31 GRUDNIA

SOBOTA, Siódmy dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego
Dzień powszedni
albo wspomnienie św. Sylwestra I, papieża

EWANGELIA - J 1, 1-18 (Słowo stało się ciałem)

Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez Nie się stało,
a bez Niego nic się nie stało,
co się stało.
W Nim było życie,
a życie było światłością ludzi,
a światłość w ciemności świeci
i ciemność jej nie ogarnęła.
Pojawił się człowiek posłany przez Boga,
Jan mu było na imię.
Przyszedł on na świadectwo,
aby zaświadczyć o Światłości,
by wszyscy uwierzyli przez niego.
Nie był on światłością,
lecz posłanym, aby zaświadczyć o Światłości.
Była Światłość prawdziwa,
która oświeca każdego człowieka,
gdy na świat przychodzi.
Na świecie było Słowo,
a świat stał się przez Nie,
lecz świat Go nie poznał.
Przyszło do swojej własności,
a swoi Go nie przyjęli.
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,
tym, którzy wierzą w imię Jego,
którzy ani z krwi,
ani z żądzy ciała,
ani z woli męża,
ale z Boga się narodzili.
Słowo stało się ciałem
i zamieszkało między nami.
I oglądaliśmy Jego chwałę,
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,
pełen łaski i prawdy.
Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: «Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż
był wcześniej ode mnie». Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda
przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.

MEDYTACJA

Zanurz się dzisiaj w słowie...
Żyj słowem...
Żyj błogosławieństwem...
Przyjmuj je i przekazuj...
Podziel się dzisiaj słowem z drugim człowiekiem...
Szukaj i czyń Wolę Boga, a staniesz się Jego umiłowanym dzieckiem, Jego słowem...

Miłość, Bóg, Człowiek, Syn, Życie, Światłość, Prawda, Dziecko, Droga...
Co każde z tych Słów znaczy dla ciebie?...
Czy jest słowo, które dla ciebie jest szczególne?...
Ile warte jest dla ciebie słowo, które wypowiadasz?...
A może nie potrzeba wiele słów, aby wyrazić to, co jest najważniejsze?...

Otrzymałeś słowo i Ducha Świętego, gdy przyjąłeś Chrzest.
Otrzymałeś Moc, aby stać się Dzieckiem Boga...

Człowiek na końcu swego życia często wypowiada słowo, które jest Testamentem oraz Epitafium dla tych, których pozostawia na Ziemi...
Czy wiesz co dzisiaj powiedzieć tym, których kochasz?...
Może warto aby było to słowo, które da im życie, poruszy, a może nawet uratuje ich serce?...

Bóg stał się człowiekiem.
Bóg wszedł w twoje życie i stał się bezbronnym dzieckiem.
Zamieszkał wśród ludzi i dzięki temu możemy doświadczać jego obecności, oddawać mu chwałę i nieustannie przyjmować go w Eucharystii,
w której Słowo wypełnia i ożywia naszą codzienność...

"Popatrz na ciemność. Wkrótce zobaczysz światło.
Patrz w milczeniu na wszystkie rzeczy.
Wkrótce zobaczysz Słowo.
Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas...
Budzi litość widok usilnych starań tych, którzy chcą
przemienić na nowo ciało w słowo.
Słowa, słowa, słowa...
"
(Anthony de Mello SJ, Śpiew ptaka)...

W dzisiejszej Ewangelii Ewangelista przekonuje, że historia Jezusa nie rozpoczyna się z chwilą Jego wcielenia, czyli narodzenia jako człowieka
w Betlejem.
On był od zawsze i z miłości do nas stał się człowiekiem.
Miłość jest powodem Jego przyjścia na świat.
Miłość otrzymana od Niego jest tym, co jako chrześcijanie powinniśmy dawać światu.
To trudne.
Ale z Nim możliwe...

Zastanów się, na ile pozwalasz Światłości wejść w różne ciemne zakamarki swojego życia.
Bo przecież może być i tak, przed czym ostrzega w pierwszym czytaniu święty Jan (1 J 2, 18-21), że jesteś antychrystem, czyli, owszem, niby
przyjmujesz Chrystusa, ale wypaczasz Jego naukę i dostosowujesz ją do swoich potrzeb, po to, by ukryć pod rzekomą pobożnością, swoją ciemność
i odmowę przyjęcia tego, czego nauczał...
"Dzieci, jest już ostatnia godzina,
i tak, jak słyszeliście, Antychryst nadchodzi,
bo oto teraz właśnie
pojawiło się wielu antychrystów;
stąd poznajemy, że już jest ostatnia godzina.
Wyszli oni z nas, lecz nie byli z nas;
bo gdyby byli naszego ducha,
pozostaliby z nami;
a to stało się po to, aby wyszło na jaw,
że nie wszyscy są naszego ducha.
Wy natomiast macie namaszczenie od Świętego
i wszyscy jesteście napełnieni wiedzą.
Ja wam nie pisałem,
jakobyście nie znali prawdy,
lecz że ją znacie
i że żadna fałszywa nauka z prawdy nie pochodzi
"
(1 J 2, 18-21)...

Zatem, ciągle musisz pamiętać, że to On jest twoim Panem i Mistrzem.
Nie odwrotnie...
Niby to oczywiste, ale w rzeczywistości może być zupełnie inaczej...

SUMMA SUMMARUM

Miłość, Bóg, Człowiek, Syn, Życie, Światłość, Prawda, Dziecko, Droga... Co każde z tych Słów znaczy dla nas?

"Popatrz na ciemność. Wkrótce zobaczysz światło. Patrz w milczeniu na wszystkie rzeczy. Wkrótce zobaczysz Słowo" (Anthony de Mello SJ)

"Budzi litość widok usilnych starań tych, którzy chcą przemienić na nowo ciało w słowo. Słowa, słowa, słowa..." (Anthony de Mello SJ)

Miłość jest powodem Jego przyjścia na świat. Miłość otrzymana od Niego jest tym, co powinniśmy dawać światu.

Na ile pozwalamy Światłości wejść w różne ciemne zakamarki naszego życia?

..."Antychryst nadchodzi, bo oto teraz właśnie pojawiło się wielu antychrystów; stąd poznajemy, że już jest ostatnia godzina" (1 J 2, 18).

"Wyszli oni z nas, lecz nie byli z nas; bo gdyby byli naszego ducha, pozostaliby z nami..." (1 J 2, 19).

..."a to stało się po to, aby wyszło na jaw, że nie wszyscy są naszego ducha" (1 J 2, 19).

..."żadna fałszywa nauka z prawdy nie pochodzi" (1 J 2, 21).

 


Flag Counter