5 MARCA

NIEDZIELA, Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu

EWANGELIA - Mt 4, 1-11 (Jezus przez czterdzieści dni pości i jest kuszony)

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł
w końcu głód.
Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem».
Lecz on mu odparł: «Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych».
Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł Mu: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół,
jest przecież napisane: Aniołom swoim rozkaże o Tobie, a na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi
o kamień».
Odrzekł mu Jezus: «Ale jest napisane także: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego».
Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego:
«Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon».
Na to odrzekł mu Jezus: «Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu
samemu służyć będziesz».
Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu.

MEDYTACJA

Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem”...
Jezus jest kuszony, aby swoją Bożą moc wykorzystać egoistycznie na własny użytek...

Każdy człowiek został obdarowany przez Boga...
Każdy jest wezwany, by odpowiedzieć na pytania: „Co możesz zrobić dla siebie dzięki tym darom?
oraz „Co możesz zrobić dzięki nim dla innych?”...
Na które pytanie wolisz odpowiedzieć?...

Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół”...
Jezus jest kuszony, aby pójść za przykładem tak wielu fałszywych mesjaszy, którzy byli przed Nim.
Ma uczynić coś sensacyjnego, by przyciągnąć do siebie zwolenników.
Jednak wiara, która zależy od znaków i cudów, nie jest w ogóle wiarą.
Tacy zwolennicy szybko odejdą...

Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon”...
Jezus jest kuszony, aby swoją misję sprawować w logice władzy i panowania.
Władza stwarza poczucie wszechmocy, daje kontrolę i możność budowania własnej wielkości kosztem innych.
Pozwala też uzyskać widoczne rezultaty szybko i skutecznie...

Kulminacyjnym punktem kuszenia jest ukazanie "szatańskiej" prawdy jako największego dobra.
Diabeł nie namawia do wyboru zła, bo zna serce człowieka, które z natury zawsze chce wybierać dobro.
Tylko w Jezusie i Jego spojrzeniu potrafimy rozeznać podstęp i właściwie go nazwać.
Tylko w łączności z Nim jesteśmy w stanie temu "jadowitemu dobru" powiedzieć "nie" i odnosząc się do żywego Słowa Prawdy
dokonać właściwego wyboru...

W doświadczeniu kuszenia istotne jest przeżycie, że nie jest się samemu, że Jezus w Tobie walczy i zwycięża.
Pozwól więc Mu działać przez pełne zaufanie w ludzkiej bezradności, ale też w wielkiej nadziei i wierze w Jego zwycięstwo...

To miłość pokonuje szatana.
Kiedy człowiek kocha, to nie żyje "samym chlebem", czyli nie są dla niego najważniejsze rzeczy materialne, tylko relacje
z ludźmi...

Kiedy człowiek kocha, to nie oczekuje, że ludzie będą go "nosić na rękach", bo raczej to on na rękach nosi innych.
Kiedy człowiek kocha, to oddaje hołd Bogu i ubogim, którzy są Jemu najbliżsi, a nie tym, do których należy władza i bogactwo...

Miłość jest najlepszym egzorcyzmem.
Nie ma egzorcysty nad człowieka, który naśladuje miłość Jezusa...

Jezus pokonuje pokusy i przeciwności duchowe.
Radzi sobie z tym, z czym nie zawsze dajesz sobie radę, z tym, co cię przerasta.
Im szybciej zrozumiesz, że sam nie dasz rady i przyjdziesz z tym do Niego, tym lepiej.
W Nim bowiem jest jedyna szansa na zwycięstwo....

Prawdziwy dramat człowieka rozgrywa się między TAK a NIE.
Totalnemu NIE człowieka Bóg przeciwstawia totalne TAK swojego Syna...

Źródłem nieposłuszeństwa jest wątpliwość, która zazwyczaj jest jeszcze rozwijana, co prowadzi do zakłócenia relacji z Bogiem
i ludźmi.
Pojawia się śmierć.
Oczywiście - nie śmierć Boga, bo Jego nie można uśmiercić, ale śmierć człowieka poprzez izolację, stygmatyzację, negatywne
oceny, brak wsparcia, rozbicie małżeństwa...
Zatem, zrodzone z wątpliwości nieposłuszeństwo przynosi śmierć...

Natomiast posłuszeństwo rodzi się z miłości i jest jednym z doskonałych owoców miłości.
Chociaż jest trudne i musi przejść próbę pustyni oraz próbę krzyża...

