18 STYCZNIA

ŚRODA, Dzień powszedni

EWANGELIA - Mk 3, 1-6 (Uzdrowienie w dzień szabatu)

W dzień szabatu Jezus wszedł do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschłą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć.
On zaś rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: «Stań tu na środku». A do nich powiedział: «Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego czy coś
złego? Życie ocalić czy zabić?» Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy wkoło po wszystkich z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich
serca, rzekł do człowieka: «Wyciągnij rękę». Wyciągnął i ręka jego stała się znów zdrowa.
A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz odbyli naradę przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić.

MEDYTACJA

Każdy cud Jezusa świadczył o tym, że On jest wybawicielem, uzdrowicielem i mesjaszem.
Cud uzdrowienia pokazywał, że jest zdolny do uzdrowienia każdej słabości.
Jego działalność nie ograniczała się do budowania filozofii życia, ale pokazywała, że to, co po ludzku nie jest możliwe, dla Niego jest
możliwe...

Do synagogi przyszli również faryzeusze.
Nie interesował ich człowiek, który cierpi.
Mieli zupełnie inną motywację, ponieważ ich serca były zatwardziałe i zamknięte na przyjęcie łaski Boga szukali argumentów do oskarżenia
Jezusa...

Jezus zawsze mówił faryzeuszom, że celem przepisów Prawa jest przykazanie miłości.
Swoją postawą pokazuje jak ważna jest wrażliwość na drugiego człowieka i na jego potrzeby...

Jezus powraca do synagogi, miejsca swojej działalności, w którym dokonał już cudu uwolnienia od złego ducha.
Tam, śledzony przez faryzeuszy, w szabat uzdrawia człowieka z uschłą ręką.
Ogarnia Go jednak smutek z powodu zatwardziałości serc obserwujących Go.
Kluczem w zrozumieniu uczuć Jezusa są dwa słowa: "uschła" i "zatwardziałe".
"Uschła" w Ewangelii jest nie tylko ręka chorego.
Usycha figa, kiedy Jezus nie znalazł na niej owoców, która to scena nawiązuje do postawy przeciwników Jezusa wykluczających czynienie dobra
w szabat.
Usycha także drugie ziarno z przypowieści, które nie wyrosło z powodu kamienistego podłoża...
Brak odpowiedzi ze strony zapytanych przez Jezusa określony został jako skamienienie ich serc.
Słowo "zatwardziałość" w języku greckim oznacza dosłownie "sklerozę serca", czyli "wymazany z pamięci serca".
To, że faryzeuszom brakuje wytrwałości i chęci czynienia dobra wynika z tego, że ich serca są chore na "sklerozę".
Czyli ich serce, jako ośrodek myśli, uczuć i woli zapomniało o czymś, co było kiedyś w człowieku pierwotne, piękne i pierwsze.
Zapomniało o relacji z Bogiem...

Często pytasz o motywację swojego lub cudzego postępowania.
Twoja, i każda inna odpowiedź, powinna brzmieć: "Robię to dla Chrystusa"...
Motywem działania Chrystusa było to, że przy każdej okazji dawał życie.
Na tym właśnie polega Miłość...

Postawa faryzeuszy i zwolenników Heroda to częsta metoda współczesnego świata: zgładzić za uczynione dobro.
A tymczasem liczy się człowiek, który odpowiada na głos Boga.
Zło śledzi dobro, żeby je oskarżyć.
Świat chce wyrzucić Boga z własnej przestrzeni.
Ale w końcu dobro zwycięża.
Człowiek otrzymuje dar nawet wtedy, gdy wokoło są zatwardziałe serca...
Dobroć i Miłość Boga do człowieka jest najważniejsza.
Jezus pokazuje, że ważniejszy od litery prawa jest człowiek, jego godność i dobro.
Co więcej oddawanie czci Bogu, tak jak w dzień szabatu, powinno prowadzić także do troski o człowieka...

Zwróć uwagę na Jezusa śledzonego złymi, podejrzliwymi spojrzeniami.
Jest spokojny i wolny wobec ludzkich uprzedzeń.
Pozostaje sobą...

Podziwiaj Jezusa, który pozostaje prostolinijny i konsekwentnyw swych zachowaniach wobec potrzebującego.
Nie ukrywa swoich zamiarów, choć wie, że jest źle osądzany.
Jest przekonany, że czyni dobrze i to jest Jego priorytetem...

Zwróć uwagę na swoje zachowania w sytuacjach, gdy jesteś obmawiany i gdy podważane są twoje opinie...

Jezus zwraca się do ludzi opanowanych przez złe myśli.
Stara się ich poruszyć i uzdrowić swoim słowem.
Milczą...
Ich serca są zatwardziałe.
Jezusa ogarnia gniew i smutek...

Zauważ, z jaką odwagą i miłością Jezus zajmuje się chorym człowiekiem.
Stawia go w centrum, na widoku zebranych i uzdrawia.
Dobro nie musi się ukrywać...

Proś Jezusa, aby dał ci serce proste i odważne w opowiadaniu się po stronie dobra...

Proś o wrażliwość na potrzeby ludzi, którzy są dookoła ciebie; abyś potrafił przychodzić z pomocą nawet wtedy, kiedy cię o nią nie proszą...

SUMMA SUMMARUM

Celem przepisów Prawa jest przykazanie miłości.

Czy nasze serce nie zapomniało o czymś, co było kiedyś w nas pierwotne, piękne i pierwsze. Nie zapomniało o relacji z Bogiem?

Często pytamy o motywację swojego lub cudzego postępowania. Nasza odpowiedź, powinna brzmieć: "Robię to dla Chrystusa".

Postawa faryzeuszy to cecha współczesnego świata: zgładzić za uczynione dobro. A tymczasem liczy się człowiek, który odpowiada na głos Boga.

Zło śledzi dobro, żeby je oskarżyć. Dlatego świat chce wyrzucić Boga z własnej przestrzeni.

Jezus pokazuje, że ważniejszy od przepisów Prawa jest człowiek, jego godność i dobro.

Jezus zajmuje się chorym człowiekiem. Stawia go w centrum, na widoku zebranych i uzdrawia, bo Dobro nie musi się ukrywać.

 

 

Flag Counter