9 STYCZNIA

PONIEDZIAŁEK, Dzień powszedni

EWANGELIA - Mk 1, 14-20 (Jezus wzywa ludzi do nawrócenia i powołuje pierwszych Apostołów)

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. nawracajcie
się i wierzcie w Ewangelię».
Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami.
Jezus rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.
Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca
swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

MEDYTACJA

Nawrócenie oznacza zgodę na przemianę, której chce dokonać Bóg.
To odejście od swojej samowystarczalności i polegania tylko na sobie...

Jezus nawołuje do nawrócenia.
Wzywa człowieka do pójścia za Nim...
Być może miałeś takie chwile, kiedy bardzo zapragnąłeś tej Miłości...

Bóg potrzebuje jednak twojej ostatecznej zgody, by mieć całkowity wpływ na twoje życie.
Jeśli pójdziesz za wezwaniem Boga, rozpocznie On proces twego nawrócenia...

Bóg potrzebuje twojej decyzji i świadomości konsekwencji wynikających z jej podjęcia.
Droga z Bogiem nie zawsze będzie łatwa.
Ale to, co naprawdę ważne, to zaufanie Bogu.
Nawet z najtrudniejszych sytuacji, Bóg będzie umiał wyprowadzić dla ciebie dobro...

Nawracając się do Boga, On pozwala nam jeszcze lepiej okryć siebie i drugiego człowieka w świetle Jego miłości...

Jezus z Nazaretu wciąż powołuje uczniów, aby stawali się rybakami ludzi.
Pójście za Jezusem zawsze wiąże się z jakimś wyrzeczeniem.
Trzeba wiele zostawić za sobą, nie licytując się z Bogiem o nic...
Powołanie to zaproszenie do szczególnej przyjaźni z Jezusem.
Warto ćwiczyć się w odpowiadaniu Bogu...

Warto i trzeba porzucić wszystko, by pójść za Jezusem.
Nie musi to oznaczać porzucenia fizycznego, tak jak to zrobili Szymon, Andrzej, Jakub, Jan i tak wielu po nich.
Chodzi o to, abyśmy porzucili nasz dawny sposób myślenia, dawną hierarchię wartości, dawne nawyki stosowane w relacjach z innymi...
Czasami może w tym pomóc radykalna zmiana, na wzór Apostołów, ale bywa i tak, że taka zmiana bywa zupełnie niepotrzebna, a nawet
destruktywna...

Istota pójścia za Jezusem sprowadza się do pragnienia wolności.
Jezus bowiem głosi Prawdę, a Prawda wyzwala.
Kto nie dąży do wolności, nie pozna Prawdy, bo będzie na nią zamknięty...

Wolność, którą otrzymuje się idąc za Jezusem sprawia, że człowiek już nie ma żadnych więzi i ma tylko relacje.
Te relacje są piękne i dobre, bo naznaczone wolnością.
Są też trwałe, bo zbudowane na Miłości, a nie na uzależnieniu.
Zatem, nie ma Miłości bez wolności...

Jezus po raz trzeci powołuje Piotra.
Wcześniej spotkali się nad Jordanem, potem uzdrowił jego teściową, dopiero za trzecim razem Piotr zrozumiał Jezusa...
Bóg ma niesamowitą cierpliwość do człowieka.
Nie poddaje się łatwo.
Dobrze, że wciąż na nowo daje nam szansę...

Wielokrotnie i na różne sposoby Bóg mówi do nas...
Przykłady ze Starego Testamentu: Łuk na obłokach, oślica, runo. Wyciągnięty z wody, pasący owce, nacinający sykomory. Wody w krew
zamienione, słup ognia i dziecko niepłodnej...
Przykłądy z Nowego Testamentu: Rybacy na łodziach, uczniowie Jana, bogaty młodzieniec. Uzdrowienia, wskrzeszenia, rozmnożone chleby.
Męka, Śmierć, Zmartwychwstanie i Zesłanie Ducha Świętego...
Przykłady współczesne: Kościół, Księga, sakramenty. Urzędowi szafarze, uciekający na pustynię szaleńcy Boży, męczennicy i grzesznicy,
duchowni i świeccy, bogaci i ubodzy, znani a jeszcze częściej cisi i zapomniani...
Bóg mówi do nas w każdym czasie i do każdego.
Nie ma pominiętych.
Są tylko obojętni i zatwardziali...

