6 KWIETNIA

CZWARTEK, Dzień powszedni

EWANGELIA - J 8, 51-59 (Abraham ujrzał mój dzień)

Jezus powiedział do Żydów: «Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na
wieki».
Rzekli do Niego Żydzi: «Teraz wiemy, że jesteś opętany. Abraham umarł i prorocy, a Ty mówisz: „Jeśli kto zachowa moją
naukę, ten śmierci nie zazna na wieki”. Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Abrahama, który przecież umarł? I prorocy
pomarli. Kim Ty siebie czynisz?»
Odpowiedział Jezus: «Jeżeli Ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym. Ale jest Ojciec mój, który Mnie
chwałą otacza, o którym wy mówicie: „Jest naszym Bogiem”, ale wy Go nie znacie. Ja Go jednak znam. Gdybym
powiedział, że Go nie znam, byłbym podobnie jak wy kłamcą. Ale Ja Go znam i słowo Jego zachowuję. Abraham, ojciec
wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień, ujrzał go i ucieszył się».
Na to rzekli do Niego Żydzi: «Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś?»
Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Zanim Abraham stał się, Ja jestem».
Porwali więc kamienie, aby je rzucić na Niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni.

MEDYTACJA

Tak naprawdę, to każdy człowiek boi się śmierci...
Obawia się bezsensu i czuje lęk wobec niepewności ostatniego momentu życia...
Pragnie żyć wiecznie...

Nauką Jezusa jest miłość.
On cały jest Miłością Boga do człowieka.
Zachować naukę Jezusa oznacza więc przyjąć i naśladować Jezusa, który jest Bożą Miłością.
To przyjęcie uzdalnia, aby kochać wszystkich, bez żadnych warunków.
Kochać i nie zważać na rany.
Kochać wszystkich bez różnicy i nie decydować o tym, kto jest godzien miłości, a kto nie...

Syn Boży wyraża Miłość Boga do człowieka poprzez swoje wcielenie, ukrzyżowanie i zmartwychwstanie.
W ten sposób odpowiada na najgłębsze pragnienie każdego człowieka, który chce nadać sens swoim trudom i wysiłkom,
a ostatecznie również swojemu istnieniu...

Jezus mówi, że ten, kto zachowa Jego naukę, nie zazna śmierci na wieki...
Jezus zwraca się do ciebie każdego dnia, a szczególnie dzisiaj, i mówi: „Kocham cię. Chcę ci dać życie wieczne”.
Słyszysz tę prawdę?...

Trzeba walczyć o życie tu, na ziemi, ale jeszcze bardziej o to wieczne, które jest prawdziwym szczęściem...
Jezus mówi jednoznacznie, co należy zrobić by żyć: "Jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki"...
Jeżeli chcesz żyć na wieki, to walcz o to.
Tylko, tu i teraz, powiedz: czy i jak walczysz?...

Żydzi odrzucili Jezusa tylko dlatego, że mówił, iż zna Boga.
Pewnie dlatego nie było w nich ciekawości, by posłuchać Jezusa, bo byli przekonani, że Boga znają już doskonale i to
raczej ludzie powinni słuchać ich świadectwa o Bogu, a nie oni czyjegoś...

Warto słuchać ludzi, którzy mówią, że znają Boga.
Nie jest dobrze zbyt pochopnie przekreślać kogoś jako świadka Boga, tylko dlatego, że nie jest katolikiem.
Zwłaszcza jeśli jego czyny są dobre, bo na ogół takie są nasze czyny, jaki jest nasz Bóg.
A Bóg prawdziwy na pewno jest przede wszystkim dobry.
Warto słuchać ludzi, którzy mówią o miłości wiecznej, niezniszczalnej i bezwarunkowej, bo prawdziwy Bóg musi być
Miłością.
W przeciwnym razie nasze życie byłoby jedną wielką tragedią pozbawioną wszelkiego sensu...

Warunkiem bycia na zawsze z Bogiem w Niebie, jest życie według nauki Jezusa Chrystusa.
Sam - nie dasz rady, ale na szczęście jest On, który cię nie zostawi...

Człowiek potrafi wiele dać, by choć trochę przedłużyć swoje życie.
Tymczasem Jezus mówi, że ma lekarstwo na nieśmiertelność.
Tym lekiem jest zachowanie Jego nauki.
To wielka nadzieja dla wierzących...

Czy w swoim życiu ujrzałeś już dzień Jezusa?...
Takie pytanie wynika z dzisiejszej Ewangelii.
To pytanie także o jakość twojego chrześcijaństwa, o jakość twojej wiary...

Ewangelia wskazuje jeszcze jedną istotną sprawę.
Musisz zachować naukę Jezusa jeśli chcesz mieć życie wieczne.
Twoje serce powinno być otwarte na tę naukę.
Zachowanie nauki Jezusa jest gwarancją życia wiecznego.
Realizacja i zachowanie nauki Jezusa ma więc ogromne znaczenie dla naszego życia.
Nie jest łatwo zachować tę naukę, bo jest ona wymagająca, ale jest to konieczne, aby dostąpić życia wiecznego...

Proś o doświadczenie głębokiej boleści z powodu ran, które zadajesz Jezusowi...

Mów do Jezusa: Panie, Ty do końca umiłowałeś wszystkich ludzi.
Daj mi udział w tej miłości.
Pomóż budzić miłość w moich bliźnich.
Daj nam posmakować życia wiecznego już teraz...

SUMMA SUMMARUM

Zachować naukę Jezusa oznacza przyjąć i naśladować Jezusa, który jest Bożą Miłością.

Przyjęcie Jego nauki to kochać wszystkich, bez warunków, nie zważać na rany i nie decydować o tym, kto jest godzien miłości, a kto nie.

Jezus mówi, że ten, kto zachowa Jego naukę, nie zazna śmierci na wieki. Czy słyszymy tę prawdę?

Jeżeli chcemy żyć na wieki, to walczmy o to. Tylko, czy i jak walczymy?

Warto słuchać ludzi, którzy znają Boga i mówią o miłości wiecznej, niezniszczalnej i bezwarunkowej, bo prawdziwy Bóg musi być Miłością.

Człowiek potrafi wiele dać, by choć trochę przedłużyć swoje życie. Tymczasem Jezus mówi, że ma lekarstwo na nieśmiertelność.

Lekiem na nieśmiertelność jest zachowanie Jego nauki. To wielka nadzieja dla wierzących.

Nie jest łatwo zachować Jego naukę, bo jest ona wymagająca, ale jest to konieczne, aby dostąpić życia wiecznego.

Nie jesteśmy sami. Jest On, który nigdy nas nie zostawi.

 

 

Flag Counter