23 GRUDNIA

PIĄTEK, Dzień powszedni

EWANGELIA - Łk 1, 57-66 (Narodzenie Jana Chrzciciela)

Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią,
cieszyli się z nią razem.
Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Jednakże matka jego odpowiedziała: «Nie, lecz ma
otrzymać imię Jan».
Odrzekli jej: «Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię».
Pytali się więc znakami jego ojca, jak by go chciał nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: «Jan będzie mu na imię». I wszyscy się dziwili.
A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał, i mówił wielbiąc Boga.
I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym
słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: «Kimże będzie to dziecię?». Bo istotnie ręka Pańska była z nim.

MEDYTACJA

Po czym poznać prawdziwą radość?
Po tym, że udziela się innym...
Jeśli musisz ją usprawiedliwiać, wyjaśniać, mówić: „jestem radosny, tylko tego nie widać”, to oszukujesz samego siebie...
Radość jest wspaniała, bo jest prosta i spontaniczna...

Zachariaszowi i Elżbiecie przytrafiło się wielkie dobro.
Dlatego nazwali syna imieniem Jan.
To znaczy „Bóg jest dobry”.
Nie przejmowali się zwyczajem, który nakazywał przekazać potomkowi imię któregoś z przodków.
To, co dobre i autentyczne często wymyka się schematom.
Ma siłę, by zmieniać myślenie i przyzwyczajenia ludzi, by stawali się bardziej boży...

Wraz z pojawieniem się Jana przyszła radość.
Elżbieta odzyskała szacunek, a Zachariasz mowę.
Możliwe, że wielu ludzi odzyskało wiarę w dobroć Boga.
Dobro bowiem ma wielką moc ewangelizacyjną.
Otwarcie się na nie ożywia i przemienia...
O ile bardziej świat byłby lepszy, a my bliżsi Boga, gdybyśmy pozwalali naszym sercom poddawać się radości...

Zachariasz odzyskał mowę wtedy, gdy przyjął Boży plan i zgodził się na proponowane imię syna...
Jeśli wreszcie w swoim życiu powiesz Bogu "tak", wówczas odnajdziesz sens życia...
Czy Bóg ma nadal na ciebie czekać?...

Dla sąsiadów i krewnych było oczywiste, że syn Zachariasza powinien nosić jego imię.
Jednak tam, gdzie jest działanie Boga, nic nie jest oczywiste.
Bóg zaskakuje i zadziwia.
Warto o tym pamiętać i wystrzegać się bycia specjalistami od Bożego działania.
W tej kwestii zawsze powinniśmy stawiać na rozeznawanie, co jest wolą Boga i dokąd chce nas On teraz zaprowadzić.
Na wzór św. Ignacego z Loyoli, który często pytał Pana: "Dokąd chcesz mnie teraz poprowadzić Panie?"...
Jeżeli tego nam brakuje, to ryzykujemy rozminięcie się z Bogiem działającym w naszym życiu...

Znalezienie odpowiedzi na pytanie: "dokąd zmierza Boże działanie w naszym życiu?" nie jest łatwe, ale staje się coraz łatwiejsze w miarę, jak
poznajemy Boga poprzez dostrzeganie Jego obecności i działania...

Czasami wydaje się nam, że Bóg wspiera osoby nadzwyczajne, jest z nimi i im błogosławi, a nami i naszymi codziennymi sprawami nie
zajmuje się, a jeżeli już, to okazjonalnie, bo nie zasługujemy na Jego uwagę.
Tak jednak nie jest.
Mamy Boga bliskiego, dla którego jesteśmy ważni i który nigdy nas nie pozostawia...

Módl się psalmami stopni...

Jeżeli Pan domu nie zbuduje,
na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą.
Jeżeli Pan miasta nie ustrzeże,
strażnik czuwa daremnie.
Daremnym jest dla was
wstawać przed świtem,
wysiadywać do późna -
dla was, którzy jecie chleb zapracowany ciężko;
tyle daje On i we śnie tym, których miłuje.
Oto synowie są darem Pana,
a owoc łona nagrodą.
Jak strzały w ręku wojownika,
tak synowie za młodu zrodzeni.
Szczęśliwy mąż,
który napełnił
nimi swój kołczan.
Nie zawstydzi się, gdy będzie rozprawiał
z nieprzyjaciółmi w bramie

(Ps 127)...

SUMMA SUMMARUM

To, co dobre i autentyczne często wymyka się schematom. Ma siłę, by zmieniać myślenie i przyzwyczajenia ludzi, by stawali się bardziej boży.

Dobro ma wielką moc ewangelizacyjną. Otwarcie się na nie ożywia i przemienia.

Jeżeli wreszcie powiemy Bogu "tak", wówczas odnajdziemy sens naszego życia. Czy Bóg ma nadal czekać na nas?

Tam, gdzie działa Bóg, nic nie jest oczywiste. On zaskakuje i zadziwia. Dlatego wystrzegajmy się bycia specjalistami od Bożego działania.

Powinniśmy stawiać na rozeznawanie, co jest wolą Boga i dokąd On chce nas teraz zaprowadzić.

W miarę, jak poznajemy Boga poprzez dostrzeganie Jego obecności i działania, poznajemy dokąd zmierza Boże działanie w naszym życiu.

"Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. Jeżeli Pan miasta nie ustrzeże, strażnik czuwa daremnie" (Ps. 127, 1)

 


Flag Counter