22 LUTEGO

ŚRODA, Święto katedry św. Piotra Apostoła

EWANGELIA - Mt 16, 13-19 (Tobie dam klucze królestwa niebieskiego)

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?»
A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków».
Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»
Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego».
Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest
w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam Ty jesteś Piotr – Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam
klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».

MEDYTACJA

W dzisiejszej Ewangelii Jezus pyta uczniów, za kogo uważają Go ludzie...
Ty również jesteś Jego uczniem...
Pomyśl nad odpwiedzią na pytanie Jezusa...

Dla Izraelitów Jezus jest jednym z proroków z przeszłości.
Próbują dopasować Jego działalność do świata, który dobrze znają.
Patrzą na Chrystusa przez pryzmat swoich schematów.
Są zamknięci na możliwość zaistnienia czegoś nowego w ich życiu, a tym bardziej na zupełną odmianę...

Piotr, pomimo swoich słabości, umie zdobyć się na śmiałe gesty.
Jest otwarty na Boże prowadzenie i przyjmuje wewnętrzne natchnienia.
Ma odwagę wyznać, że Jezus jest Mesjaszem.
W odpowiedzi Piotra Jezus rozpoznaje natchnienie pochodzące od Ojca.
Obiecuje Piotrowi dać klucze do Królestwa Niebieskiego.
To niezwykle zaskakująca obietnica...

Odpowiedź na pytanie, które Jezus zadał swoim uczniom, jest decydująca.
Kim jest dla ciebie Jezus?
Czy widzisz w Nim Boga żywego, który zbawia i cały czas działa w twoim życiu?
Taka odpowiedź decyduje o tym, czy jesteś chrześcijaninem.
Przemiana serca i wyrzeczenie się grzechu są konsekwencją uznania Go za Boga...

"A wy za kogo Mnie uważacie?"...
Być może Jezus nie chciał sprawdzić wiary swoich uczniów, tylko powiedzieć im, kim oni są...

Naszym problemem jest to, że nie znamy dobrze Boga, ale jeszcze większym jest to, że nie znamy siebie.
Wiele naszych błędów bierze się stąd, że nie znamy siebie, że mamy o sobie błędne mniemanie...
Zatem, jak poznać siebie?
Odpowiedź jest jednoznaczna: poznasz siebie, gdy poznasz Jezusa...

"A wy za kogo Mnie uważacie?"...
Od odpowiedzi na to pytanie wiele zależy.
Jeśli w Jezusie uznajemy Boga, to znaczy, że powinniśmy żyć według Jego zasad i to powinno być widoczne w naszym życiu.
Oby tak było...

Pamiętajmy, że pozory mylą.
Nasza chrześcijańska tożsamość oparta jest na Jezusowym wyborze.
Zaufanie autorytetowi ma sens i wartość.
Trwanie we wspólnocie wynosi bliźnich i daje im większe prawo do niemal wszystkiego - naszego zaangażowania, modlitwy, wiary i życia...

Jako chrześcijanin módl się też o to, aby Piotr był wierny nauczaniu Chrystusa...
Chciej swoje życie chrześcijańskie zrealizować „cum Petro et sub Petro” - z Piotrem i pod władzą Piotra...

Z postanowienia samego Chrystusa Piotr stał się fundamentem wspólnoty kościelnej i na nim Zbawiciel zbudował swój Kościół.
Trzeba zawsze pamiętać, że jest to Kościół Chrystusa.
Jednak Piotr ma umacniać twoją wiarę...

Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”...
Wyznanie Piotra jest fundamentem twojego życia duchowego.
To wyznanie nadaje sens twojemu życiu.
Kościół ma Opokę, a bramy piekielne go nie przemogą.
To powinno być źródłem twojej nadziei...

Proś Jezusa o otwartość na Jego objawianie się w twoim życiu i odwagę przekraczania utartych schematów...

SUMMA SUMMARUM

Kim jest dla nas Jezus? Odpowiedź na pytanie jest znacząca, bo decyduje o tym, czy jesteś chrześcijaninem.

Czy widzimy w Nim Boga żywego, który zbawia i nieustannie działa w naszym życiu?

Przemiana serca i wyrzeczenie się grzechu są konsekwencją uznania Go za Boga.

Jeśli w Jezusie uznajemy Boga, to znaczy, że powinniśmy żyć według Jego zasad i to powinno być widoczne w naszym życiu.

Nie znamy Boga, ale i nie znamy siebie. Stąd bierze się wiele naszych błędów.

Jak poznać siebie? Odpowiedź jest jednoznaczna: poznamy siebie, gdy poznamy Jezusa.

Nasza chrześcijańska tożsamość oparta jest na Jezusowym wyborze.

Chciejmy nasze życie chrześcijańskie zrealizować „cum Petro et sub Petro”.

Kościół jest Chrystusa, ale Piotr ma umacniać naszą wiarę.

Wyznanie Piotra to fundament naszego życia duchowego. Wyznanie to nadaje sens naszemu życiu.

Kościół ma Opokę, a bramy piekielne go nie przemogą. To powinno być źródłem naszej nadziei.

Bądźmy otwarci na Jego objawianie się w naszym życiu i miejmy odwagę przekraczania utartych schematów.

 

 

Flag Counter