28 LUTEGO

WTOREK, Dzień powszedni

EWANGELIA - Mk 10, 28-31 (Nagroda za wyrzeczenia)

Piotr powiedział do Jezusa: „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą”.
Jezus odpowiedział: „Zaprawdę powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie
i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród
prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym.

MEDYTACJA

Opuścić wszystko i pójść za Jezusem.
To bardzo trudne zadanie.
Zapewne i dla Piotra nie było łatwe...

Rzeczy materialne, relacje, pieniądze, sława, kariera...
Decydując się na życie z Chrystusem, możesz spotkać się z niezrozumieniem, lecz Jezus zapewnia dziś, tak jak obiecał
wtedy Piotrowi, że zostawiając wszystko ze względu na Niego i Ewangelię stokroć więcej otrzymasz teraz, a w przyszłości - życie
wieczne...

To, co najtrudniej jest nam zostawić, jest często tym, o co bardzo zabiegamy.
Być może to Jezus miał na myśli, mówiąc, że ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi...

Życie chrześcijanina to życie w służbie Ewangelii.
Takie życie stawia jednak wymagania...

Dlaczego opuszczając kogoś lub coś z powodu Jezusa i Ewangelii otrzymujemy stokroć więcej?
To dzieje się dzięki miłości, którą człowiek zaczyna żyć, gdy idzie za Jezusem i dokonuje wyborów zgodnie z Ewangelią...
Gdy człowiek kocha, to właściwie wszystko jest jego.
Każdy człowiek jest mu bliski, a dobrami materialnymi cieszy się tak samo, gdy są jego własnością, jak i wtedy, gdy są cudze.
Bo miłość jest bogactwem, które przewyższa swoją wartością wszystko, co istnieje na świecie...

Jezus nie po to zaprasza nas do pójścia za Nim, by uczynić nas nieszczęśnikami odartymi ze wszystkiego.
Przeciwnie, On chce nas obdarować większym bogactwem i uczynić szczęśliwymi...
Dobrze to ujął św. Stanisław Kostka, który rezygnując z życia małżeńskiego i z kariery na dworze króla Polski, powiedział: "Do
większych rzeczy jestem stworzony"...

Kościół to wspólnota sióstr i braci, ludzi, którzy wzajemnie się o siebie troszczą, wspierają i podpierają w drodze do nieba.
To nasze bogactwo, które warto odkrywać i traktować jako dar od Boga...

Wyrzeczenie, trudy a nawet ofiary ponoszone dla Jezusa i Ewangelii, zostaną nagrodzone.
Musimy pamiętać, że nagrodą jest życie wieczne, czyli szczęście z Bogiem...

Ważne jest to, co posiadamy, ale nie możemy przywiązywać się do tego.
Nie możemy wszystkiego sprowadzać do wymiarów doczesności.
Nasze życie jest bowiem realizacją drogi ku życiu wiecznemu...

Pójście za Chrystusem oznacza wiele wyrzeczeń.
Co za to otrzymamy, co zyskamy?
Chrystus mówi, że otrzymamy życie wieczne.
Czy nie jest to zatem nagroda, która warta jest wszystkich naszych wyrzeczeń?...

Proś o hojność i wielkoduszność w podążaniu za Jezusem...

Proś Jezusa, aby dał ci siłę do tego, aby odrzucić w swoim życiu to, co jest przeszkodą w twojej relacji z Nim samym...
Pomódl się za osoby, które być może nie rozumieją twojej drogi czy twojego powołania.
Powierz to wszystko Jezusowi, a On będzie działał...

SUMMA SUMMARUM

To, co najtrudniej jest nam zostawić, jest często tym, o co bardzo zabiegamy.

Otrzymujemy więcej dzięki miłości, którą zaczynamy żyć, gdy idziemy za Jezusem i dokonujemy wyborów zgodnie z Ewangelią.

Miłość jest bogactwem, które przewyższa swoją wartością wszystko, co istnieje na świecie.

Gdy kochamy, to wszystko jest nasze.

Kościół to nasze bogactwo, które warto odkrywać i traktować jako dar od Boga.

Nasze wyrzeczenia, trudy oraz ofiary ponoszone dla Jezusa i Ewangelii, zostaną nagrodzone życiem wiecznym.

Nie należy wszystkiego sprowadzać do wymiarów doczesności. Nasze życie jest bowiem realizacją drogi ku życiu wiecznemu.

 

 

Flag Counter