3 STYCZNIA

WTOREK, Dzień powszedni
albo wspomnienie Najświętszego Imienia Jezusa

EWANGELIA - J 1, 29-34 (Chrystus jest Barankiem, który gładzi grzechy świata)

Nazajutrz Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: «Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym
powiedziałem: „Po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Ja Go przedtem nie znałem, ale
przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi».
Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który
mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: „Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który
chrzci Duchem Świętym”. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym».

MEDYTACJA

Spośród wielu cech, jakie ma święty Jan, trzy zasługują na szczegółną uwagę.
Są to: słuchanie Boga, wskazywanie na Jezusa i pokora...

Jan słucha...
Konsekwencją słuchania jest to, że Jan słyszy słowa skierowane do niego przez Boga.
Są one istotną wskazówką do tego, by nadać kierunek konkretnym działaniom.
Pod ich wpływem Jan wie, co ma robić...
Nie wiadomo dokładnie, w jaki sposób Bóg objawiał Janowi swoje wskazówki.
Jednak pewne jest, że aby do tego doszło, Jan musiał wejść w przestrzeń spotkania z Bogiem.
Modlił się...

Jan wskazuje na Jezusa...
Jan stoi obok, a w centrum jest Jezus.
Jan nie zasłania sobą Jezusa, ale prowadzi do Niego.
Jego słowa mają doprowadzić do spotkania z Panem i poznania Go...

Jan jest pokorny...
Jan nie mówi o sobie, on mówi o Jezusie...
Jan pokornie słucha słów Boga i postępuje zgodnie z Jego wolą...
Jan pokazuje, że Jezus jest od niego ważniejszy i wie lepiej.
Że można inaczej, a nie tylko ja, ja, ja...
A to prowadzi do spełnionego i szczęśliwego życia.
Warto spróbować...

Grzech świata oznacza odrzucenie Boga.
Stanowi zaprzeczenie Jego istnienia.
To jest początek drogi do postępowania wbrew Bogu i Jego słowu...
Dlatego misją Jezusa jest objawienie ludziom Ojca, pokonanie grzechu
świata, a w konsekwencji obdarowanie każdego człowieka zbawieniem...
Nie możesz pozostać obojętny na tak wielką miłość...

Nikt nie rozpozna Jezusa, jeśli Duch Święty Go nie wskaże.
Daleka droga prowadzi bowiem od informacji, kto jest uznawany za Zbawiciela, przez wspólnotę Kościoła, do uznania, że moim Zbawicielem jest
Jezus Chrystus...

Każdy odnajduje Chrystusa w inny sposób.
Dlatego nikt nie jest w stanie nikomu przekazać wiary.
Możesz tylko swoim życiem i słowem zachęcać innych do szukania Zbawiciela i do otwarcia się na Ducha Świętego.
Tak jak to czynił Jan Chrzciciel...

Proś Boga, by uzdolnił cię, abyś swoim życiem i słowem wskazywał na Niego...

SUMMA SUMMARUM

Jan słuchał. Dzięki temu słyszał słowa skierowane do niego przez Boga. A my?

Jan wskazywał na Jezusa. Dzięki temu nie zasłaniał Go sobą, ale prowadził do Niego. A my?

Jan był pokorny. Dzięki temu pokazywał, że Jezus jest od niego ważniejszy i wie lepiej. I że można inaczej, a nie tylko ja, ja, ja. A my?

Pokora prowadzi do spełnionego i szczęśliwego życia. Warto spróbować.

Nikt nie rozpozna Jezusa, jeśli Duch Święty Go nie wskaże.

Daleka droga prowadzi od informacji, kto jest Zbawicielem, przez wspólnotę Kościoła, do uznania, że moim Zbawicielem jest Chrystus.

Każdy odnajduje Chrystusa w inny sposób.Dlatego nikt nie jest w stanie nikomu przekazać wiary.

Możemy tylko swoim życiem i słowem zachęcać innych do szukania Zbawiciela i do otwarcia się na Ducha Świętego. Tak czynił Jan Chrzciciel.

Prośmy Boga, by uzdolnił nas, abyśmy swoim życiem i słowem wskazywali na Niego.

 

 

Flag Counter