25 KWIETNIA

WTOREK, Święto św. Marka Ewangelisty

EWANGELIA - Mk 16, 15-20 (Głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu)

Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się Jedenastu i powiedział do nich: «Idźcie na cały świat i głoście
Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie
potępiony.
Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić
będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci
odzyskają zdrowie».
Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga.
Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej
towarzyszyły.

MEDYTACJA

Jezus, rozmawiając z Apostołami po zmartwychwstaniu, dawał im wskazówki, co mają czynić...

Tuż przed swoim wniebowstąpieniem, Jezus objawia Apostołom swoją ostatnią prośbę.
Przekaz ten, w ostatniej chwili przed pójściem do Ojca, stanowi swego rodzaju testament.
Jezus chce, żeby uczniowie szli i głosili Ewangelię...

W tekście Ewangelii Jezus zaznacza, że uczniowie mają iść na cały świat z Ewangelią.
Z przekazów wiemy, że każdy z Apostołów poszedł w inne miejsce i tam głosił Dobrą Nowinę...

Myśl o tym, że jesteś posłany, żeby opowiadać o Jezusie może budzić lęk.
Bywa, że nie widzisz efektów swoich działań ewangelizacyjnych, ale Jezus nie wymaga od Ciebie natychmiastowych
sukcesów.
Z Jego słów wynika, że niektórzy w Niego nie uwierzą.
Twoim zadaniem jest głosić Ewangelię, a resztą zajmie się On...

"Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony"...
Tymi słowami Jezus chce powiedzieć, że aby On mógł nas zbawić, czyli przyprowadzić z powrotem do Ojca, musimy Mu
uwierzyć.
Przyjąć chrzest, znaczy pójść za Jezusem, a to wymaga wiary w Niego.
Ale wymaga też pokory, czyli uznania swojej bezsilności wobec grzechu...

Kto idzie za Jezusem zyskuje wiele nowych zdolności.
Nie są one jednak wynikiem naszych osiągnięć, tylko konsekwencją kroczenia za Bogiem...

Dzisiejsza Ewangelia to swoisty testament pozostawiony wszystkim uczniom Chrystusa.
Ogłaszać, zwiastować Ewangelię całemu światu, nie zapominając, że pierwszymi jej słuchaczami jesteśmy my.
Nie chodzi tylko o głoszenie jej słowem, ale życiem, co jest trudniejsze, ale pomimo naszej nieporadności, z Bogiem
jest możliwe...

Stanie w miejscu jest powolnym umieraniem...
Wiara jest drogą...
Nadzieja jest drogą...
Miłość jest drogą...
Zatem - idźmy!...

Droga kształtuje wędrowca i tych, których mija.
Droga zaskakuje.
Pozwala doświadczyć współdziałania Zmartwychwstałego Chrystusa...

"Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu.
Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony
"...
Mandat misyjny Chrystusa wciąż musi być realizowany.
Głoszenie Ewangelii jest wpisane w powołanie każdego z nas.
Nie wszyscy nasze głoszenie i świadectwo przyjmą, ale musimy pamiętać, że misyjność należy do natury Kościoła.
Każdy z nas w pewien sposób powinien mieć ducha misyjnego.
Głosić i świadczyć mamy wszędzie i w każdym miejscu...

Proś o dogłębne przekonanie, że moc Jezusa towarzyszy ci na każdym kroku...

Powiedz Jezusowi o tym, co jest teraz w Tobie.
O radościach i niepokojach.
Proś Go, aby uzdalniał Cię do tego, co wydaje się trudne lub niemożliwe...

SUMMA SUMMARUM

Naszym zadaniem jest głoszenie Ewangelii. Resztą zajmie się On.

Przyjąć chrzest oznacza pójść za Jezusem, a to wymaga wiary w Niego i pokory, czyli uznania swojej bezsilności wobec grzechu.

Kto idzie za Jezusem zyskuje wiele. Nie są to jednak nasze osiągnięcia, ale konsekwencja tego, że podąża się za Nim.

Mamy głosić Ewangelię słowem i życiem całemu światu, nie zapominając, że pierwszymi jej słuchaczami jesteśmy my.

Głoszenie Ewangelii jest wpisane w powołanie każdego z nas.

Stanie w miejscu jest powolnym umieraniem. Wiara jest drogą. Nadzieja jest drogą. Miłość jest drogą. Zatem - idźmy!

Droga kształtuje wędrowca i tych, których on mija.

Droga zaskakuje i pozwala doświadczyć współdziałania Zmartwychwstałego Chrystusa.

 


Flag Counter