8 MARCA

ŚRODA, Dzień powszedni
albo wspomnienie dowolne św. Jana Bożego, zakonnika

EWANGELIA - Łk 11, 29-32 (Znak proroka Jonasza: śmierć i zmartwychwstanie)

Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić:
«To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem
Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia.
Królowa z Południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona przybyła z krańców ziemi
słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon.
Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się
nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz».

MEDYTACJA

Prawdopodobnie wiele osób w tłumie przyszło tu z ciekawości, chcieli zobaczyć słynnego Człowieka, o którym tak wielu mówiło.
Niektórzy słyszeli o Jego czynach lub spotkali ludzi, których uzdrowił i też chcieli zostać ocaleni od tego, co napełniało ich
rozpaczą.
Inni przyszli tu, podążając za głosem swego serca...

Chrystus przypomina o Królowej z południa, która przyszła z „krańców ziemi”.
W swojej podróży musiała zmierzyć się z trudami i kłopotami długiego pielgrzymowania, a mimo to osiągnęła zamierzony cel.
Mieszkańcy Niniwy, którzy usłyszeli słowo Boga, również mierzyli się z trudami nawrócenia, ale udało im się zmienić swoje
myślenie i postępowanie...

Znak Jonasza odnosi się do tajemnicy życia i śmierci.
Ten znak Chrystus przywołał w godzinie swojej męki.
Wystarczy powiedzieć Mu o miejscach, gdzie widzisz brak życia i pozwolić Mu działać...

Nauczanie Jonasza było prostą zapowiedzią sądu dla wszystkich mieszkańców Niniwy.
Każde pokolenie potrzebuje jakiegoś znaku od Boga, by odnaleźć w głębi serca bojaźń Bożą i podjąć konkretne kroki na drodze
nawrócenia.
W wymiarze osobistym strach przed karą jest oczywiście negatywną motywacją do podjęcia jakiegoś działania albo jego
zaniechania.
Tylko miłość do Boga, Jego prawa i sprawiedliwości, jest właściwą siłą napędową konkretnych działań w życiu chrześcijanina.
Bo miłość usuwa strach przed sądem i karą, a ukazuje perspektywę zbawienia, a więc pełnej radości z Bogiem...

Wiele ludzi "żąda znaku" od Jezusa, czyli oczekują, aż On uczyni jakiś cud w ich życiu.
Bez tego powstrzymują się od zaufania Jezusowi i pójścia za Nim.
Jezus czyni cuda i w ten sposób uwiarygadnia siebie, ale nade wszystko liczy, że zaufamy Mu i pójdziemy za Nim dzięki "znakowi
Jonasza", czyli dzięki Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu.
W cudach bowiem wyraża się moc Jezusa, a w Krzyżu Jego Miłość.
A dopiero wiara zbudowana na doświadczeniu miłości Boga jest wiarą prawdziwą.
Bóg bowiem jest Miłością, a nie tylko cudotwórcą.
Te dwie rzeczy, nie wykluczają się, ale nie są też tym samym...

Prosimy, a czasami żądamy od Boga jakiegoś znaku, Jego troski wobec nas.
Bóg jednak nieustannie daje nam znaki swojej troskliwości: sakramenty, Pismo Święte, przyjaciele, znajomi, przyroda, dobre
wydarzenia w życiu.
Czas uwrażliwić oczy, abyśmy w końcu je zobaczyli...

Potrzebujemy znaku Jonasza i znaku Syna Człowieczego...
W tym znaku zawiera się wezwanie do nawrócenia.
Jednak bardzo często odrzucamy ten znak, a nasze czasy potrzebują apostołów
pokuty i nawrócenia...

Otrzymujemy każdego dnia znaki Opatrzności Bożej.
To co pozostaje nam jako zadanie to umieć te znaki odczytać.
Nasze pokolenie potrzebuje również „mądrości Salomona” i rozważnego serca.
Ale znakiem, który zawsze powinniśmy mieć przed sobą to znak Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego...

Jezus nieustannie daje ci znaki swego życia.
Ilekroć słuchasz Jego Słowa, przyjmujesz Go i adorujesz w Eucharystii, tylekroć możesz powiedzieć za Nim: „tu jest coś więcej”...

Proś o łaskę głębokiego doświadczenia obecności i bliskości...

Proś Boga, aby dał ci poczucie swojej życiodajnej obecności...

"Kogo Pan Jezus sobie wybrał, temu i sto piekieł nie zaszkodzi" (Św. Albert Chmielowski)

SUMMA SUMMARUM

Znak Jonasza odnosi się do tajemnicy życia i śmierci. Wystarczy powiedzieć Jezusowi o miejscach, gdzie nie ma życia i pozwolić Mu działać.

Tylko miłość usuwa strach przed sądem i karą, a ukazuje perspektywę zbawienia.

W cudach wyraża się moc Jezusa, a w Krzyżu Jego Miłość.

Tylko wiara zbudowana na doświadczeniu miłości Boga jest prawdziwa. Bóg bowiem jest Miłością, a nie tylko cudotwórcą.

Otrzymujemy każdego dnia znaki Opatrzności Bożej. Czas, by uwrażliwić oczy, byśmy w końcu je zobaczyli.

Potrzebujemy znaku Jonasza i znaku Syna Człowieczego. W tych znakach zawiera się wezwanie do nawrócenia.

Znakiem, który zawsze powinniśmy mieć przed sobą, to znak Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego.

"Kogo Pan Jezus sobie wybrał, temu i sto piekieł nie zaszkodzi" (Św. Albert Chmielowski).

 

 

Flag Counter