Masz być świadkiem prawdy o królestwie Bożym, w tobie ma się dokonywać nawrócenie.
Twoje życie ma być wypełnione wiarą w Ewangelię, a Ewangelią, Dobrą Nowiną, jest Chrystus.
To także jest treść twojego życia...

Musisz być solidnym świadkiem...
Musisz każdego dnia coraz bardziej wierzyć...
Musisz ciągle pracować nad sercem i sumieniem...

Jezus codziennie przynosi swoje Słowo.
Mówi do ciebie każdego dnia.
Ale tylko serce wolne odgrzechu i nieuporządkowanych przywiązań jest zdolne do życia Jego Słowem...

Jezus potrafi rozmiłować w sobie i natchnąć słowem w najmniej spodziewanej chwili.
Każde Jego natchnienie kryje w sobie ogromną moc.
Może nawet zmienić całe twoje życie.
Jednocześnie jest bardzo delikatne i szanuje twoją wolność...

Proś Jezusa o to, aby napełnił twoje serce ufnością, abyś nie polegał wyłącznie na sobie, ale pozwolił się Jemu prowadzić...

Zbliż się do Jezusa, który idzie brzegiem Jeziora Galilejskiego.
Zatrzymaj się z Nim przy łodzi Szymona i Andrzeja, potem Jakuba i Jana.
Są bardzo zajęci, ale Jezus sprawia, że pozostawiają wszystko i idą za Nim...

Zwierz się Jezusowi z tego, co dzieje się w twoim sercu.
Oddaj Mu to, co najbardziej cię niepokoi i tłumi Jego natchnienia...
Proś Go usilnie o zdolność otwierania się na Jego natchnienia...

Pomódl się za tych, którzy pomagają ci dobrze rozeznawać i z odwagą przyjmować Boże natchnienia...

SUMMA SUMMARUM

Nawrócenie to zgoda na przemianę, której chce dokonać Bóg. To odejście od swojej samowystarczalności i polegania tylko na sobie.

Bóg potrzebuje naszej ostatecznej zgody, by mieć całkowity wpływ na nasze życie.

Jeżeli pójdziemy za wezwaniem Boga, rozpocznie On proces naszego nawrócenia.

Bóg potrzebuje naszej decyzji i świadomości konsekwencji, które wynikają z jej podjęcia.

Nawrócenie pozwala nam jeszcze lepiej okryć siebie i drugiego człowieka w świetle Jego miłości.

Warto porzucić wszystko, by pójść za Jezusem: dawny sposób myślenia, dawną hierarchię wartości i nawyki w relacjach z innymi.

Pragnienie wolności to istota pójścia za Jezusem, bo On głosi Prawdę, a Prawda wyzwala.

Kto nie dąży do wolności, nie pozna Prawdy, bo będzie na nią zamknięty.

Wolność sprawia, że człowiek już nie ma więzi, a ma wyłącznie relacje.

Bóg ma nieskończoną cierpliwość do człowieka i nie poddaje się łatwo. Wciąż na nowo daje ludziom szansę.

Bóg mówi do nas w każdym czasie i do każdego. Nie ma ludzi pominiętych. Są tylko obojętni i zatwardziali.

Jezus codziennie przynosi Słowo. Ale tylko serce wolne od grzechu i nieuporządkowanych przywiązań jest zdolne do życia Jego Słowem.

Napełnijmy nasze serca ufnością, abyśmy nie polegali wyłącznie na sobie, ale pozwolili się Jemu prowadzić.

Zwierzmy się Jezusowi z tego, co dzieje się w naszych sercach. Oddajmy Mu to, co najbardziej nas niepokoi i tłumi Jego natchnienia.

 

 

Flag Counter