Nieposłuszeństwo jest zdaniem się na samotność.
Po zerwaniu owocu szatan pierwszych rodziców zostawił samych sobie.
Ryzykujący posłuszeństwem tej samotności nie muszą się
obawiać, gdyż „Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i będziemy w nim przebywać”...

Początki dziejów ludzkości zostały skażone nieposłuszeństwem człowieka względem Boga, w czym wyraziła się pogarda wobec
przykazania „dającego życie”...

Rozpoczynając publiczną działalność, Jezus, który wziął na siebie nasze grzechy i obarczył się naszymi słabościami, dał radykalny
odpór diabłu, który Go kusił.
Diabeł to nie ponura legenda czy bezsilny straszak na tych, których trzeba powstrzymać przed popełnianiem zła, lecz podstępny
przeciwnik Boga.
Istnieje naprawdę, nie tylko w wyobraźni.
Wszystkie trzy pokusy mają wspólny mianownik: chodzi o to, by to Jezus uwiarygodnił siebie i swoją misję, a przez cud usunął
wszelkie wątpliwości i pokonał wszystkie opory.
Takie same żądania są bez ustanku ponawiane pod adresem Boga, Chrystusa i Kościoła.
Mnoży się postulat uwiarogodnienia się i trwa wołanie, aby stale na nowo Bóg usprawiedliwiał się przed człowiekiem...

Jezus pokazuje, jak należy walczyć z diabłem i demaskować jego przebiegłość.
Zdecydowanie odrzuca pokusy Złego, nie daje się wciągnąć w dialog i długie rozważania.
Koncentruje się na słowie Bożym.
Są to wymierne owoce Jego rozmodlenia i umartwienia...

Porozmawiaj z Bogiem o tym, jak rozpoznawać dary i jak wykorzystywać je dla dobra innych.
Proś Jezusa, aby twoja wiara opierała się na zaufaniu do Niego.
Módl się, aby Ewangelia nigdy nie była głoszona z użyciem przemocy...

Proś o hojne otwarcie się na Ducha modlitwy i pokuty...

I pamiętaj - "Im więcej kto opuszczony z tym większą miłością służyć mu trzeba, bo samego Pana Jezusa w osobie tego ubogiego
ratujemy
" (Św. Albert Chmielowski)...

SUMMA SUMMARUM

Władza stwarza pozory wszechmocy, daje kontrolę i możność budowania własnej wielkości kosztem innych.

Wiara, która ma zależeć wyłącznie od znaków i cudów, nie jest wiarą.

Diabeł nie namawia do wyboru zła, ale ukazuje szatańską "prawdę" jako największe dobro.

Tylko w Jezusie potrafimy rozeznać podstęp diabła i właściwie go nazwać.

Tylko w łączności z Nim jesteśmy w stanie "jadowitemu dobru" diabła powiedzieć zdecydowanie NIE.

Tylko w łączności z Nim jesteśmy w stanie, odnosząc się do żywego Słowa Prawdy, dokonać właściwego wyboru.

W doświadczaniu kuszenia istotna jest świadomość, że człowiek nie jest sam, a Jezus w nas walczy i zwycięża.

W chwili kuszenia pozwólmy działać Jezusowi przez zaufanie w naszej bezradności, ale i w nadziei i wierze w Jego zwycięstwo.

Tylko miłość zwycięża szatana. To najlepszy egzorcyzm, bo nie ma lepszego egzorcysty od człowieka, który naśladuje miłość Jezusa.

Sami - nigdy nie zwyciężymy szatana. Z Jezusem - zawsze.

Prawdziwy dramat człowieka rozgrywa się zawsze między TAK a NIE. Totalnemu NIE człowieka Bóg przeciwstawia totalne TAK swojego Syna.

Zrodzone z wątpliwości nieposłuszeństwo przynosi śmierć.

Posłuszeństwo rodzi się z miłości i jest jednym z doskonałych owoców miłości. Chociaż jest trudne i musi przejść próby pustyni i krzyża.

Nieposłuszeństwo to zdanie się na samotność. Nie muszą obawiać się jej ci, którzy są posłuszni.

Jezus dał radykalny odpór diabłu, który Go kusił, aby On uwiarygodnił się.

Niestety, nadal oczekujemy, aby stale na nowo Bóg usprawiedliwiał się przed człowiekiem.

Jezus pokazuje, jak walczyć z diabłem i demaskować jego przebiegłość. Odrzuca jego pokusy, nie daje się wciągnąć w dialog i rozważania.

"Im więcej kto opuszczony z tym większą miłością służyć mu trzeba, bo samego Jezusa w osobie tego ubogiego ratujemy" (Św. A. Chmielowski).

 

 

Flag Counter