niego pokory i łagodności, które dają prawdziwy pokój serca.

Tylko ludzie pokorni sercem mogą zrozumieć to, co Jezus nam objawia.

Tylko ludzie pokorni sercem znajdują pokój i potrafią stanąć w prawdzie o własnym życiu.

Pokora daje pokój w sercu człowieka. Jednak szukając pokoju w sercu, najpierw szukajmy pokory i łagodności.

Ważniejsza jest ewangeliczna mądrość niż nabyta wiedza.

 


Flag Counter