17 LUTEGO

PIĄTEK, Dzień powszedni
albo wspomnienie Świętych Siedmiu Założycieli Zakonu Serwitów NMP

EWANGELIA - Mk 8, 34 - 9, 1 (Prawdziwi uczniowie Jezusa)

Jezus przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech
weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii,
zachowa je.
Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić? Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę?
Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi przed tym pokoleniem wiarołomnym i grzesznym, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy
przyjdzie w chwale Ojca swojego razem z aniołami świętymi”.
Mówił także do nich: „Zaprawdę powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą królestwo Boże przychodzące w mocy”.

MEDYTACJA

Jezus mówi tym, którzy chcą pójść za Nim o pewnych wymaganiach.
Trzeba coś stracić, aby coś zyskać.
To paradoks miłości Boga, aby doprowadzić nas do pełni życia...

Następnym wymaganiem Jezusa jest wzięcie swojego krzyża oraz naśladowanie Go.
Jezus zaprasza, aby Go naśladować w niesieniu krzyża po to, abyśmy byli bardziej do Niego podobni, tak jak On stał się podobny nam we
wszystkim, oprócz grzechu...

Jezus zaprasza, aby pójść za Nim.
Wymaga to wytrwałości i świadectwa, nawet pomimo tego, że ktoś lub coś będzie utrudniać tę drogę.
Jezus nie ukrywa, że to trudne wezwanie...

Otaczający nas świat często pyta o korzyści.
Korzyść podejmowanej pracy, obowiązków, a nawet dobrych uczynków...
Jezus dziś wskazuje, co powinno być korzyścią chrześcijanina.
O co powinien zabiegać, o co się troszczyć i czego nie stracić...

Wstydzimy się tego, co nie ma dla nas wartości.
Jeżeli dla kogoś Jezus i Jego nauczanie nie ma wartości, to ktoś taki odcina się od Niego i odrzuca Jego zbawienie.
Takiemu człowiekowi Jezus pomóc nie może...

Jeżeli dla kogoś Jezus i Jego nauczanie mają wielką wartość, to ktoś taki gotów będzie, w razie konieczności, nawet życie oddać za Niego
i Ewangelię.
Jezus tego nie żąda od nas, ale chce nas przekonać, że Jego nauczanie ma taką wartość, iż warto nawet życie oddać za nie.
Kto pozna Ewangelię, ten nie będzie miał co do tego wątpliwości i przekona się, że ona ma większą wartość niż życie na tym świecie, bo bez niej
to życie nie ma sensu, czyli nia ma żadnej wartości...

Jednym z zadań chrześcijan na ziemi jest taki sposób życia, dzięki któremu dostaniemy się do nieba, gdzie będziemy żyli na zawsze z Bogiem.
Ten czas przygotowania ziemskiego jest okresem naszego uszlachetnienia, stawania się dobrym człowiekiem, na tyle, aby się tam dostać.
Bez wątpienia pomaga w tym dojrzałe przeżywanie swojego krzyża, czyli podejmowanie zmagań z przeciwnościami.
Ważne, abyś o tym pamiętał, gdy będziesz chciał od niego kolejny raz uciec...

Ludzka solidarność bywa dobra albo zła.
Jest dobra, gdy służy dobru...
Staje się zła, gdy jest solidarnością w złym.
Gdy stawiana przez ludzi budowla ma sięgać nieba po to, by udało się wypędzić z niego Boga.
By można było ogłosić światu, że Bóg nikomu do niczego nie jest potrzebny...

Troska o duszę, o życie duchowe w nas, to ewangeliczny program na dzisiaj.
To bardzo trudna wewnętrzna walka...
Pójście za Jezusem ma trzy etapy.
Pierwszy etap to zaparcie się siebie samego.
Drugi to wzięcie swojego krzyża.
Trzeci to naśladowanie Jezusa...
Pójście za Jezusem nie jest łatwe.
Czasami trzeba zrezygnować z części siebie samego, podjąć się pewnego trudu, ale wszystko po to, by zyskać prawdziwe życie z Jezusem...

Jezus zna twoje pragnienia, pasje, potrzeby i przywiązania.
Patrzy na ciebie i mówi: jeśli chcesz za wszelką cenę zachować życie, stracisz je, a jeśli jesteś gotowy je stracić, zachowasz je...

Porozmawiaj z Jezusem, twoim Przyjacielem, za którym chcesz kroczyć w swojej codzienności...

SUMMA SUMMARUM

Trzeba coś stracić, aby coś zyskać. To pozorny paradoks miłości Boga, aby doprowadzić nas do pełni życia.

Jezus zaprasza, aby Go naśladować w niesieniu krzyża po to, abyśmy byli bardziej do Niego podobni.

Jezus zaprasza, aby pójść za Nim. Wymaga to wytrwałości i świadectwa. To bardzo trudne wezwanie.

Wstydzimy się tego, co nie ma dla nas wartości.

Gdy dla kogoś Jezus i Jego nauczanie nie ma wartości, to ten ktoś odcina się od Niego i odrzuca Jego zbawienie.

Takiemu człowiekowi, który odcina się od Jezusa i odrzuca Jego zbawienie, Jezus nie może pomóc.

Jeżeli dla kogoś Jezus i Jego nauczanie mają wartość, to życie tego kogoś ma sens, czyli wartość.

Ewangeliczny program każdego chrześcijanina na dzisiaj: troska o duszę, o życie duchowe w nas. To bardzo trudna wewnętrzna walka.

Pójście za Jezusem ma trzy etapy: zaparcie się siebie samego, wzięcie swojego krzyża i naśladowanie Jezusa.

 

Flag Counter