25 MARCA

SOBOTA, Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

EWANGELIA - Łk 1, 26-38 (Maryja pocznie i porodzi Syna)

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu
Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami».
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu
nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida.
Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca».
Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?»
Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi,
będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym
miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego».
Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa! Wtedy odszedł od Niej anioł».

MEDYTACJA

Bóg zaprasza człowieka do współpracy w największym dziele: w zbawieniu świata...
Każdy szczegół tej Dobrej Nowiny jest niezwykle istotny...

Wyobraź sobie, że jesteś w trakcie wykonywania swoich codziennych obowiązków i zadań.
Niespodziewanie przychodzi do ciebie ktoś, kogo nigdy byś nie oczekiwał.
Jest piękny i spokojny.
Przynosi zaproszenie, które wywraca do góry nogami twoje plany na najbliższe lata, a może nawet na całe życie...

Spójrz teraz na Maryję...
Zobacz, jak ona reaguje na niespodziewaną osobę i zaskakujące słowa.
Zwróć uwagę na jej gesty, mimikę i zachowanie...
Spróbuj odczytać jej emocje, nastawienie jej serca, staranie, aby zrozumieć całą tę sytuację...

Od zgody człowieka na współpracę z Bogiem zależy realizacja zbawienia.
Bóg zawsze po partnersku, z szacunkiem do wolności, obchodzi się z człowiekiem.
Wielkość człowieka przejawia się w podejmowaniu współpracy z Bogiem...
Maryja zgodziła się na plan Boży, stąd jest najpiękniejszą z ludzi i wśród świętych w niebie przebywa najbliżej Boga...

Bóg ma fascynujący plan na życie dla każdego człowieka.
Od naszej odpowiedzi na ten plan zależy, na ile nasze życie będzie udane.
Aby ten plan odczytać potrzeba patrzeć i słuchać sercem...

Ludzie szukają tego, co duchowe.
Bo przeczuwają, że to, co materialne, nie jest w stanie ich zaspokoić i nie odpowie na wiele pytań, np. o sens życia.
Zwiastowanie natomiast mówi nam o tym, jak Bóg postanowił odszukać to, co materialne.
Przy wspaniałym udziale Maryi stał się materialny na zawsze, by zbliżyć nas do siebie w duchu tego, co było w chwili
stworzenia świata...

Od tego momentu znów możemy spotkać to, co duchowe w tym, co materialne.
Materia nie musi nam już przeszkadzać w kontakcie z tym, co duchowe.
Jeśli ciągle nam przeszkadza, to oznacza, że nie przeżyliśmy jeszcze dostatecznie głęboko Wcielenia.
Jeśli tak jest, to warto zaprzyjaźnić się z Maryją, by z Nią przeżyć to, co wydarzyło się wtedy w Nazarecie...

Nie jest nam łatwo w życiu powiedzieć Bogu TAK.
Pełnienie woli Bożej jest bardzo trudne.
Ale jest konieczne, by uzyskać pokój w swoim życiu i pokój w sercu, by i w naszym życiu działy się wielkie sprawy Boże...

Każde Boże wezwanie, które przekracza cię po ludzku, kryje w sobie obietnicę spełnienia.
Czy potrafisz Mu zaufać?...

Proś o łaskę wewnętrznej wolności w otwieraniu się...

Porozmawiaj z Maryją o twoich trudnościach w przyjmowaniu Bożych zaproszeń do współpracy...
Proś ją o wstawiennictwo, by wypraszała ci hojność serca i odwagę...

Proś Boga o wiarę, która opiera się na całkowitym zaufaniu i przekonaniu, że jesteś w najlepszych rękach...

SUMMA SUMMARUM

Tak naprawdę, to od zgody człowieka na współpracę z Bogiem zależy realizacja zbawienia.

Wielkość człowieka przejawia się w podejmowaniu współpracy z Bogiem.

Bóg ma plan na życie dla każdego człowieka. Od naszej odpowiedzi zależy, na ile nasze życie będzie udane.

Materia nie powinna przeszkadzać w kontakcie z tym, co duchowe. Gdy przeszkadza, to nie przeżyliśmy jeszcze dostatecznie głęboko Wcielenia.

Każde Boże wezwanie, które przekracza nas po ludzku, kryje w sobie obietnicę spełnienia. Tylko trzeba Mu zaufać.

Nie jest nam łatwo powiedzieć Bogu TAK. Ale jest to konieczne, by uzyskać pokój w życiu, aby działy się wielkie sprawy Boże.

"Świat potrzebuje duchowości, a duchowość nie jest niczym innym, jak milczeniem" (Miriam Díez Bosch)

 

 

Flag Counter