10 STYCZNIA

WTOREK, Dzień powszedni

EWANGELIA - Mk 1, 21-28 (Jezus naucza jak ten, kto ma władzę)

W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę,
a nie jak uczeni w Piśmie.
Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: «Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś
nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży».
Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego». Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego.
A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: «Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu
posłuszne». I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

MEDYTACJA

Czy to nie dziwne, że najpierw świadectwo o Jezusie dawał duch nieczysty, a Jezus był dla niego zagrożeniem?...

Kogo mógłbyś dziś wskazać, że naucza, jakby miał władzę?...

Jezus nauczał z mocą w synagodze w Kafarnaum.
Żydzi, nigdy nie słyszeli takiej mowy.
Słuchali Go zdumieni, zastanawiając się, kim On może być.
Był zupełnie inny niż uczeni w Piśmie i faryzeusze.
Nikt poza Nim nie mógł się zdobyć na takie nauczanie, na nauczanie z mocą...

Szatan, który gnębił w synagodze człowieka, rozpoznał Jezusa od razu.
Wiedział, że Jezus jest od niego mocniejszy i z krzykiem wyszedł z opętanego.
Jezus rozkazuje duchom nieczystym i muszą Go słuchać.
Szatan jest silniejszy od człowieka, ale słabszy od Jezusa.
Dlatego trzeba wyrzekać się szatana i powierzać swoje życie Jezusowi...

Każdy człowiek jest twoim bliźnim, twoim bratem i siostrą.
Wobec każdego jesteś wezwany oznajmiać imię Pana.
Nie słowa są tu najważniejsze.
One przychodzą najłatwiej, ale dają najmniej efektów...

Troska o swoje życie duchowe i autentyczne świadectwo wiary mogą dotykać innych i zmieniać ich od środka.
Tak można próbować głosić imię Boga i odmieniać nasze domy, rodziny i miejsca pracy...

Jezus wypędził z człowieka złego ducha.
Warto jednak zauważyć, że najpierw Pan tego diabła uciszył i zmusił do milczenia...

Zły duch chętnie mówi do ciebie przez innych ludzi lub podsuwając ci w tajemniczy sposób różne myśli, pozornie dobre, ale ostatecznie
skłaniające do czegoś złego...

To jest właśnie pierwszy owoc przyjęcia Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela - przestajesz słuchać złego ducha, bo słuchasz Jezusa.
A jak zły duch nie może mówić do ciebie, to zostawia cię w spokoju...

W dzisiejszej Ewangelii Jezus jest przeciwstawiany uczonym w Piśmie, ówczesnym teologom-biblistom.
Znali Biblię, nauczali o niej i mówili, jak żyć.
Jednak ich zachowanie nie było potwierdzeniem wskazówek, które dawali.
Z Jezusem było inaczej.
Chodzi o to, aby twoje życie było potwierdzeniem tego, że wierzysz w Chrystusa...

Człowiek nie buntował się przeciw władzy Jezusa i pytał „czego chcesz od nas”.
To był zły duch w człowieku...

Człowiek nie dał Jezusowi władzę nad stworzeniem, nad sobą i nad złym Duchem.
Jezus ma władzę od Ojca...

Z dwóch stron doznajesz nalegania.
Nalega buntujący się w tobie.
Przynagla Duch Święty.
Pierwszy miota tobą i krzyczy.
Drugi napełnia pokojem.
Możesz ulec buntującemu, ale to niczego nie zmieni.
Jezus pozostanie Panem panujących i Królem królujących i to do Niego będzie należało ostatnie słowo...

Słowo Jezusa ma moc.
Ono zmienia twoje życie.
Słowo Jezusa jest słowem z mocą, przemienia człowieka i potrafi pokonać Złego...

Kafarnaum zajmuje szczególne miejsce na mapie historii Zbawienia.
To tutaj Jezus przybywa i głosi w synagodze naukę z mocą.
To w Kafarnaum jest dom św. Piotra Apostoła, któremu Jezus powierzy klucze Królestwa i na Piotrze zbuduje Kościół.
Dlatego duchowa wędrówka do Kafarnaum ma ogromne znaczenie dla naszego życia wewnętrznego i codziennego świadectwa...

Każde słowo Jezusa powinno mieć ogromne znaczenie dla twojego codziennego życia, powinno stawać się słowem życia na dzisiaj.
Ono powinno być dla ciebie wciąż aktualne...

Wejdź do synagogi, w której naucza Jezus...
Wyobraź sobie zdumione twarze ludzi, którzy słuchają Jego mowy.
Czują wyraźnie, że Jego słowo oddziałuje na nich z wyjątkową mocą...

Zbliż się do człowieka opętanego przez ducha nieczystego.
Usłysz jego przeraźliwy krzyk...
Zło usiłuje zagłuszyć słowa Jezusa...

Wsłuchaj się w pełne mocy słowa Jezusa..
Przenieś wzrok na człowieka, którego uzdrawia Jezus.
Wyobraź sobie, jak Zły targa nim i wychodzi z niego z głośnym krzykiem....
Jezus przypomina ci, że zło choć jest krzykliwe i rodzi cierpienie, nie jest wszechmocne.
Wszechmocny jest tylko Bóg...

Zaproś Jezusa do wszystkich swoich niemocy, do swoich zniewoleń i lęków, które tobą targają.
Powtarzaj z wiarą: „Jezu, proszę Cię o wolność i pokój serca”...

Proś Jezusa z wiarą i ufnością, a On zawsze obroni Cię przed złem.
Każdego dnia powierzaj siebie Jezusowi i dziękuj Mu za życie…

SUMMA SUMMARUM

Zły duch chętnie mówi do nas przez innych ludzi lub podsuwając nam różne myśli, pozornie dobre, ale ostatecznie skłaniające do czegoś złego.

Przestajemy słuchać złego ducha, bo słuchamy Jezusa. To pierwszy owoc przyjęcia Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela.

Gdy zły duch nie może do nas mówić, bo go nie słuchamy, to zostawia nas w spokoju.

Nasze życie musi być potwierdzeniem tego, że wierzymy w Chrystusa. Słowa nie są tu najważniejsze, bo przychodzą łatwo i dają mało efektów.

Słowo Jezusa ma moc. Przemienia człowieka i potrafi pokonać Złego.

Każde słowo Jezusa powinno mieć ogromne znaczenie dla naszego codziennego życia. Powinno stawać się słowem życia na dzisiaj.

Jezus przypomina, że zło choć jest krzykliwe i rodzi cierpienie, nie jest wszechmocne. Wszechmocny jest tylko Bóg.

Zaprośmy Jezusa do swoich niemocy, do zniewoleń i lęków, które nami targają. Powtarzajmy z wiarą: „Jezu, proszę Cię o wolność i pokój serca”.

 

 

Flag Counter