17 STYCZNIA

WTOREK, Wspomnienie św. Antoniego, opata

EWANGELIA - Mk 2, 23-28 (Szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu)

Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat wśród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze rzekli do Niego: «Patrz,
czemu oni robią w szabat to, czego nie wolno?»
On im odpowiedział: «Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie, i był głodny on i jego towarzysze? Jak wszedł do
domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom».
I dodał: «To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest panem szabatu».

MEDYTACJA

Sztywne prawo tworzy sztywne reguły.
Natomiast miłość roztropna wie, kiedy może je przekroczyć...
Miłości nie można nakazać, nie da się jej zadekretować, ująć w szczegółowych przepisach.
Jezus nie kwestionował samego prawa, ale podkreślał jego służebną rolę.
Miłość jest przed prawem.
Legalizm, wierność prawu, nie jest niczym złym, ale nie zastąpi twórczej siły miłości...

Żadne prawo nie zastąpi konieczności własnego wyboru.
Żaden przepis nie podpowie ci komu podać rękę, kogo wesprzeć dobrym słowem, kiedy milczeć, a kiedy z mocą głosić Ewangelię.
Ty dokonujesz wyboru, gdy przestrzegając prawa dajesz przykład uczciwego i pobożnego życia.
Także wtedy, gdy dla miłości Boga i człowieka intepretujesz prawo, które chce cię ogłupić i zniewolić...

Kiedy kroczysz u boku Jezusa, Jego głos podpowiada ci właściwą postawę: prymat życia przed śmiercią, pracy przed kapitałem, osoby przed rzeczą
i miłości przed prawem.

Syn Człowieczy, Pan szabatu, daje ci wolność kierowania się w życiu przede wszystkim miłością...

W dzisiejszej Ewangelii przeciwnikami Jezusa są faryzeusze.
Można zauważyć zaostrzenie konfliktu, ponieważ ich zarzut nie dotyczy zwyczajów związanych ze spożywaniem posiłków z publicznymi
grzesznikami ani przestrzegania postów.
Tym razem konflikt dotyczy przestrzegania szabatu, który podobnie jak nakaz obrzezania, należał do najważniejszych znaków przynależności do
ludu Bożego i wierności Prawu Mojżeszowemu.
Ten nakaz obowiązywał wszystkich Izraelitów bez wyjątku.
Daje się jednak zauważyć, że faryzeuszów interesuje przede wszystkim granica między tym, co dozwolone, a tym, co zakazane, natomiast
w mniejszym stopniu poznanie woli Boga.
Jezus odpowiadając na zarzuty od razu trafia w sedno mówiąc: Czy nigdy nie czytaliście...?
Tym samym zarzuca ówczesnym elitom intelektualnym i społecznym Izraela nieznajomość Pisma Świętego.
To właśnie odwrócenie się od Słowa spowodowało, że stali się niewolnikami zwyczajów, opinii większości, wielekrotnie powtarzanych:
"zawsze tak było", "wszyscy tak robią"...

Jezus wielokrotnie czynił lub pozwalał innym czynić coś, co gorszyło pobożnych, co sprawiało wrażenie łamania przykazań.
Pozwalał sobie na to tylko wtedy, gdy w grę wchodziło dobro człowieka.
Przepisy, prawo i przykazania nie są w stanie zabezpieczyć w pełni dobra człowieka.
Ale, tak naprawdę, istnieją uniwersalne prawa.
Uniwersalne prawa to Miłość, którą można poznać tylko wtedy, gdy patrzymy na Jezusa.
Temu, który kocha wszystko wolno...

Do czasu narodzin Chrystusa Żydzi, dołączyli 613 kolejnych przykazań do dziesięciu przykazań zawartych w Dekalogu.
Były tak szczegółowe, że regulowały z kim można rozmawiać, jak obmywać ręce lub ile kroków można przejść w szabat.
Ich religijność zaczęła opierać się jedynie na ścisłym i bezrefleksyjnym przestrzeganiu prawa.
Zapomnieli o miłości i roztropności.
Natomiast Jezus bardzo mocno pokazuje, że miłość i roztropność mają stanowić ważny element powstającego wówczas chrześcijaństwa.
To ważne, abyśmy o tym nie zapominali....

Faryzeusze uważali się za strażników Prawa.
Tłumaczyli je w sposób najbardziej wygodny dla siebie.
Zważali jedynie na zewnętrzne formy jego wypełniania.
Widząc Jezusa wraz z Apostołami, którzy zrywali kłosy w szabat, oburzyli się i zwrócili Mu uwagę, powołując się na Prawo.
Odpowiedź Jezusa mogła nie podobać się faryzeuszom, a nawet wywołać złość i gniew.
On nie obawiał się ich sprzeciwu.
Żyjąc w pełnej wolności nie kierował się opinią ludzką, nie uzależniał swych wyborów od tego, co inni pomyślą lub powiedzą.
Bo nie zabiegał o popularność...

