26 GRUDNIA

PONIEDZIAŁEK, Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika

EWANGELIA - Mt 10, 17-22 (Duch Ojca waszego będzie mówił przez was)

Jezus powiedział do swoich Apostołów:
«Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów
będą was wodzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej
bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić.
Gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw
rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie
zbawiony».

MEDYTACJA

W dzisiejszej Ewangelii jest mowa o potrzebie wytrwałości w obliczu najwyższej próby, która wymaga od nas złożenia świadectwa.
Jednak mając na uwadze możliwość takiej próby, warto spojrzeć na nią z perspektywy swojego tu i teraz, bo „kto w bardzo małej sprawie jest
wierny, ten i w wielkiej będzie wierny
” (Łk 16, 10)...
I tak, jak w codzienności, tak i w wielkiej próbie i prześladowaniu, nic nie możemy uczynić sami z siebie, bo cała nasza moc pochodzi od
przylgnięcia i trwania w miłosiernej obecności Ojca, który posyła nam swojego Ducha...

Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony”...
Aż do końca twoich postanowień, do końca twojej walki z grzechem i słabością...
Wytrwanie do końca łączy się z wiarą, z trwaniem przy Zbawcy, który daje zbawienie.
W słuchaniu natchnień Ducha, który w trudności mówi do nas i przez nas...

Jeśli „uczeń nie jest większy od mistrza”, to oznacza, że mamy być towarzyszami Jezusa w Jego drodze aż po krzyż.
Ale ta droga wiedzie przez naszą codzienność...

Bezpośrednim skutkiem przyjścia Boga na świat jest wiara w życie inne niż tu, na ziemi.
Wyznawanie jej może wiele kosztować, gdyż prześladowania są bardzo wyrafinowane...
Jednakże to od Boga wszystko zależy.
Jak mówi psalmista: "W Twoim ręku są moje losy, wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców" (Ps 31, 16).
A nawet jeśli Bóg uzna, że korzystniej jest, abyśmy jak Szczepan, własnym życiem zaświadczyli o Bogu, to bądźmy w stanie Jemu zaufać, bo On
jest "skałą i twierdzą" (Ps 31, 4)...

Dlaczego uczniowie Jezusa będą "w nienawiści u wszystkich"?
Dlatego, że chrześcijanie wierzą w Boga, który nie walczy jak inni ludzie, ale walczy miłością i jest skazany na sukces.
I właśnie tego świat nienawidzi, bo to przeszkadza tym, którzy walkę uczynili swoim sposobem bycia...

Można jednak nominalnie być chrześcijaninem, ale nie wyzbyć się ducha walki i ciągle kogoś zwalczać, albo wewnątrz, albo na zewnątrz
Kościoła.
Tacy ludzie zawsze wiedzą, co powiedzieć, na wszystko mają wyrobione zdanie, wszystko jest dla nich jasne i oczywiste.
Im Duch Święty jest niepotrzebny...

Mając na uwadze dzisiejszą Ewangelię, zapytaj siebie, czy nie ma w tobie, choć trochę, "wszystkowiedzącego" człowieka?
Jeżeli jest, to warto się go szybko pozbyć, by doświadczyć z nową mocą Ducha Świętego...

Diabeł często wścieka się na człowieka, bo ludzkość w Chrystusie doznała wywyższenia, które każde stworzenie może człowiekowi zazdrościć,
gdyż człowieczeństwo ma udział w boskiej władzy...
I to jest niesamowite...

Porozmawiaj z Jezusem o tym, jak wygląda twoja wytrwałość i świadectwo w codzienności...

SUMMA SUMMARUM

„Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny” (Łk 16, 10).

"Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony" (Mt 10, 22). Do końca swoich postanowień, do końca swojej walki z grzechem i słabością...

Wytrwanie do końca łączy się z wiarą, z trwaniem przy Zbawcy, który daje zbawienie.

W trudnościach słuchajmy natchnień Ducha, który mówi do nas i przez nas.

Mamy być towarzyszami Jezusa w Jego drodze aż po krzyż. Ta droga wiedzie przez naszą codzienność.

Chrześcijanie wierzą w Boga, który nie walczy jak inni ludzie, ale walczy miłością i jest skazany na sukces.

Świat nienawidzi tych, którzy walczą miłością, bo to przeszkadza tym, którzy walkę uczynili swoim sposobem bycia.

Czy nie ma w nas "wszystkowiedzącego" człowieka? Jeżeli jest, to warto się go szybko pozbyć, by doświadczyć z nową mocą Ducha Świętego.

Porozmawiajmy dzisiaj z Jezusem o tym, jak wygląda nasza wytrwałość i świadectwo w codzienności...

 


Flag Counter