Zatem, czasami warto zaryzykować osąd ale zawsze należy postępować w prawdzie i kierować się w wyborach Bożą wolą.
Uczyć się, jak patrzeć na życie Jego oczyma...

"To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu”...
Liturgia Kościoła, Msza św., w której uczestniczymy, powinny nauczyć nas wrażliwości na drugiego człowieka.
Kult to nie tylko czynność zewnętrzna, ale to szkoła duchowości chrześcijańskiej i szkoła naszego człowieczeństwa...

Godność człowieka w oczach Boga jest ogromna.
To prawda, człowiek ma wielką godność.
Potrzebuje też innych, by czuć się we wspólnocie z innymi.
Człowiek potrzebuje światła, które przeniknie jego serce...

Czasami czujemy się jak rozbity statek.
Przez oczy drugiego człowieka może przyjść do serca spokój, ale również wiara, nadzieja i miłość...

Jezus zaprasza cię, abyś był z Nim.
Nie obiecuje ci, że nie będziesz doświadczał ludzkiej biedy.
On sam wybrał życie po ludzku, skromne i pełne niedostatku...

Wsłuchaj się w rozmowę Jezusa z faryzeuszami.
Zwróć uwagę na ogromną różnicę w podejściu do ludzkich potrzeb.
Faryzeusze patrzą na nie przez literę prawa i osądzają człowieka.
Jezus odwołuje się do miłości i broni człowieka...

Jezus przywołuje historię z życia Dawida, aby przypomnieć, że Jego Ojciec jest Bogiem biednych i głodnych, i że zawsze
znajdą opiekę w Jego domu.
A prawo ustanowił po to, aby broniło człowieka w jego biedzie...

Jezus jest panem prawa.
Jeśli przylgniesz do Niego i będziesz nasycał się Jego miłością, łatwiej ci będzie kierować się we wszystkim dobrocią.
Zbliż się do Niego i przytul się do Jego serca.
Powtarzaj akt miłości: „Jezu, daj mi serce i oczy pełne dobroci!”...

Proś Jezusa o dobre natchnienia, o łaskę poznania, co Bogu przyjemne, co bardziej służy tobie i ludziom dookoła...

SUMMA SUMMARUM

Sztywne prawo tworzy sztywne reguły, ale roztropna miłość wie, kiedy może te reguły przekroczyć.

Miłości nie można nakazać, bo Miłość powinna być zawsze przed prawem.

Legalizm nie jest niczym złym, ale nie zastąpi twórczej siły miłości.

Prawo nigdy nie zastąpi konieczności własnego wyboru.

Dokonujemy wyboru, gdy przestrzegając prawa, dajemy przykład uczciwego i pobożnego życia.

Dokonujemy wyboru, gdy dla miłości Boga i człowieka interpretujemy prawo, które chce nas ogłupić i zniewolić.

Jezus zawsze podpowiada: prymat życia przed śmiercią, praca przed kapitałem, osoba przed rzeczą i miłość przed prawem.

Odwrócenie się od Słowa powoduje, że stajemy się niewolnikami zwyczajów oraz opinii większości, bo "zawsze tak było" i "wszyscy tak robią".

Przepisy, prawo i przykazania nie są w stanie zabezpieczyć w pełni dobra człowieka. Konieczne są uniwersalne prawa - Miłość.

Uniwersalne prawa to Miłość, którą można poznać wtedy i tylko wtedy, gdy patrzymy na Jezusa. Temu, który kocha, wszystko wolno.

Miłość i roztropność muszą stanowić ważny element naszego chrześcijaństwa.

Żyjąc w wolności nie kierujmy się ludzką opinią i nie uzależniajmy swych wyborów od tego, co inni pomyślą lub powiedzą.

Czasami warto zaryzykować osąd, ale zawsze należy postępować w prawdzie i kierować się w wyborach Bożą wolą.

Uczmy się, jak patrzeć na życie Jego oczyma.

On zaprasza nas, abyśmy byli z Nim.

Faryzeusze patrzą na ludzkie potrzeby przez literę prawa i osądzają człowieka. Jezus odwołuje się do miłości i broni człowieka.

Jezus przypomina, że Jego Ojciec jest Bogiem biednych i zawsze znajdą oni opiekę w Jego domu, a prawo ma bronić człowieka w biedzie.

 

 

Flag Counter